line decor
  
line decor

 
 

Aktualności


stycznia 2019
II edycja Turnieju "Matematycznie Kreatywni"

Więcej informacji

16 stycznia 2019
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym10 stycznia 2019
XI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy „Radosne święta- twórcze święta” rozstrzygnięty!

„Po zawiei, po śnieżycy, białą wsią od chat do chat
Wędrujemy kolędnicy, rozśpiewani w cały świat”
to motto tegorocznej XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta- twórcze święta”. Konkurs swoim patronatem objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego pan Józef Jodłowski, natomiast patronat medialny od kilku lat sprawuje Radio Fara. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich, co potwierdzają statystyki.
W kategorii plastycznej jurorzy wyłonili zwycięskie prace spośród 77 nadesłanych na konkurs. W tym roku młodzież miała za zadanie wykonanie ozdoby choinkowej w barwach narodowych. Inwencji nie brakowało, a efekty jej pracy można było oglądać na wystawie podczas uroczystej gali rozdania nagród.
W kategorii recytatorskiej komisja wysłuchała 14 prezentacji utworów nawiązujących do myśli przewodniej konkursu i nagrodziła najlepszych wykonawców. W quizie wiedzy o Bożym Narodzeniu, na który składały się pytania z zakresu treści biblijnych, tradycji i obyczajów świątecznych w Polsce i na świecie, historii i treści kolęd, wzięło udział 22 uczniów z siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Łącznie w konkursie wzięło udział 113 uczniów z 14 szkół województwa podkarpackiego.
Uroczysta gala rozdania nagród miała miejsce w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie w dniu 10 stycznia2019r. Pojawili się na niej zaproszeni goście, uczestnicy kategorii recytatorskiej i quizu oraz nagrodzeni uczniowie w kategorii plastycznej wraz z opiekunami. Atmosferę świąt przypomniał szkolny zespół wokalno- instrumentalny, który wykonał piękne, polskie kolędy. Laureatka konkursu recytatorskiego Klaudia Dobosz ze Szkoły Podstawowej w Niebocku przedstawiła swoją interpretację fragmentu „Chłopów” W. Reymonta, poświęconego przygotowaniu do świąt mieszkańców Lipiec. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczała pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach w asyście ks. Andrzeja Bieni- dyrektora Radia Fara, pani Grażyny Malawskiej, pani Anety Pepaś –Skowron-dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz pani Grażyny Paździorny- dyrektor Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dynowie.
Na koniec uroczystości tradycyjnie odbyła się loteria fantowa dla wszystkich uczestników imprezy oraz poczęstunek. Pani dyrektor złożyła wszystkim piękne noworoczne życzenia, podziękowała organizatorom konkursu paniom Katarzynie Kłyż, Monice Wandas- Wasieńko, Joannie Dudzie, a także księdzu Januszowi Borkowi za wysiłek włożony w jego przygotowanie oraz zaprosiła na kolejną edycję konkursu za rok.
Organizatorzy składają gorące podziękowania jurorom za trudną, ale owocną pracę w komisjach konkursowych, paniom: Marii Radoń, Halinie Banaś, Anecie Pepaś- Skowron, Grażynie Malawskiej i Grażynie Paździorny.
Serdecznie dziękują też sponsorom, bez wsparcia których nie udałoby się nagrodzić tak wielu uczniów i przyjąć tylu miłych gości. Dziękujemy:
Pani dyrektor LO Elżbiecie Klaczak- Łach za pozyskanie środków pieniężnych na nagrody,
Pani Marii Radoń za wsparcie finansowe,
Pani Halinie Banaś za przekazanie pięknych nagród,
Pani Grażynie Paździorny za ofiarowanie nagród książkowych,
Pani Elżbiecie Domin za smakowite pączki i ciasteczka,
Panu Józefowi Kocajowi za pyszne drożdżówki,
Panu Robertowi Marszałkowi za przekazanie soków.
Dziękujemy też młodzieży z zespołu wokalno-instrumentalnego, obsłudze technicznej-Staszkowi i Sebastianowi, Monice, Justynie i Julce oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej imprezy.
Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Kłyż, Monika Wandas- Wasieńko,
Joanna Duda, ks. Janusz Borek


10 stycznia 2019
Wyniki konkursu ENGLISH HIGH FLIER

W dniu 28. 11. 2018 tj. w środę, w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego- edycja XVIII o nazwie ENGLISH HIGH FLIER. Organizatorem XVIII edycji tego konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ. Wzięło w nim udział 16 osób z klas 2 i 3 naszego Liceum. W trakcie trwania konkursu, uczniowie zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Ciekawostką tego konkursu były kryteria oceniania, gdyż nie był to typowy konkurs językowy. Uczniowie rozwiązujący test mieli na starcie pulę 112 punktów – tyle ile decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują dodatkowy 1 punkt, za błędną tracą 1 punkt. Gdy nie odpowiadają, zachowują podarowany punkt. Należy pamiętać o tym, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. Należało więc, nie tylko posiadać wiedzę na wysokim poziomie, ale także zachować dobrą taktykę strategiczną. Mamy wyniki!!!! W dniu 4 stycznia 2019 roku otrzymaliśmy oficjalne wyniki tego Konkursu. Z przyjemnością zawiadamiamy, iż:
- uczeń naszej szkoły Kajetan Blama zdobył piąte miejsce w Województwie a tym samym 27 w kraju,
- uczeń klasy 2c Radosław Słaby uzyskał dyplom z wyróżnieniem za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach drugich naszego liceum. Serdecznie gratulujemy!!!!
- zaś trzecią osobą, która została wyróżniona jest uczeń klasy 3a Michał Pyra, który otrzymał dyplom za dobry wynik w tym konkursie zdobywając 10 miejsce w Województwie, a 83 w kraju.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, ale także na słowa uznania zasługują też wszyscy uczestnicy konkursu. Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów. Szkolną koordynatorką tego konkursu była p. M. Pleśniak, która dołożyła wszelkich starań, aby konkurs odbył się zgodnie z regulaminem. Równocześnie informujemy, że prowadzone są już zapisy na kolejną edycję konkursu, o nazwie English Ace. Odbędzie się on 6 marca w naszej szkole zgodnie z zasadami organizatora. Zapraszamy osoby chętne z klas drugich i trzecich. Pierwszoklasiści są także bardzo mile widziani. Zapraszamy do współpracy.


10 stycznia 2019
Oferta na realizację zamówienia: "Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych"
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, zaprasza do składania ofert na realizację: "Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych"

Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2019 r. o godzinie 14:00.
Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na stronie: Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159656

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pdf] [doc]

Oświadczenie [doc]

Formularz oferty [doc]

Umowa [doc]

Specyfikacja istotynych warunków zamówienia [pdf]


10 stycznia 2019
Oferta na realizację zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego"
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, zaprasza do składania ofert na realizację: "Dostawa sprzętu komputerowego"

Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2019 r. o godzinie 14:00.
Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na stronie: Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159636

Załączniki:

Szczegółowy opis zamówienia [pdf] [doc]

Oświadczenie [doc]

Formularz oferty [doc]

Umowa [doc]

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu [doc]

Zasada konkurencyjności [pdf] [doc]

Wyniki testu CPU [pdf]


8 stycznia 2019 Wyniki Konkurs Bożonarodzeniowy
Wyniki konkursu

Więcej informacji


29 grudnia 2018
Uroczystości jubileuszowe ks. prof. Stanisława Nabywańca

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 

na których duch ludzki unosi się 

ku kontemplacji prawdy” 

Jan Paweł II „Fides et ratio” 

Słowa Jana Pawła II były motywem pięknej uroczystości jubileuszowej ks. prof. Stanisława Nabywańca, która odbyła się 29 grudnia 2018r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Społeczność liceum, chcąc uczcić działalność naukową Księdza Profesora a także 60 – lecie Jego urodzin i 35 – lecie posługi kapłańskiej, zorganizowała benefis, honorując zasługi jubilata i wyrażając dumę, że jest absolwentem dynowskiego liceum (rocznik 1977). Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem kolędy i wprowadzenie benefisanta na scenę. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Elżbieta Klaczak-Łach, witając zgromadzonych gości, według pełnionych funkcji, tytułów i godności, a także przedstawiając ideę spotkania. Wśród zaproszonych znaleźli się członkowie rodziny Księdza, jego najbliżsi przyjaciele, koledzy z klasy, współpracownicy, wychowankowie, absolwenci Liceum i wielu innych gości. Powiat Rzeszowski reprezentowali pan Jan Sieńko, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz pani Ewa Hadam, Radna Powiatu Rzeszowskiego. Pan Jan Sieńko odczytał list gratulacyjny i przekazał na ręce benefisanta pamiątkowy upominek od Starosty i Wicestarosty Rzeszowskiego. Swą obecnością uroczystość uświetnili także pan Adam Pęzioł, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1998 – 1999 oraz wiceminister finansów (2007 – 2008), pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in. dyrektor Instytutu, dr. hab. Andrzej Bonusiak, dr. hab. Beata Lorens, ks. dr. hab. Sławomir Zabraniak, dr. hab. Wacław Wierzbieniec, dr. Agnieszka Kawalec, Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, pan Roman Mryczko, Wójt Gminy Dydnia, pani Alicja Pocałuń i wielu innych znakomitych gości. Po powitaniu gości, ks. dr. hab. Stanisław Zabraniak wygłosił laudację na cześć benefisanta, przedstawiając w niej Jego życiorys, dokonania naukowe oraz ścieżkę kapłańską. Podkreślił olbrzymi wkład ks. Nabywańca , jako wykładowcy akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego w edukację wielu pokoleń młodzieży a także jego bogaty dorobek naukowy, (około 500 publikacji, w tym 10 książkowych), skoncentrowany głównie wokół zagadnień związanych z dziejami kościołów wschodnich. Kolejnym punktem benefisu było składanie życzeń i gratulacji bohaterowi wieczoru, którym towarzyszyło często wzruszenie i przywoływanie wspomnień. Największą niespodzianką dla benefisanta było spotkanie z jego wychowawczynią z czasów licealnych, panią Zofią Rybą, która, jak później wspomniał ksiądz, rozbudziła w nim zainteresowanie historią i ukierunkowała niejako jego edukację. Po wielu ciepłych słowach skierowanych do Jubilata ze strony gości nastąpiły artystyczne życzenia. Na scenie zaprezentowali swój talent: Samuela Łach, sopranistka z Dynowa, młodzieżowa kapela ludowa „Pogórzanie”, zrzeszająca m. in. uczniów dynowskiego liceum, Grzegorz Jandziś, solista kapeli „Tońko” oraz młody akordeonista Kilon Marcin, dedykując wykonywane utwory, w tym także kolędy, dostojnemu Jubilatowi. Uroczystą część benefisu zakończyło wniesienie na scenę okolicznościowego tortu i zaśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”. Na zakończenie głos zabrał sam benefisant, dziękując dyrekcji i pracownikom Liceum Ogólnokształcącego za zorganizowanie tak pięknej i wzruszającej uroczystości. Podkreślił w swojej wypowiedzi, iż jest niezwykle dumny z tego , iż uczęszczał do dynowskiego liceum i po wielu latach wraca do niego jak przyjaciel, zawsze spotykając się z ciepłym przyjęciem i życzliwością. Wyrazy wdzięczności skierował również do swych najbliższych krewnych, którzy pomogli mu w realizacji jego planów i zamierzeń oraz przyjaciół, kolegów i współpracowników, bez których pomocy nie powstałoby tak wiele publikacji. Uroczystość zakończyła się złożeniem noworocznych życzeń wszystkim gościom przez panią dyrektor Elżbietę Klaczak-Łach oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem. A w kuluarach i zakątkach szkolnych jeszcze długo rozbrzmiewały rozmowy, słychać było echa wspomnień i serdeczne przywitania niekiedy po wielu, wielu latach.

Zobacz zdjęcia


21 grudnia 2018
Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Czekamy na relację .....

Zobacz zdjęcia


20 grudnia 2018
Udział w II Podkarpackiej Konferencji z Ekologii i Ochrony Środowiska

 20 grudnia 2018r. 50-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami p. B. Trzyną i E. Marszałek wzięła udział w II Podkarpackiej Konferencji z Ekologii i Ochrony Środowiska zorganizowanej w ramach przygotowań do XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie mieli szansę posłuchać ciekawych wykładów na temat owadów chronionych na Podkarpaciu, mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym, o ochronie ciemnego nieba oraz jednego wykładu w języku angielskim pt. "Harvesting Energy and Resources from Wastewater". Wykłady zostały przeprowadzone przez PWSZ w Krośnie. Organizatorom serdecznie dziękujemy za szansę udziału w niezwykle ciekawej i praktycznej akcji proekologicznej.


20 grudnia 2018
Wigilia szkolna

Jak co roku odbyła się wigilia szkolna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele rodziców, klas, byli i obecni nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły. Spotkanie wigilijne rozpoczął przewodniczący szkoły Jakub Pyś składając serdeczne życzenia bożonarodzeniowe, po których wystąpili uczniowie z krótkim programem artystycznym. Następnie pani Dyrektor Elżbieta Klaczak - Łach sięgając do poezji Jana Twardowskiego życzyła wszystkim rodzinnie spędzonych świąt pełnych miłości, ciepła oraz pokoju . "Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki" Tym razem także nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, kolędowania, mnóstwa serdecznych rozmów i pysznego tradycyjnego jedzenia


20 grudnia 2018
Akcji POCZTA ŚWIĄTECZNA

W ramach Akcji POCZTA ŚWIĄTECZNA uczniowie z klasy 3a i 1b z paniami K. Kłyż i E. Marszałek przygotowali kartki świąteczne dla podopiecznych Fundacji Podkarpacke Hospicjum dla dzieci powodując radość na meleńkich często smutnych buźkach....BO DOBRO POWRACA... "...a swoją radość można znależć w radośći innych, to właśnie jest tajemnica szczęścia..."


19 grudnia 2018
II miejsce w powiecie w piłce ręcznej chłopców

W dniu 19 grudnia2018 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Nasza drużyna w składzie: Norbert Bułdys, Kacper Szczutek, Michał Świder, Karol Dziura, Jakub Tworzydło, Mateusz Kazienko, Jakub Karnaś, Jakub Kaszycki, Kacper Majda, Bartłomiej Makarski, Damian Tymowicz, Sebastian Chudzikiewicz zajęła II miejsce. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.


14 grudnia 2018
Udział w XXVIII Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej

14 grudnia 2018 r. uczeń klasy III B Hubert Kozdra na deskach sali widowiskowej Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. podczas XXVIII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.


13 grudnia 2018
VI miejsce w wojewódzkim konkursie "Zdrowa dojrzałość"

13.12.2018r. w ramach projektu "W strona dojrzałości" nasi uczniowie Jakub Pyś i Sebastian Król z kl.II c uczestniczyli w wojewódzkim konkursie "Zdrowa dojrzalość" gdzie zajęli 4 miejsce. Konkurs odbył się PCEN w Przemyślu. W debacie dotyczącej zdrowia prokreacyjnego uczestniczyli uczniowie z klasy III C Weronika Kryczyk - lider grupy, Martyna Kłyż - sprawozdawca, Kajetan Blama, Milena Gerula, Julia Zgłobicka. Wnioski z debaty zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobytych nagród. Do konkursu uczniów przygotowywała Pani pedagog Urszula Bukała-Pilip.

Zobacz zdjęcia


12 grudnia 2018
Wyróżnienie w XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”

W dniu 12 grudnia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyła się oficjalna gala rozdania nagród w konkursie plastycznym pod hasłem „Porozmawiajmy o AIDS”. Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych prac znalazł się plakat Stanisława Tworzydło, ucznia klasy III, zatytułowany „Nie piętnuj! Nie ignoruj! Pomagaj!”Gratulujemy wyróżnienia!


7 grudnia 2018
Zajęcia dla klas wojskowych - składanie i rozkładanie broni

W piątek 7 grudnia uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w zajęciach z budowy broni 5,56 mm kbs Beryl, które przeprowadzili żołnierze 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Uczyli się składania i rozkładania broni, poznawania jej budowy i podzespołów oraz parametrów taktyczno-technicznych: kaliber, ilości amunicji mieszczącej się w magazynku, parametry taktyczno-techniczne, przeznaczenie. Każdy mógł rozłożyć broń na części pierwsze.

Zobacz więcej zdjęć


6 grudnia 2018
Zajęcia dla klas wojskowych - pierwsza pomoc przedmedyczna

6 grudnia uczniowie klas wojskowych naszego liceum wzięli udział w doskonalącym szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki. Prowadzone przez ratownika medycznego starszego szeregowego Pawła Fuksę ( naszego absolwenta) zajęcia miały na celu utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas wykładu i ćwiczeń przypomniano procedury postępowania ratującego od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do chwili przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych, w tym: zasady wzywania pomocy, zachowania bezpieczeństwa własnego przy udzielaniu pierwszej pomocy, oceny funkcji życiowych poszkodowanego oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrzenie ran. Uczniowie poznali również wyposażenie plecaka ratownika żołnierza.


6 grudnia 2018
Odzwiedziny św. Mikołaja w naszym liceum


30 listopada 2018
Eliminacje rejonowe XVIII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.

W dniu 30 listopada 2018r. odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: recytacja, śpiew oraz monodram. Poziom, jak co roku, był bardzo wysoki. Jury nie miało łatwego zadania aby wybrać laureatów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Hubert Kozdra, który recytował tekst Stanisławy Kopiec „Procesja na Uroczystość Wszystkich Świętych” oraz Martyna Kłyż prezentując „List do Fatimskiej Pani” autorstwa Teresy Paryny. Z radością pragniemy poinformować, że Hubert Kozdra zakwalifikował się do następnego etapu jakim będzie finał Podkarpackiego Konkursu Poezji. Słowa uznania należą się również p. Katarzynie Kłyż, która przygotowała uczniów do konkursu. Gratulujemy dobrego występu i życzymy sukcesów w finale, który odbędzie się 14 grudnia w Sędziszowie Małopolskim.


30 listopada 2018
Ćwiczenia w terenie klasy wojskowej

Uczniowie klasy Ic o profilu wojskowym w dniu 29.11.2018 r. poznawali i ćwiczyli sposoby maskowania w terenach leśnych. Uczniowie malowali twarze, wykorzystywali trawy, gałęzie drzew oraz krzewów (liściastych i iglastych), upodabniali się do otoczenia. 

A teraz kilka informacji……… 

Maskowanie to rodzaj zabezpieczenia bojowego obejmujący ogół działań zmierzających do wprowadzenia przeciwnika w błąd lub ukrycia wojsk własnych (gotowości bojowej, ukompletowania, działań), sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i zamiarów dowództwa. Kadeci w drużynach i plutonie ćwiczyli sposoby maskowania taktycznego, czyli bezpośredniego – naturalnego, roślinnego, imitacyjnego i kolorystycznego. Maskowanie imitacyjne – polega na upodabnianiu maskowanych obiektów stałych do niegroźnego otoczenia, jak sterty drewna, stosy kamieni, zabudowania gospodarskie. Maskowanie kolorystyczne – to klasyczny kamuflaż, czyli zmiana barwy obiektu lub jego części, malowanie deformacyjne i ochronne mające wtopić obiekt lub żołnierza w otoczenie. W malowaniu kolorystycznym wykorzystuje się zazwyczaj zestaw 2-3 barw, dobranych w zależności od otaczającego terenu i pory roku. W terenie leśnym i łąkowym podkładem jest farba zielona, a na wystające części (np. nos, uszy) używa się brązowej lub czarnej. W nocy podkład jest czarny i na to nakłada się brązowe paski. Maskowanie naturalne i roślinne – polega na wykorzystaniu naturalnych właściwości terenu (np. przy słabej widoczności: mgła, zadymka śnieżna, noc) oraz żywej i ciętej roślinności. Roślinność żywą (drzewa, krzewy) wykorzystuje się do maskowania obiektów stałych (schrony bojowe, hangary na lotniskach, stałe baterie, np. obrony wybrzeża lub przeciwlotniczej), natomiast roślinność cięta może być wykorzystywana tylko doraźnie przez obiekty ruchome (pojazdy) i żołnierzy.

Zobacz zdjęcia


30 listopada 2018
Oferta na realizację zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego"
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, zaprasza do składania ofert na realizację: "Dostawa sprzętu komputerowego"

Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2018 r. o godzinie 14:00.
Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na stronie: Baza konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152836#

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf]

Szczegółowy opis zamówienia [pdf] [doc]

Oświadczenie [doc]

Formularz oferty [doc]

Umowa [doc]

Szczegółowy opis oferowanego sprzętu [doc]

Wyniki testu CPU [pdf]


29 listopada 2018
III miejsce w rejonie w piłce ręcznej chłopców

W dniu 29 listopada2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku odbyła się rejonowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Nasza drużyna w składzie: Damian Tymowicz, Jakub Tworzydło, Karol Dziura, Sebastian Chudzikiewicz, Norbert Bułdys, Mateusz Bazanowski, Bartłomiej Burzyński, Mateusz Kazienko, Jakub Pyś, Dominik Pyś, Kacper Sarnicki, Michał Świder, Rafał Hrycko, Krystian Fabia, Bartłomiej Makarski zajęła III miejsce. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.


29 listopada 2018
Przekazanie władzy połączone z dyskoteką andrzejkową

Pożegnaliśmy Samorząd Uczniowski, który reprezentował uczniów w ubiegłym roku szkolnym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, który zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły, a "nowemu" samorządowi życzymy mnóstwa ciekawych pomysłów i udanej kadencji.


28 listopada 2018
Awans do półfinału wojewódzkiego w unihokeju chłopców

Dnia 28 listopada w hali sportowej w Kamieniu odbyła się rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców. Nasza drużyna w składzie: Kacper Sarnicki, Dominik Pyś, Bartłomiej Burzyński, Sebastian Chudzikiewicz, Jakub Tworzydło, Norbert Bułdys, Bartłomiej Makarski, Mateusz Kazienko, Mateusz Bazanowski i Rafał Hrycko zajęła II miejsce w rejonie, uzyskując awans do półfinału wojewódzkiego. Gratulujemy! Opiekunem drużyny była nauczycielka wychowania fizycznego p. Katarzyna Grot.


28 listopada  2018
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - ENGLISH HIGH FLIER

W dniu 28. 11. 2018 tj. w środę, w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego- edycja XVIII o nazwie ENGLISH HIGH FLIER. Wzięło w nim udział 16 osób z klas 2 i 3 naszego Liceum. W trakcie trwania konkursu, uczniowie zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Ciekawostką tego konkursu były kryteria oceniania, gdyż nie był to typowy konkurs językowy. Uczniowie rozwiązujący test mieli na starcie pulę 112 punktów – tyle ile decyzji do podjęcia Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują dodatkowy 1 punkt, za błędną tracą 1 punkt. Gdy nie odpowiadają, zachowują podarowany punkt. Należy pamiętać o tym, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. Należało więc, nie tylko posiadać wiedzę na wysokim poziomie, ale także zachować dobrą taktykę strategiczną. Za 6 tygodni zostaną przysłane do naszej szkoły wyniki ponieważ testy konkursowe zostały odesłane do sprawdzenie do organizatora konkursu, czyli firmy edukacyjnej Jersz- Łowcy Talentów. Miejmy nadzieję , że uczniom poszczęści się na tym konkursie i że zdobędą cenne nagrody, gdyż było o co walczyć. Zwycięzcy konkursu mogą otrzymać cenne nagrody: A) Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 900 zł B) Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą, C) nagrody rzeczowe. Szkolną koordynatorką tego konkursu była p. M. Pleśniak, która dołożyła wszelkich starań, aby konkurs odbył się zgodnie z regulaminem. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów! Życzymy sukcesów i czekamy na ogłoszenie wyników.!!!!!


28 listopada 2018
II miejsce w XXVI Dynowskim Konkursie Recytatorskim

W dniu 28 listopada 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie odbył się XXVI Dynowski Konkurs Recytatorski pt. „Dla Niepodległej- słowo poetyckie”. Współorganizatorami konkursu obok Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie były Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie reprezentowało troje uczniów. W kategorii recytatorskiej wystąpił Kamil Szymański, a w kategorii poezji śpiewanej Aleksandra Sacharzec, której akompaniował na gitarze Radosław Słaby. Jurorzy w składzie pani Jadwiga Orzechowska, pani Grażyna Paździorny i pan Janusz Kędzierski wysłuchali uczestników i nagrodzili najlepsze wystąpienia. Wśród zwycięzców znalazł się Kamil Szymański z klasy Ib, który zajął II miejsce. Gratulujemy sukcesu! Z uczniem pracowała pani Katarzyna Kłyż, która była również opiekunem młodzieży podczas konkursu.


28 listopada 2018
Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

W dniu 28 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się dzień warsztatów i wykładów otwartych dla maturzystów., w którym wzięli udział uczniowie naszego liceum z klas III a i III b. Młodzież uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych na temat „Cyber -zagrożeń w sieci”, w warsztatach z improwizacji pod hasłem „Jak pobudzić kreatywność?”, wykładzie motywacyjnym „Problemy zmieniaj w możliwości”, w zajęciach z programowania mikrokontrolerów oraz warsztatach z języka angielskiego „English for Presentations- How to Sell Your Idea to a Company?”. Uczniowie brali również udziału w wielu wydarzeniach towarzyszących Dniom Otwartym min. w pokazach Latte art., pokazach ratownictwa medycznego i wyposażenia karetki, konkursie logistycznym czy quizie na temat znajomości Unii Europejskiej. Poza tym zapoznali się z ofertą edukacyjną PWSW na nowy rok akademicki. Wyjazd zorganizowały wychowawczynie klas trzecich panie Iwona Sarnicka i Katarzyna Kłyż, w wyjeździe do Przemyśla w roli opiekuna młodzieży uczestniczyła także pani Ewelina Marszałek.


27 listopada 2018
III miejsce w powiecie w tenisie stołowym dla chłopców i dziewczyn

Dnia 27 listopada 2018 roku w hali sportowej w Sokołowie Małopolskim odbyła się powiatowa Licealiada w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Dziewczyny w składzie: Karolina Pustelnik, Patrycja Radoń i Aleksandra Sacharzec zajęły III miejsce w powiecie. Chłopcy w składzie: Michał Świder, Paweł Janowski i Mateusz Kazienko zajęli również III miejsce w powiecie. Gratulujemy! Opiekunem drużyny była nauczycielka wychowania fizycznego p. Katarzyna Grot.


