line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej
36 - 065 Dynów, ul. 1 - go Maja 17

tel./fax: 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl

www.lodynow.pl


Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.30 .

 
 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
mail: lodyn9@poczta.onet.pl