line decor
  
line decor

 
 

szkoła "Kuźnią Talentów"

Dynowskie Liceum łączy dydaktykę z wychowaniem, a spośród innych szkół wyróżnia się partnerstwem z uczniami . Nauczyciele zawsze stawiają ich na pierwszym miejscu, zapewniając im wszechstronny rozwój, dbając o ich bezpieczeństwo. Troska o właściwe wychowanie  powierzonej młodzieży, wysoki poziom nauczania i dobre imię szkoły towarzyszyło i towarzyszy nadal wszelkim podejmowanym wspólnie działaniom. Z dumą możemy powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej to pra wdziwa kuźnia talentów, w której najlepszymi kowalami swojego losu są uczniowie. Zachęcamy zatem do pozostania na naszej stronie internetowej, by móc przyjrz eć się z bliska naszemu szkolnemu życiu, naszej aktywności i jej owocom.

Aktualności


11-12-13 czerwca 2018
Wycieczka w Pieniny i Tatry 

Czekamy na relację .......
11-12-13 czerwca 2018
Wycieczka w Bieszczady
Czekamy na relację .......

10 kwietnia 2018
Szkolne Prezentacje Artystyczno - Kulturalne "SZPAK"

Czekamy na relację ....


8 czerwca 2018
I Podkarpackie Spotkanie z Historią Regionalną 

 „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

W szczególnym roku 2018, w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placówki prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, postanowiła kolejnym wydarzeniem wpisać się w obchody  narodowego święta.

7 czerwca  w auli szkoły odbyły się I Podkarpackie Spotkania z Historią Regionalną.  Honorowy patronat nad uroczystością objęli Starosta Rzeszowski pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty pani Małgorzata Rauch. Patronat medialny zapewniło Radio Fara prezentowane przez dyrektora, księdza Andrzeja Bienię. Wśród znamienitych gości znaleźli się: absolwent naszego liceum ks.prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, ks.prał.dr Stanisław Janusz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rzeszowie- pan Adam Kozak- Naczelnik Wydziału Społeczno- Oświatowego wraz z panią Elżbietą Kubicką, Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt Frańczak, Radni Powiatu Rzeszowskiego : pan Krzysztof Kędzierski, pan Stanisław Kula, pan Stanisław Najda, pan  Antoni Ossoliński, pan Stanisław Pado, pan Jan Sieńko, pan Aleksander Stochmal, Radni Miasta Dynowa wraz z Przewodniczącą Rady Miasta,  panią Ewą Hadam, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów pani Beata Skiba, dyrektorzy okolicznych szkół oraz placówek oświatowych, a także liczna grupa mieszkańców Dynowa. Podziękowanie za zaproszenie oraz wyrazy szacunku i  wdzięczności za trud pracy włożony w przygotowanie tej patriotycznej uroczystości przekazali Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan Jerzy Cypryś.

W słowie wstępnym, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie pani Elżbieta Klaczak- Łach zwróciła uwagę na to, że znajomość dziejów, zwłaszcza naszej małej ojczyzny, jest wspaniałym narzędziem budowania tożsamości i poczucia przynależności narodowej. Spotkania z regionalną historią, które zostały zainaugurowane, mają ten cel realizować. Podtrzymywanie tożsamości narodowej w trudnych czasach, stanowi wielkie  wyzwanie dla nauczycieli, wychowawców oraz  jest priorytetowym zadaniem szkoły, dlatego docieranie do źródeł, zagłębianie się w historię, czy jej badanie są niezwykle ważne.

Uczestnicy spotkania, w tym również młodzież licealna z opiekunami, wysłuchali kilku ciekawych wykładów. I tak w kolejności wystąpili:

-ks. Prof. Dr hab. Stanisław Nabywaniec z wykładem na temat: „Nie ustawajmy w poznawaniu historii Podkarpacia”;

- mgr Jerzy Adamski z prelekcją „O swej książce poświęconej biskupowi Ignacemu Tokarczukowi w 100 lecie narodzin”;

-dr Krzysztof Hajduk z wykładem na temat: „Wkład mieszkańców Dynowa i okolic w odzyskanie niepodległości Polski w latach 1914-1922”;

- dr Andrzej Stankiewicz z wykładem na temat: „Rola pasjonatów prasy lokalnej i samorządów w odkrywaniu historii własnego regionu”;

-mgr Józef Stolarczyk przybliżył zawartość „Rocznika HistorycznegoDynovianaw 100- lecie niepodległości”.

Nadmienić należy, że I Podkarpackim Spotkaniom z Historią Regionalną towarzyszyło otwarcie wystawy „Polski wrzesień 1939”, która w ramach działalności Centrum Edukacji Młodzieży im. Jana Pawła II „Trzy Kultury” wypożyczona została ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W tematykę wystawy, krótkim przemówieniem wprowadził zebranych nauczyciel historii mgr Mariusz Choma. Wystawa ta będzie w posiadaniu liceum do dnia 21 czerwca br. w  związku z czym, zainteresowani jej obejrzeniem, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  i umówieniu terminu, będą mogli ją zwiedzić.

Na zakończenie uroczystości, która okazała się być piękną patriotyczną lekcją regionalnej historii, licealna młodzież krótkim wystąpieniem wokalnym zapowiedziała I edycję Festiwalu Piosenki „Trzy Nuty” pod hasłem „Śpiewajmy w stulecie Niepodległej”, który odbędzie się w naszej szkole już w październiku.

W przerwach,  wszyscy zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele mogli zaznać „Smaków Podkarpacia”, kosztując  produktów regionalnych: pierogów, proziaków, dynowskiego żurku oraz wypieków przygotowanych specjalnie na tę okazję.
7 czerwca 2018
I miejsce dla Huberta Kozdry w Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej

„Am Anfang war die Poesie” to Konkuru Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej, który odbył się już po raz 6. Wydarzenie organizowane przez PSNJN/Oddział Przemyśl przy współpracy z II LO w Przemyślu, Instytutem Goethego w Krakowie i wydawnictwem Lektor Klett przyciąga wielu recytatorów. Jak co roku w konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, łącznie 36 uczestników. Jury dokonało oceny kierując się kryteriami, wśród których ważna była poprawność wymowy, interpretacja oraz wrażenie artystyczne. Hubert Kozdra z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jego interpretacja ballady T. Fontane” John Maynard” wzbudziła podziw nie tylko wśród jurorów, ale także publiczności.


16 maj 2018
Wyjazd na pokazy z fizyki

16 maja 2018 po raz dwudziesty zorganizowane zostały pokazy z fizyki przez Politechnikę Rzeszowską. W programie były takie tematy jak ":Ciepło - zimno", "Od fizyki do muzyki "," Dlaczego świat jest kolorowy?" W pokazach tych wzięło udział 42 uczniów z naszej szkoły, głownie z klas realizujących fizykę na poziomie rozszerzonym. Ta forma prezentacji zjawisk cieszy się wśród uczniów popularnością 👨🔬, dlatego chętnie bierzemy udział w tego rodzaju formach przekazywania wiedzy. Opiekunem grupy były panie Iwona Sarnicka i Urszula Bukała- Pilip. 
 

NASZE SUKCESY


(wersja testowa)


statut LO Dynów

wykaz podręczników

kalendarz roku
szkolnego 2017/2018

regulamin frekwencji

konsultacje nauczycieli

plan lekcji

 

 

 

projekty
realizowane
w szkole

NASI PARTNERZY

 
line decor
  
line decor
      Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl