line decor
  
line decor

 
 2 kwietnia 2020

KOCHANI!!!

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem, 400 tysięcy. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas nawet 3 mln. 

A Ty? Znasz taką osobę, rodzinę? A może Twoje dziecko ma takiego kolegę lub koleżankę w szkole? Czy chcesz nas poznać i zrozumieć? Czy wiesz, jak możesz nam pomóc? 

2 kwietnia KOLOR NIEBIESKI da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. 

Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, lub ubrać się cały na niebiesko, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku), 

Niech w ten jeden dzień w roku będzie Nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem 
12 marca 2020

12 marca 2020
JAK ZAPOBIEGAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA?

Najczęściej zadawane pytania?
11 marca 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. zawieszone zostają zajęcia w szkole W tym okresie szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie będą też odbywać się zajęcia popołudniowe ( treningi, siłownia i inne). Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. 

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

Uczniu, 

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
10 marca 2020
Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze Wierni"

10 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze Wierni". 

Nasze liceum reprezentowały dwie uczennice: Zuzanna Szybiak i Katarzyna Martowicz. Obie dziewczyny pięknie się zaprezentowały, ale to Kasia, recytując tekst własnego autorstwa, przekonała do siebie jurorów i zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Podczas zmagań konkursowych uczennicom towarzyszyła pani Monika Wandas Wasieńko.
4 marca 2020
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

4 marca odbył się w Przemyślu diecezjalny etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, pt. „Dumni z Ewangelii i Polski”. W całej diecezji udział wzięło ponad 400 uczniów z 32 szkół. Do finału diecezjalnego zakwalifikowało się 59 uczniów. W tym gronie znaleźli się uczniowie naszego Liceum: Katarzyna Niedzielska (kl. 2a) i Maciej Niedzielski (kl. 1as). Uczniowie rozwiązywali test obejmujący pytania zamknięte i otwarte. Tematyka koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Jezus- głosiciel Ewangelii i Zbawiciel świata; formacja sumienia i patriotyzm. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością m.in. fragmentów Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania św. Jana Pawła II, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wypowiedzi biskupów, kapłanów, prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Gratulujemy uczniom Katarzynie i Maciejowi, którzy wykazali się dużą wiedzą na powyższy temat i godnie reprezentowali nasze liceum.
4 marca 2020
Etap szkolny IV Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

W dniu 4 marca w naszej szkole odbył się etap szkolny IV Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Konkurs ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Naszą szkołe reprezentowali: Witold Gołąb IIc, Dominik Pyś IIC , Dudycz Gabriela III C, Sabina Hniłka III C, Julia Potoczna III C , Pasiecznik Justyna III C, Monika Pyrcz IIIC, Krystian Fabia III C. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru złożonym z 30 pytań. Opiekę nad uczniami sprawowali Kazimierz Żak, Beta Trzyna i Monika Wandas – Wasieńko.
3 marca 2020
Etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wierni" rozstrzygnięty

„W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconegocałkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory,wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia ipostawy u wielu Rodaków” Jan Paweł II. 

O tych pięknych postawach warto mówić, bo wolność nie jest nam danaraz na zawsze, trzeba ją pielęgnować, strzec, umacniać prawdziwymiwartościami i być im „zawsze wierni”. 

3 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowejw Dynowie odbyły się eliminacje powiatowe V Wojewódzkiego Turnieju Poezjii Prozy „Zawsze wierni” dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Powiatu Rzeszowskiego. Celem konkursu jest między innymi budzeniepoczucia tożsamości narodowej, a także poznanie najnowszej historii ijej bohaterów. Idea łączy się z Narodowym Dniem Pamięci ŻołnierzyWyklętych, który przypada na 1 marca. 

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- pani Maria Radoń,polonistka, emerytowana dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, członkowie: pan Marek Pyś- aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z roliWujka Władka w „Świecie według Kiepskich”, czy Zenona Łazanka z „Pierwszej miłości”, pani Krystyna Dżuła- prezes dynowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, polonistka, animatorkakultury, reżyser teatralna amatorskiego teatru działającego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie, pani Grażyna Malawska- emerytowana dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, animatorkakultury, aktorka dynowskiego teatru amatorskiego, miała bardzo trudnezadanie, gdyż poziom recytacji okazał się być bardzo wysoki. 

Spośród 10 recytatorów nominacje do etapu wojewódzkiego konkursu otrzymali: 

1. Maja Kaczorowska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, prezentująca utwór "Zachowałam się" Lecha Makowieckiego. 

2. Katarzyna Martowicz uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Dynowie, prezentująca utwór własnego autorstwa pt.„Nie mówmy o śmierci.” 

3. Zuzanna Szybiak uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Dynowie, prezentująca utwór „Wyklęci” 

4. Piotr Kopacki uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. StefanaWyszyńskiego w Dynowie recytujący „Ostatni list do matki” Leszka Andrzeja Mroczkowskiego. 

Oprócz nominacji jurorzy postanowili przyznać również trzy wyróżnienia: 

Darii Wielgos - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie,

Karolinie Misiewicz- uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, 

Zuzannie Tarnawskiej - uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie. 

Wszystkim nominowanymgratulujemy i życzymy sukcesów w finalewojewódzkim, który odbędzie się w Ropczycach w dniu 10 marca.

Organizatorzy etapu powiatowego na czele z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie panią Elżbietą Klaczak-Łach dziękują młodzieży za udział w konkursie, opiekunom za przygotowanie recytatorów oraz wybór pięknych tekstów, jak również jurorom. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Patrona Konkursu Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Zobacz zdjęcia
3 marca 2020

Szanowni Rodzice 

W związku z pojawiającym się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa w celach zapobiegawczych prosimy:

1. Nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. 

2. Informować szkołę w sytuacji zgłoszenia dziecka do oddziału zakaźnego z grypopodobnymi objawami. 

3. Przestrzegać w domu podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 

Więcej informacji o koronawirusie i profilaktyce można uzyskać na stronie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie
1 marca 2020

Rekrutacja

do Liceum Ogólnokształcącego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

Klasa

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

politechniczna

matematyka, informatyka,

 fizyka lub geografia

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, informatyka

humanistyczno – językowa

j. polski, historia

 j. angielski lub j. niemiecki

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, historia

wojskowa

rekrutacja do tej klasy będzie odbywać się na nowych zasadach. Szczegółowe informacje będą dostępne po 15 marca na stronie internetowej szkoły.

promedyczna

biologia, chemia, j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, biologia

 
NOWOŚĆ !!!
 KLASA PROMEDYCZNA  działająca pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko – kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowacji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach  na wyższych uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową.

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z  tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

DZIEŃ OTWARTY LICEUM

 29 KWIETNIA 2020r.            w godzinach 9.00-13.00
27 luty 2020
Bieg Tropem Wilczym - udział naszych uczniów i nauczycieli

W dniu dzisiejszy nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w kolejnej dynowskiej edycji Biegu Tropem Wilczym - imprezie łączącej upamiętnienie bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych z aktywną formą spędzania wolnego czasu. 

Tradycyjnie trasa obejmowała dystans 1963 m (symbolizującej rok śmierci ostatniego Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka").
28 luty 2020
VI miejsce w regionalnym konkursie języka angielskiego

28 go lutego troje uczniów naszej szkoły (Kacper Wandas Ias, Jagoda Radoń 1bds oraz Jakub Domin 3a) wzięło udział w III regionalnym konkursie języka angielskiego organizowanym przez PWSTE w Jarosławiu. W dwu częściowych zmaganiach podzielonych na część pisemną i ustną do których przestąpiło dwudziestu czterech uczniów wysokie szóste miejsce zajęła Jagoda Radoń. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
28 luty 2020
Wyjazdowe zajęcia klas wojskowych

W dniu 28 lutego br. uczniowie klas mundurowych LO w Dynowie uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu z elementami taktyki. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup na terenie stadionu Polonii w Przemyślu, następnie samochodami wojskowymi udali się do punktu A. Z tego miejsca musieli przejść około 5 km do punktu B przy pomocy mapy i kompasu i azymutu i to jeszcze na czas. Teren był trudny do pokonania, powalone drzewa, krzaki, dodatkowo pogoda nam nie sprzyjała, padał śnieg, było ślisko. Jako pierwsza przyszła drużyna czarnych z czasem 2 godz., następnie niebiescy z czasem 2 godz. 22min, czerwoni – 2 godz. 26 min, zieloni - 2 godz. 41 min., żółci - 2 godz. 46 min. Zajęcia w okolicach miejscowości Witoszyńce koło Przemyśla pozwoliły młodzieży wzbogacić wiedzę o elementy, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować się w terenie z mapą, czy też bez niej, rozpoznając kierunki świata za pomocą punktów terenowych. Przemoknięci, brudni i zadowoleni wróciliśmy do Dynowa.

Zobacz zdjęcia
27 luty 2020
Wicemistrzostwo w finale wojewódzkim w piłce ręcznej dziewcząt

27 lutego 2020 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się finał Wojewódzki Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt. W finale spotkały się cztery najlepsze drużyny Podkarpacia, które o awans walczyły w eliminacjach powiatowych, rejonowych, półfinałach wojewódzkich i turnieju barażowym. 

Ostatecznie najlepiej zaprezentowały sie obrończynie tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w Kolbuszowej - dziewczęta Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie, które wygrały wszystkie swoje mecze. 

Tytuł wicemistrzyń województwa zdobyły gospodynie turnieju. Brąz po rzutach karnych przypadł zespołowi LO Rymanów. Mimo dobrej gry, niestety tym razem LO Kolbuszowa pozostało bez medali. 

Skład drużyny LO Dynów: Monika Malik, Justyna Pasiecznik, Sara Plaucha, Aleksandra Potoczna, Julia Potoczna, Oliwia Sas, Julia Wandas, Izabela Wrotniak, Waleria Berntiou, Weronika Chorążykiewicz, Marzena Flisak, op. Bogdan Peszek. 

Wyniki spotkań finałowych: 

LO Dynów - LO Rymanów 13:12 

ZSSport. Rzeszów - LO Kolbuszowa 12:7 

LO Dynów - LO Kolbuszowa 13:12 

Rzeszów - LO Rymanów 14:7 

ZSSport. Rzeszów - LO Kolbuszowa 12:7 

Rymanów - LO Kolbuszowa 12:12 (k. 3:2) 

Kolejność drużyn: 

1. ZSSport. Rzeszów 

2. LO Dynów 

3. LO Rymanów 

4. LO Kolbuszowa

Zobacz zdjęcia
27 luty 2020
Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej

30 stycznia 2020 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się finał powiatu rzeszowskiego Licealiady w piłce koszykowej dziewcząt. Nasze reprezentantki pewnie wygrały wszystkie mecze awansując do finału rejonowego. W finale musiały uznać wyższość rywalek z ZSL Leżajska i ZSSport. Rzeszowa, po zaciętej walce uległy także koszykarkom z I LO Łańcut. Finał rejonowy odbył się 18 lutego również w naszej szkole. Skład drużyny LO Dynów: Monika Malik, Justyna Pasiecznik, Aleksandra Potoczna, Julia Potoczna, Oliwia Sas, Julia Warchoł, Joanna Trybalska, Izabela Osip, Samanta Pyra, Gabriela Dudycz, Marzena Flisak, op. Bogdan Peszek.

Zobacz zdjęcia
21 luty 2020
Zajęcie klas wojskowych - szkolenie strzeleckie, musztra, taktyka

W piątek 21 lutego 2020 uczniowie klas mundurowych doskonalili swoje umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki. W programie zajęć znalazły się m.in. tak zwane techniki linowe pionowe oraz poziome.

Zobacz zdjęcia
18 luty 2020
MATEMATYKA WOKÓŁ NAS - zapraszam do rejestracji

Zachęcamy do udziału w internetowym kursie pt. MATEMATYKA WOKÓŁ NAS. 

1. To jest 13 webinariów (środy, godz. 15-15:40) od marca do czerwca. 

2. Ludki (głównie z Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) z jednej strony komputera będą opowiadać o sprawach nurtujących i ważnych. Ludki z drugiej strony, przy swoich komputerach, będą oglądać/zadawać pytania etc. 

3. Po każdym webinarium będą zadanka do samodzielnego rozwiązania. 

4. Kurs jest dla ludności 14-16 lat żywo podjaranej naukami ścisłymi. 

5. Nazwa kursu to trochę oszustwo, bo będzie też informatyka i fizyka ;) 

6. Impreza jest bezpłatna. 

Rejestrować się można do 25 lutego. Jeżeli znacie jakiś młodocianych, co to z żądy wiedzy nie mogą usiedzieć, to koniecznie i bezwzględnie dajcie im znać! 

Więcej info: www.mimuw.edu.pl/mwn
14 luty 2020
Etap szkolny XII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego

14 lutego odbył się etap szkolny XII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego. Uczniowie rozwiązywali test zamknięty sprawdzający wiedzę z zakresu 1 listu do Koryntian. Udział wzięło 42 uczniów. 1 miejsce ex aequo zajęli Julia Priń (kl. 2a) i Kamil Szymański (kl. 2b). Ci uczniowie zdobyli taką samą liczbę punktów. 3 miejsce zajęła Katarzyna Niedzielska (kl. 2a). Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w finale, który odbędzie się 20 kwietnia w Krośnie. W zorganizowaniu konkursu ks. Januszowi pomogły p. Katarzyna Kłyż, p. Monika Wandas-Wasieńko i p. Joanna Grzelak.
13 luty 2020
Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej

W dniu 13 lutego klasa 2b wraz z opiekunką panią I. Sarnicką była na XXVII Seminarium "Wybrane problemy chemii" na Politechnice Rzeszowskiej. 

Uczniowie brali udział w interesujących wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych.
13 luty 2020
Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka"

W dniu 27 stycznia 2020 roku rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny " Fraszka". 

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy III a Julia Warchoł, która otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik. 

Dyplomy wyróżnienia w tym konkursie otrzymali również: Anna Marszałek z klasy III a, Katarzyna Niedzielska z klasy II a oraz Stanisław Tworzydło z klasy III c. Gratulujemy dużego sukcesu!
12 luty 2020
Zajęcia w ramach profilaktyki raka piersi

Jak co roku w naszej szkole odbyła się akcja profilaktyczna dotycząca Profilaktyki Raka Piersi. W tej akcji wzięły udział nasze uczennice , które miały możliwość nauki samobadania piersi na fantomach. Nasze uczennice dowiedziały się, że rak piersi w 90% nie boli, a zdiagnozowany we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczony. Dlatego tak ważne jest regularne badanie. Rak Piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, z jego powodu co roku umiera 5 tys.Polek. Dziękujemy za przeprowadzenie tej akcji w naszej szkole pani Krystynie Wielgos naszej higienistce oraz pani pedagaog Urszuli Bukała-Pilip .
11 luty 2020
Finał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 11 lutego 2020 roku w Krośnie odbyły się rozgrywki barażowe o wejście do finału wojewódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt. Nasza drużyna uzyskała wyniki: 

LO Dynów : ZSEk. Mielec 15 :12 

LO Dynów : I LO Krosno 15 :14. 

A to oznacza, że gramy w FINALE WOJEWÓDZKIM, który odbędzie się w naszym Liceum na początku marca.
7 luty 2020
Zajęcia w terenie klas mundurowych 2c i 1cn

7 lutego 2020 roku klasy mundurowe (II C i I CN) wzięły udział w zajęciach taktycznych, poznając podstawy survivalu. Największe emocje towarzyszyły klasom pierwszym, które nie miały jeszcze okazji szkolić się w takich warunkach. Nie straszny im był mróz – wszyscy wrócili z uśmiechami na twarzy i już czekają na kolejny udział w zajęciach. W przerwie uczniowie mogli zagrzać przy ognisku. Był to kolejny, bardzo udany dzień taktyczny, dzięki któremu młodzież mogła rozwinąć swoje pasje i umiejętności, ale przede wszystkim przygotować się do wymarzonych zawodów w służbach mundurowych.

Zobacz zdjęcia
4 luty 2020
Julia Warchoł - stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się oficjalne wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz liczne osiągnięcia. 

Stypendium to otrzymała uczennica klasy 3a Julia Warchoł, która posiada najwyższą średnią w szkole, a na swoim koncie ma szereg sukcesów naukowych. Serdecznie gratulujemy Julce i życzymy jej kolejnych laurów.
4 luty 2020
Awans do etapu wojewódzkiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Nowy semestr witamy dobrymi wiadomościami. Uczennica klasy I bds Jagoda Radoń zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - gratulujemy sukcesu i już dziś trzymamy kciuki za Jagodę.
1 luty 2020 
Fakultety maturalne

Zapraszamy maturzystów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, na których będzie powtarzany materiał do egzaminu maturalnego:

język polski

p. Joanna Duda - wtorek lekcja 8 

p. K. Kłyż - poniedziałek lekcja 8 

matematyka

p. Małgorzata Pelc - Chochrek - czwartek lekcja 7

p. Zbigniew Tesznar - czwartek lekcja 8

 
język angielski

p. Michał Piestrak - czwartek lekcja 8

p. Renata Drążek - środa lekcja 8

p. Aleksandra Żak - wtorek lekcja 8
1 luty 2020
Studniówka 2020

Czekamy na relację ....
31 stycznia 2020
Zajęcia z Krav Maga

W dniu 31 stycznia klasy wojskowe uczestniczyły w warsztatach z KravMagi, na których zdobywali umiejętności praktyczne, jak obronić siebie i osoby przebywające w ich otoczeniu.Przypominamy, że KravMaga to dosłownie "walka w bliskim kontakcie" – system walki opracowany dla Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji najbardziej skutecznych technik pochodzących z aikido, judo, zapasów i innych sztuk walki. Krav Maga skupia się na rzeczywistych sytuacjach i najskuteczniejszych kontratakach.

Zobacz zdjęcia
31 stycznia 2020
Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej

Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej. Finał rejonowy 18.02.2020 w naszym liceum - zapraszamy :), no i oczywiście wielkie brawa dla zawodniczek za 3 pewne zwycięstwa.
30 stycznia 2020
Nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym rozdane!

30 stycznia 2020 roku w auli dynowskiego liceum odbyła się oficjalna gala rozdania nagród w XII Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta- twórcze święta”. Tegoroczna edycja konkursu związana była z tematyką anielską, a motto przewodnie brzmiało: „Przylecieli aniołkowie jak pisklęta z nieba, I śpiewali Dzieciąteczku wesoło jak trzeba”. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach- plastycznej, recytatorskiej oraz quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu i zaangażował 87 uczestników ze szkół podstawowych i średnich z Dynowa i okolicy. Na konkurs plastyczny młodzież nadesłała 50 prac, w quizie wzięło udział 20 uczniów, a z recytacją mierzyło się 17 uczestników. Jury w składzie : p Jolanta Pyś- Miklasz, p. Maria Radoń i p. Ewa Hadam ( kat. plastyczna), p. Grażyna Malawska, p. Grażyna Paździorny, p. Maria Radoń ( kat. recytatorska), ks. Janusz Borek, p. Joanna Duda, p. Katarzyna Kłyż (kat. quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu) po trudnych wyborach wyłoniło zwycięzców konkursu. Licznie zebranych w auli w świąteczny klimat wprowadzili uczniowie szkolnego zespołu wokalno- instrumentalnego oraz siostry Ania i Agata Pudysz, którzy zaprezentowali piękne kolędy. W podniosłym nastroju pani Dyrektor Elżbieta Klaczak- Łach wraz z członkami komisji wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Nagrody te nie byłyby tak piękne gdyby nie sponsorzy: 

Klub Sportowy „Pogórze” z Bachórza, 

Hurtownia „U Wojtka” w Dynowie, 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 

Instruktor ćwiczeń relaksacyjno- rozciągających Pan Wiesław Sondej, 

Państwo Maria i Wojciech Radoń, 

Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dynowie Pan Józef Kocaj, 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, 

Dyektor LO w Dynowie Pani Elżbieta Klaczak- Łach. 

W imieniu organizatorów wszystkim serdecznie dziękujemy. Na koniec uroczystości uczestnicy konkursu mogli obejrzeć wystawę prac, zrobić pamiątkowe zdjęcia i skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Organizatorzy zaprosili też do udziału w kolejnej XIII edycji Konkursu Bożonarodzeniowego w przyszłym roku, mając nadzieję, że 13 okaże się szczęśliwa.

Zobacz zdjęcia
29 stycznia 2020
III miejsce w piłce koszykowej 

 W dniu 29 stycznia2020 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej odbyła się powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców. Nasza drużyna w składzie: Mateusz Kazienko, Mateusz Bazanowski, Norbert Bułdys, Dominik Pyś, Oskar Kaniuczak, Paweł Janowski, Robert Waśko, Jakub Zabój, Jakub Tworzydło, Jakub Pyra zajęła III miejsce. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.
29 stycznia 2020 
XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu

„Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 

Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem

Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 

Opłakiwali święte mury Jeruzalem”. 

29 stycznia 2020 roku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie oraz działające przy nim CEM – Trzy Kultury zorganizowało XII Obchody Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Gośćmi honorowymi tegorocznych obchodów byli Pani Nina Talbot, malarka z Nowego Jorku oraz jej mąż Mark Rand. Gości przywitała i słowo okolicznościowe wygłosiła Pani dyrektor Elżbieta Klaczak – Łach. Po niej głos zabrał Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak. Następnie pan Maciej Jurasiński z CEM przywołał tragiczny los jaki spotkał żydowskich mieszkańców Dynowa we wrześniu 1939roku. W klimat tych tragicznych dni uczestników spotkania wprowadzili artyści z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, którzy przygotowali piękną i przejmującą część artystyczną. Po nich Nina Talbot opowiedziała o historii artystycznego przedsięwzięcia, prezentując swoje obrazy zatytułowane „Twarze Dynowa.” Jej mąż Mark Rand wygłosił prelekcję pt ”Żyliśmy razem z Wami”, której towarzyszyła wystawa przygotowana przez goszczącego także w Dynowie pana Marka Koszczana z Dukli. Na koniec przedstawiciele społeczności szkolnej, pan Burmistrz, reprezentanci Radnych oraz mieszkańców Dynowa udali się na cmentarz przy ulicy Karolówka i oddali hołd pomordowanym żydowskim mieszkańcom Dynowa. Spotkanie, z którego relacja pojawiła się w TV Rzeszów skutecznie przypomniało o przedwojennym, dynowskim współistnieniu obu kultur: polskiej i żydowskiej. Było dla młodzieży wyjątkową lekcją historii, a jednocześnie lekcją tolerancji, wrażliwości i kulturowej otwartości. Gratulacje i wyrazy uznania przekazał szkole sam pomysłodawca odbywających się już od 12 lat obchodów, profesor historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Wiesław Wierzbieniec.

Zobacz zdjęcia
27 stycznia 2020
Wyniki Konkursu Bożonarodzeniowego

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: 

        mgr Jolanta Pyś- Miklasz 

Członkowie: 

    mgr Maria Radoń 

    mgr Ewa Hadam 

Spośród 50 prac konkursowych (21 prace ze szkół podstawowych , 29 prac ze szkół średnich) przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 

- szkoły podstawowe:

I miejsce - Liwia Radoń SP nr1 w Dynowie

II miejsce – Daria Wielgos SP nr2 w Harcie 

II miejsce- Daria Kustra SP w Łubnie

III miejsce – Magdalena Łazor SP w Łubnie 

wyróżnienie- Oliwia Sieńko SP w Łubnie 

- szkoły średnie:

I miejsce - Monika Pyrcz LO im. KEN w Dynowie

II miejsce – Izabela Wrotniak LO im. KEN w Dynowie

II miejsce – Paulina Tarnawska Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie 

III miejsce – Natalia Łysek LO im. KEN w Dynowie 

III miejsce- Anna Burek LO im. KEN w Dynowie 

wyróżnienie – Joanna Daraż LO im. KEN w Dynowie
17 stycznia  2020
Sukces hokeistów

Drużyna hokeistów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie podczas półfinału wojewódzkiego rozegranego w Żurawicy 17 stycznia 2020 roku stanęła na najniższym stopniu podium, remisując ze zwycięzcą turnieju ZSEl.iO Przemyśl wygrywając z II LO Przemyśl i przegrywając z III LO Rzeszów i I LO Przemyśl. Skład drużyny LO Dynów: Mateusz Kazienko, Jakub Tworzydło, Mateusz Bazanowski, Patryk Duchniak, Rafał Hrycko, Oskar Kaniuczak, Kacper Sarnicki, Norbert Bułdys, Adrian Koczarga, Radek Undziakiewicz, Kuba Pilch, Łukasz Zioło, Dominik Pyś.
15 stycznia 2020
Jagoda Radoń uczennica klasy 1bds laureatką w Wojewódzkim Konkursie "Hollywood za moim domem"

W styczniu 2020 roku rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs "Hollywood za moim domem", który zorganizowany został przez Podkarpacką Komisję Filmową działającą w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Patronat nad Konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Z naszego liceum przystąpiło do Konkursu troje uczniów: Jagoda Radoń, Stanisław Tworzydło oraz Sebastian Król. Wykonali oni zdjęcia miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia produkcji filmowej, interesujące osobliwości z najbliższej okolicy. Laureatką Konkursu została Jagoda Radoń, której gratulujemy znaczącego sukcesu! Koordynatorem Konkursu w szkole była pani Katarzyna Kłyż.
14 stycznia 2020
Ania Anika Dąbrowska - nominowana do Osobowości Roku gazety Nowiny

 Nasza uczennica Anna Dąbrowska została nominowana do Osobowości Roku gazety Nowiny w kategorii Kultura. 

Pomóżmy Ani zdobyć ten tytuł i zagłosujmy

https://nowiny24.pl/p/kand…/ania-anika-dabrowska%2C1147481/….
11- 26 stycznia 2020
Ferie zimowe

Życzymy wszystkim uczniom udanych ferii.

Przypominamy, że konferencja kończąca semestr odbędzie się 31 stycznia. 

Spotkanie z rodzicami (semestralne) planowane jest  na 5 lutego 2020.
11 stycznia 2020
1 i 3 miejsce w kategorii zespoły dla uczniów naszego liceum
w XXIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

W sobotę 11 stycznia 2020 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie XXIII Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego jesteśmy współorganizatorem razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Dynowa. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 6 zespołów i 14 solistów. Tradycyjnie uczestnicy rywalizowali o złotą, srebrną i brązową bombkę. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:Sebastian Stachurski (Przewodniczący Komisji) Grażyna Malawska Grażyna Paździorny Daniel Maziarz. W kategorii szkoły średnie - zespoły 

  1 miejsce (Złotą Bombkę) otrzymał 

Duet Anna Pudysz i Agata Pudysz 

z Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Dynowie, 

 3 miejsce (Brązową Bombkę) otrzymał

Zespół „Lanzadores” również z naszego liceum. 

Młodzieży gratulujemy pięknych występów, a pani Karolinie Próchnickiej dziękujemy za profesjonalną pracę z nagrodzonymi.
10 stycznia 2020
Miło szaleć, kiedy czas ku temu - zabawa karnawałowa w LO Dynów

W piątkowy wieczór, tuż przed feriami, młodzież LO Dynów wraz z nauczycielami wzięli udział w zabawie karnawałowej. Sala gimnastyczna, przystrojona neonami zaroiła się od misiów, wiedźm, postaci bajkowych oraz filmowych. Wszyscy pięknie się bawili, w rytm muzyki, granej przez didżeja. W przerwie, młodzież gościła się w klasach pysznymi kanapkami, robionymi przez rodziców. Punktem kulminacyjnym imprezy, był konkurs na najlepszy, najbardziej kreatywny strój. Fundatorami nagród była Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna. Uczniowie konkurowali w kategoriach: za najliczniejsze przebranie oraz najładniejsze zaprezentowanie się w klasach oraz indywidualnie. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3a, drugie miejsce klasa 1as, wyróżnienie klasa 2a. W kategorii indywidualnej jury w składzie: rodzice, nauczyciele, uczniowie przyznali 3 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca, 3 miejsce oraz liczne wyróżnienia. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody pieniężne. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotorelacji i filmiku nakręconego przez naszą uczennicę Zuzię Szybiak z 2d.

Zobacz zdjęcia

Zobacz filmik
10 stycznia 2020
Oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi Szkolnemu

W listopadzie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, ale to na zabawie karnawałowej uroczyście pożegnaliśmy "stary" samorząd, w skład którego weszli Jakub Pyś (3c), Gabriela Hniła (3a), Alicja Kielich (3a), Rafał Hrycko (3a), Sebastian Król (3c) oraz Stanisław Tworzydło (3c). 

Członkowie "nowego" samorządu podziękowali za pracę na rzecz szkoły, wspaniałe inicjatywy i wspólnie spędzony czas. 

Trzecioklasiści otrzymali jak co roku maskotki oraz dyplomy.

 
9 stycznia 2020
Etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

9 stycznia odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do którego przystąpiło 20. uczniów. Data tego etapu zbiegła się z dniem Ligii Ochrony Przyrody - najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce, która została założona 9 stycznia 1928 r. Tak liczny udział młodzieży naszej szkoły w etapie szkolnym tej olimpiady świadczy o ich zainteresowaniach przyrodniczych, stanowi inspirację do przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska której podstawą jest rzetelna i rzeczowa wiedzą przyrodnicza. Czekamy z niecierpliwością na wyniki które zadecydują o udziale młodzieży na kolejnym etapie.
7 stycznia 2020
Występ grupy teatralnej z Ukrainy

Czekamy na relacje .....

Zobacz zdjęcia
3 stycznia 2020
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

3 stycznia w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności . Olimpiada stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2b Wiktoria Woźniak i Justyna Dutka, które zmierzyły się z testem konkursowym zawierającym 80 pytań. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i mocno trzymamy kciuki za dziewczyny. Opiekunką Olimpiady jest pani Monika Rząsa.
20 grudnia 2019
Wigilie klasowe

Święta tuż, tuż!

Niech ten magiczny czas wypełni ciepłem wszystkie mroźne dni. Radosnych chwil w gronie najbliższych, miłości, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.

Zobacz zdjęcia
19 grudnia 2019
Podsumowanie współzawodnictwa sportowego Licealiady za rok szkolny 2018/2019. Drugie miejsce w powiecie dla LO Dynów.
19 grudnia 2019
"Dzień świątecznego sweterka"

13 grudnia 2019
Promocji IV t. rocznika historycznego "Dynoviana"

Czekamy na relację ........


13 grudnia 2019
Wyjazd klas wojskowych 1cn i 1cs do 5 batalionu strzelców podhalańskich do Przemyśla

Uczniowie klas pierwszych wojskowych Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2019 uczestniczyli w zajęciach w V Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 

Zobacz zdjęcia
11 grudnia 2019
Awans do półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt
11 grudnia 2019
Wyjazd uczniów na spektakl teatralny „TANGO”

Czekamy na relację ......
10 grudnia 2019
I miejsce w X edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego "Potyczki logiczne"

W grudniu 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się już X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego „Potyczki Logiczne”. W związku z tym otwarcie rywalizacji miało bardziej uroczysty charakter, gdyż uczestniczył w nim Starosta Marek Sitarz oraz dwie osoby z Kuratorium Oświaty. Pamiątkowy upominek otrzymała pani Barbara Selwa, która miała swój wkład w zorganizowaniu pierwszych edycji konkursu w tej szkole. Następnie oficjalnego otwarcia zawodów dokonał pan Starosta. Właściwa rywalizacja składała się z dwóch części 30- i 60-minutowej, w których 5-osobowe drużyny z pięciu szkół z naszego powiatu, rozwiązywały zestawy zadań przygotowane przez nauczycielki matematyki z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Zespół reprezentujący Liceum Ogólnokształcące w Dynowie zdobył I-sze miejsce po raz drugi z rzędu, ponownie uzyskując znaczącą przewagę nad kolejnymi drużynami, gdyż zgromadził łącznie 27 punktów, drugi zespół z Trzciany 22 punkty, a dwa kolejne po 21 punktów. W skład zwycięskiej ekipy wchodzili następujący uczniowie: Anna Marszałek, Jakub Domin, bracia Tomasz i Kamil Polit z klasy IIIa oraz Joanna Dziopak z klasy Ias. Pierwsze 3 z wymienionych osób sięgnęło po wygraną także rok wcześniej. Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla opiekunów wręczyła Dyrektor szkoły Halina Cygan. Zespół z naszej szkoły do udziału w konkursie przygotowywał Zbigniew Tesznar, który uczestniczył również w poprawie prac.
6 grudnia 2019
Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy 6 grudnia 2019r. w naszej szkole miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz naszym liceum, będące uwieńczeniem wspólnych trzyletnich działań ukierunkowanych na realizację innowacyjnego programu "edukacja wojskowa" w utworzonych w szkole klasach wojskowych. W uroczystym akcie podpisania porozumienia wzięli udział dowódca 3PBOT płk Dariusz Słota, asystenci dowódcy, kpt. Witold Sura i mł. chor. Bogdan Nałęcki oraz 5 instruktorów prowadzących w tym dniu zajęcia strzeleckie. Organ prowadzący szkołę - Powiat Rzeszowski- reprezentowali p. Jan Sieńko, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz p. Ewa Hadam radna Powiatu Rzeszowskiego. W uroczystości wzięli udział także wychowawcy klas, instruktorzy oraz wszystkie klasy wojskowe liceum. Ceremonia rozpoczęła sie odśpiewaniem hymnu narodowego oraz wygłoszeniem przemówień przez dowódcę 3 PBOT płk Dariusz Słotę i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie Elżbietę Klaczak- Łach. Młodzież zapoznana została z celami porozumienia oraz zadaniami, które będą wspólnie realizowane. Dowódca podkreślił, jak ważna dla ojczyzny jest edukacja wojskowa oraz kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i powinności wobec państwa. Pogratulował również młodzieży wyboru tej ścieżki kształcenia. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia przez dowódcę 3 PBOT płk Dariusza Słotę oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie Elżbietę Klaczak-Łach. Porozumienie szczegółowo określa zakres i formy współpracy obu stron w zakresie realizacji praktycznych ćwiczeń wojskowych, popularyzowania idei Wojska Polskiego w środowisku szkolnym a także upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć 3PBOT oraz szkoły. Po podpisaniu dokumentu uczniowie klas wojskowych na ręce dowódcy 3PBOT oraz członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego złożyli kwiaty, dziękując za współpracę oraz realizację wielu działań służących rozwojowi klas wojskowych oraz popularyzacji tego kierunku kształcenia w środowisku. Po ceremonii wszyscy udali się na tradycyjną grochówkę a gości odwiedził św. Mikołaj, rozdając prezenty i życząc wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
6 grudnia 2019
Wizyta św. Mikołaja w szkole

Nasi uczniowie i nauczyciele byli grzeczni w tym roku, dlatego święty Mikołaj mimo wielu obowiązków odwiedził naszą szkołę w towarzystwie aniołka i diabełka .
4 grudnia 2019
Wyróżnienie w XVII edycji Rzeszowskich Dni Kultury

4 grudnia w 3 LO w Rzeszowie odbyła się gala XVII edycji Rzeszowskich Dni Kultury. 

Wyróżnienia w dwóch kategoriach: 

literackiej oraz fotograficznej 

odbierała nasza uczennica Julia Polewka, podopieczna pani Joanny Dudy. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
4 grudnia 2019
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

W dniu 4 grudnia odbył się szkolny etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej. 16 uczniów rozwiązywało test składający się z pytań zamkniętych i otwartych dotyczących wybranych fragmentów Pisma Świętego, nauczania Kościoła i listów pasterskich św. Jana Pawła II. Do następnego etapu Olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie: Katarzyna Niedzielska z kl. 2a i Maciej Niedzielski z kl. 1a. Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym. Dziękujemy p. Monice Wandas- Wasieńko i p. Katarzynie Kłyż za pomoc w zorganizowaniu konkursu.
3 grudnia 2019
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

3 grudnia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyła się oficjalna gala rozdania nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS". Wśród wyróżnionych prac znalazły się plakaty Moniki Pyrcz, Katarzyny Gibały oraz Klaudii Kulig. Sukces dziewczyn jest znaczący, ponieważ konkurencja była duża. Na konkurs wpłynęło aż 319 prac z 74 szkół województwa podkarpackiego. Gratulujemy nagrodzonym i opiekunce pani Katarzynie Kłyż.


2 grudnia 2019
ZAPRASZAMY

 
2 grudnia 2019
Etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki

2 grudnia w naszej szkole odbył się etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki, który obejmował pytania dotyczące geografii, historii i kultury Czarnego Lądu. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Anna Marszałek z klasy 3a i Kamil Szymański z klasy 2b. Serdecznie gratulujemy uczniom i już dziś życzymy powodzenia w następnym etapie, który odbędzie się 2 marca w Rzeszowie. Opiekunem olimpiady jest pani Monika Rząsa
1 grudnia 2019
3. Bieg Mikołajkowy

 3. Bieg Mikołajkowy zgromadził rekordową liczbę biegaczy. 
1001 osób pobiegło dla Lenki . Wśród uczestników nie zabrakło także naszych uczniów i nauczycieli.
 
 

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej 
36-065 Dynów 
ul. 1-go Maja 17

tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl


PODANIE DO SZKOŁY 

4-LETNIE LICEUM  [PDF] [DOC]

Regulamin rekrutacji

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

4-LETNIE LICEUM   [PDF

statut LO Dynów

regulamin frekwencji

kryteria oceniania

plan lekcji