27 listopada 2018
II miejsce i awans do półfinału wojewódzkiego

W dniu 27 listopada2018 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła sięrejonowaLicealiadaw piłce ręcznej dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: Weronika Chorążykiewicz, Magdalena Kądziołka, Monika Malik, Aleksandra Potoczna, Julia Potoczna, Oliwia Sas, Waleria Berntiou, Justyna Pasiecznik, Sara Plaucha, Małgorzata Sawczak, Julia Wandas zajęła II miejsce i awansowała do półfinału wojewódzkiego. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Bogdan Peszek.


22 listopada 2018
Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”

W dniu 22 listopada odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” do którego przystąpiło łącznie 23 uczniów z klas II i III. Zmagali się oni z testem, którego motywem przewodnim była bajka Ignacego Krasickiego „Koniec”. W teście pojawiły się pytania z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz wiedzy o języku. Trzymamy kciuki za uczestników, czekając na wyniki. Koordynatorem konkursu była pani Katarzyna Kłyż. Konkurs pomagały przeprowadzić panie Joanna Duda oraz Monika Wandas Wasieńko.


22 listopada 2018
Prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o Aids”

Po raz kolejny uczniowie naszego liceum -Gabriela Dudycz, Kamil Kopacki i Stanisław Tworzydło wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Porozmawiajmy o Aids”. Wyniki konkursu już niedługo. Trzymamy mocno kciuki, by komisja doceniła talent i pomysł w ujęciu tematu. Poniżej prezentujemy prace.


21 listopada 2018
Wycieczka w świętokrzyskie

Za nami kolejna wycieczka, a konkretniej uczniów klasy 1a, 1c i 2a oraz ich opiekunów pani Iwony Sarnickiej i Joanny Krajcarskiej. Tym raz 21 listopada odwiedziliśmy województwo świętokrzyskie. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Obiekt ten popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę i eksperymenty naukowe dzięki którym możemy poznać tajemnice przyrody. Tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki. Na wystawę składa się wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych. Uczniowie mogli min. sprawdzić swoją pamięć i refleks, zmierzyć swoje tętno i zobaczyć żyły, zmierzyć zawartość procentową wody w swoim organizmie, zobaczyć jak funkcjonuje szkielet podczas jazdy na rowerze, zobaczyć co się dzieje z naszym ciałem gdy śpi, sprawdzić jak czuje się chomik w kołowrotku, zobaczyć plazmową kulę, lejek grawitacyjny i wiele innych atrakcji. Czas szybko mijał i pozostawił w pamięci wiele wspomnień. Drugim miejscem, które odwiedziliśmy był Zamek w Chęcinach. Zdobywanie góry zamkowej utrudniała niska temperatura oraz wiatr to jednak nie zepsuło naszych humorów i zapału. Poznaliśmy bogatą historię tej budowli jednocześnie przypominając sobie ważne wydarzenia z dziejów Polski. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy była Galeria Krzemienia Pasiastego w Świętej Katarzynie, gdzie w praktyczny i przystępny sposób poszerzyliśmy wiedzę z zakresu geologii i mineralogii. Widzieliśmy okazy wszystkich znanych oraz wiele mniej znanych minerałów z Polski i całego świata. Poznaliśmy też sposoby szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych a także tajemnice oprawy jubilerskiej w autentycznej pracowni. Zmęczeni ale zadowoleni w godzinach wieczornych wróciliśmy do domu i już teraz czekamy na kolejną wycieczkę.

Zobacz zdjęcia 
 


(wersja testowa)


statut LO Dynów

wykaz podręczników

kalendarz roku
szkolnego 2018/2019

regulamin frekwencji

konsultacje nauczycieli

plan lekcji

 

 

 

projekty
realizowane
w szkole

NASI PARTNERZY

 
line decor
  
line decor
      Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl