line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
zdjecie
film


 W roku szkolnym 2021/2022 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

Klasa

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

politechniczna

matematyka, j. angielski

fizyka lub informatyka

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, informatyka

humanistyczno – językowa

j. polski, historia

 j. angielski lub j. niemiecki 

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, 
historia

oddział przygotowania wojskowego

 j. angielski, geografia

przygotowanie wojskowe

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, 
wychowanie fizyczne

promedyczna

biologia, chemia, j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, 
biologia


NOWOŚĆ !!!  KLASA PROMEDYCZNA   działająca pod patronatem KolegiumMedycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko – kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowacji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach  na wyższych uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową.

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z  tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

NOWOŚĆ !!!  ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, w której zajęcia z edukacji wojskowej zorganizowane będą zgodnie z wytycznymi resortu obrony przy wsparciu MON oraz patronackiej jednostki wojskowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2021/2022

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

         od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r.

        WYJĄTEK dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

          od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

           od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

3. Podanie terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej 

        dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego  

                do 14 maja 2021 r   

4. Przeprowadzeni prób sprawności fizycznej 

        dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego   

             od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. (I termin) 

             do 8 lipca 2021 r. (II termin)

5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

        dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

             17 czerwca 2021 r. (I termin) 

            do 9 lipca 2021 r. (II termin) 

6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

            22 lipca 2021 r.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej 

        od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r

8. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021 r.


Szczegółowe informacje kliknij

PODANIE DO SZKOŁY
(AKTUALIZACJA)
4-LETNIE LICEUM [PDF] [DOC] [e - podanie]

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

4-LETNIE LICEUM (dla uczniów po szkole podstawowej)  [PDF]

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej
36 - 065 Dynów, ul. 1 - go Maja 17

tel./fax: 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl

www.lodynow.pl


Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.30 .

 
 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl