line decor
  
line decor

 
 
29 maja 2020
Informacja dla maturzystów

Ruszyła rekrutacja na studia w @PWSTE w Jarosławiu! 

Wybierz jeden z 18 bezpłatnych kierunków studiów i zdobywaj wiedzę pod okiem wybitnej kadry. Nauka w #PWSTE to nie tylko teoria, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne. Do dyspozycji studentów są liczne laboratoria, a także nowoczesny sprzęt specjalistyczny – bo w #PWSTE #KształcimyZawodowo! 

🎓 Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie tutaj: Rekrutacja


19 maja 2020

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.19 maja 2020
Konsultacje dla uczniów klas pierwszych i drugich
19 maja 2020
Informacja dla maturzystów

Książki do biblioteki  można zwrócić w dniach: 25, 26, 27 maja 2020 (poniedziałek, wtorek, środa) w godzinach 10.00-12.00.

19 maja 2020
Konsultacje dla maturzystów19 maja 2020
Informacja dla maturzystów18 maja 2020
Informacja dla maturzystów8 maja 2020
Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, Podkarpacki Kurator Oświaty, działając na podstawie § 11b ust. 3 przywołanego rozporządzenia, określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów. 

W związku z powyższym tracą moc terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r. 

Jednocześnie informuję, że od 11 maja będzie aktywny elektroniczny wstępny wniosek przyjęcia do szkoły. Będzie można go uzupełnić i przesłać za pomocą formularza do szkoły a po ustaleniu nowych terminów rekrutacyjnych przez MEN i KO w Rzeszowie dostarczyć go z podpisami rodziców i innymi dokumentami do szkoły. 

                                                                    Dyrektor szkoły 

                                                                    Elżbieta Klaczak- Łach
6 maja 2020
„Polskie serce pękło – Katyń '40” – ogólnopolski konkurs poetycko –plastyczny

W piątek 24 kwietnia 2020 roku na antenie TVP1 oraz na stronie sejm.gov.pl, zostały zaprezentowane wyniki konkursu upamiętniającego 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, który zainicjowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.Inauguracja konkursu odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Warszawie w Muzeum Katyńskim.Należynadmienić, że w konkursie tym wziął udział uczeń naszej szkoły Kamil Szymański z klasy 2b, a opiekunem merytorycznym była pani Joanna Duda. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Rozpoczął się 1 lutego 2020 roku i trwał do 23 marca 2020. Zadaniem uczestników konkursu, było zaprojektowanie pocztówki związanej z tematem zbrodni katyńskiej albo napisanie pracy „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”.Na konkurs wpłynęło blisko 700 zgłoszeń prac plastycznych i literackich. Kamil napisał pracę, w której zaprezentował szeroką wiedzę historyczną z tematyki katyńskiej oraz własne refleksje na ten temat. 

24 kwietnia w Sejmie miała odbyć się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu. Z powodu panującej epidemii koronawirusa, nie mogła ona jednak dojść do skutku w zaplanowanej formie, dlatego powstał specjalny film.Tytuł konkursu otworzył przed uczestnikami możliwość zaprezentowania wiedzy i przemyśleń w pracach pisemnych oraz plastycznych. Nie było więc dziełem przypadku, że wpłynęły rozprawy naukowe, opowiadania, eseje, wywiady, małe formy teatralne, listy oraz utwory poetyckie. Marszałek Sejmu wraz z członkami Komitetu Honorowego konkursu ogłosiła wyniki, gratulując laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom. 

– Konkurs katyński, 80 lat po dokonaniu zbrodni przez oprawców sowieckich, przekreśla dążenia tych, którzy do zbrodni doprowadzili i ją wykonali. 80 lat później kolejne pokolenie Polaków – polska młodzież – już w wolnej, niepodległej Polsce w historii Zbrodni Katyńskiej szukała inspiracji do swych prac plastycznych i literackich. Otrzymaliśmy wiele bardzo dojrzałych prac. To dowodzi, że zamysł oprawców, żeby Polski niepodległej nie było, nie powiódł się – podkreślił prezes IPN dr Jarosław Szarek. 

Z przesłaniem do uczestników i organizatorów zwrócił się również prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu. W Komitecie Honorowym znaleźli się ministrowie: Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Przewodniczącym komisji konkursowej był prof. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN. Patronat medialny nad konkursem objęły Telewizja Polska i Polskie Radio. W ramach podziękowania za udział w konkursie nasz uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.
29 kwietnia 2020
Informacja dla uczniów i rodziców 

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego, który według nowego harmonogramu podanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będzie przeprowadzany w szkołach od 8 czerwca, w planowanych dniach wolnych, tj. od 4 maja do 6 maja 2020r,odbywać się będą normalne zajęcia, zgodne z nowym planem lekcji

Nowe dni wolne zostaną podane w późniejszym terminie. 

                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                          Elżbieta Klaczak- Łach
27 kwietnia 2020
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Harmonogram matur: pobierz plik
Więcej informacji na stronie OKE 24 kwietnia 2020
Dzień Otwarty - ODWOŁANY

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa zaplanowany na 29 kwietnia 2020r. dzień otwarty Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie zostaje odwołany.

Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły www.lodynow.pl oraz naszego facebooka www.facebook.com/lodynow i zapoznanie się z ofertą rekrutacyjną szkoły na rok 2020/2021.

Serdecznie pozdrawiamy.

                                                        Społeczność szkolna LO Dynów

24 kwietnia 2020

Drodzy Absolwenci, uczniowie klas trzecich 

Dzisiejszy dzień zapisze się na kartach historii naszego liceum oraz w Waszym życiu jako niezwykły, historyczny. Kończycie bowiem kolejny etap edukacyjny i opuszczacie mury naszej szkoły na zawsze. Nie dane Wam było jednak w tych trudnych dla wszystkich czasach pożegnać się z kolegami ze szkolnej ławki, wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły osobiście. Nie dane Wam było dzielić się swoja radością z innymi. Wierzymy jednak, że ta chwila kiedyś nastąpi i spotkamy się wszyscy jeszcze raz w szkolnych ławkach by się wspólnie pożegnać. 

Dzisiaj jednak chcielibyśmy skierować do Was kilka słów , pamiętając, jak jesteście dla Nas ważni i jak ważna jest ta chwila, w której opuszczacie bezpieczną przystań- szkołę, w której spędziliście trzy lata, przeżyliście swoja najpiękniejszą młodość, w której stawialiście pierwsze kroki w dorosłość. Każdy z Was pozostawił w jej murach cząstkę siebie w postaci osiągnięć naukowych, sukcesów artystycznych, sportowych, pracy, która zostanie na długo zapamiętana. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte w szkole przyczynią się do Waszych sukcesów w dalszym życiu. Przed wami matura- kilka trudnych egzaminów. Zdajcie je jak najlepiej, uwierzcie w siebie, swoje możliwości a potem … łapcie w żagle pomyślne wiatry, podróżujcie, śnijcie, odkrywajcie, znajdźcie dla siebie kolejną bezpieczną przystań i nie zapominajcie o nas. My w szkolnych murach zawsze będziemy na Was czekać i o Was pamiętać a Wy zapamiętajcie, że ,,To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.......”( Winston Churchill) 

                                                                            Dyrektor, Wasi wychowawcy i nauczyciele
23 kwietnia  2020
Komunikat dla uczniów klas trzecich

Drodzy Uczniowie 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało odbyć się

24 kwietnia w szkole w obecnych warunkach nie odbędzie się. 

Świadectwa ukończenia szkoły są przygotowane. Planujemy je uroczyście rozdać w pierwszym możliwym terminie po powrocie do szkoły. Poinformujemy Was o tym na stronie internetowej szkoły oraz facebooku. Jeżeli jednak ktoś potrzebowałby odebrać świadectwo wcześniej , proszę indywidualnie umawiać się z sekretariatem szkoły lub wychowawcą, tak aby zachować obowiązujące nas obecnie zasady bezpieczeństwa. Warunkiem odebrania świadectwa jest uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec szkoły ( oddanie kluczyków do szafek, mundurów, książek do biblioteki i innych). 

Liczymy jednak na to, że będziemy mogli się wszyscy spotkać na oficjalnym rozdaniu świadectw i nagród w podanym później terminie. 

                                                                                            Dyrektor i wychowawcy
2 kwietnia 2020

KOCHANI!!!

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem, 400 tysięcy. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas nawet 3 mln. 

A Ty? Znasz taką osobę, rodzinę? A może Twoje dziecko ma takiego kolegę lub koleżankę w szkole? Czy chcesz nas poznać i zrozumieć? Czy wiesz, jak możesz nam pomóc? 

2 kwietnia KOLOR NIEBIESKI da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. 

Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, lub ubrać się cały na niebiesko, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku), 

Niech w ten jeden dzień w roku będzie Nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem  
 

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej 
36-065 Dynów 
ul. 1-go Maja 17

tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl

PODANIE DO SZKOŁY 

4-LETNIE LICEUM 

[PDF] [DOC] [e - podanie]

Regulamin rekrutacji

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

4-LETNIE LICEUM   [PDF

statut LO Dynów

regulamin frekwencji

kryteria oceniania

plan lekcji