line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Jubileusz 70-lecia
Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie

Zaproszenie

Publikacja

Zjazd

 

Drodzy Absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

W październiku 2014 r. obchodzimy Jubileusz 70-lecia istnienia liceum. Dotychczas mury szkoły opuściło około 6 tysięcy  absolwentów, pełniących dziś ważne role społeczne i zawodowe w kraju i za granicą. Chcielibyśmy ich wszystkich odszukać i zaprosić do wzięcia udziału w tej ważnej uroczystości.

„Niech odżyje wspomnień czar”

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o Zjeździe w imieniu Komitetu Organizacyjnego koleżankom i kolegom, z którymi utrzymujecie Państwo kontakty a do których, z różnych przyczyn, zaproszenie mogło nie dotrzeć.

Informacje dodatkowe:

Proponujemy:

  1. Udział w uroczystościach w szkole - bezpłatnie
  2. Udział w Balu Absolwentów - 150 zł / osoba
  3. Zakup publikacji i innych gadżetów - 60 zł

Osoby, które deklarują udział w Balu i zakup gadżetów proszone są o wpłaty wyżej wymienionych kwot na
konto 30 9093 0007 2001 0020 6740 0001.
W rubryce tytuł wpłaty prosimy podać następujące dane:
imię i nazwisko (w przypadku kobiet - nazwisko rodowe), rok ukończenia szkoły.

Wpłaty przyjmowane będą do dnia 15.09.2014 roku.

„Przeżyjmy to jeszcze raz”

Do zobaczenia na Zjeździe!

 


Honorowy Patronat  obchodów 70-lecia Liceum:

1. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
2. Małgorzata Chomycz - Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki
3. Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
4. Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski
5. Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski
6. Stanisław Ożóg – Poseł na Sejm RP
7. Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów
8. Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
10. Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

 

Skład Honorowego Komitetu Zjazdowego
1944 – 2014


1. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
2. prof. dr hab. Józef Banaś
3. Joanna Stankiewicz – Kiełbińska
4. Danuta Zych zd. Błotnicka
5. Mieczysława Gąsecka zd. Krasnopolska
6. Zbigniew Szałajda
7. Anna Kowalska
8. Stanisław Jarosz
9. Zofia Ryba
10. Teresa Gerula
11. Józef Drabik
12. Stanisław Sieńko
13. ks. Stanisław Janusz
14. ks. Andrzej Skiba
15. Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
16. Stanisław Petynia – Wójt Gminy Jawornik Polski
17. Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko
18. Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
19. Krystyna Wojtyło – Wójt Gminy Hyżne
20. Józef Kędzierski
21. Wanda Lignowska – Bajda
22. Jerzy Majka

Skład Organizacyjnego Komitetu Zjazdowego
1944 – 2014

1. Andrzej Stankiewicz – Przewodniczący
2. Maria Radoń
3. Kazimierz Żak
4. Ewa Hadam
5. ks. Tadeusz Wyskiel
6. ks. Mariusz Mul
7. Maciej Jurasiński
8. Elżbieta Klaczak – Łach
9. Katarzyna Kłyż
10. Joanna Krajcarska
11. Bogdan Peszek
12. Adam Żak
13. Monika Rząsa
14. Monika Wandas - Wasieńko
15. Małgorzata Pleśniak
16. Katarzyna Grot
17. Iwona Sarnicka
18. Ewa Czyżowska
19. Grażyna Malawska
20. Monika Wardęga

Publikacja

Dlaczego warto kupic publikację, która będzie wydana z okazji 70-lecia naszej szkoły:

Od Redakcji

 „Jeśli mocno, na chwilę zacisnąć powieki,
Ożyją twarze tych, co stąd odeszli.
I tylko wiatr z balustrady strąca w wodę wieki ….”

 Tak nostalgicznie rozpoczynamy wspomnienia o upływającym czasie i ludziach, z którymi związane zostało nasze życie już na zawsze oraz wydarzeniach, które nam są szczególnie drogie. Przywoływanie w pamięci obrazów z młodości nieodłącznie wiąże się z Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, z faktami, które splatają się w nasz wspólny los – Absolwentów. Co pewien czas do siebie wracamy z okazji kolejnych Jubileuszy naszej Szkoły, podkreślając ich znaczenie wydanymi publikacjami.
W tej staraliśmy się zamieścić jak najwięcej informacji o życiu Szkoły od czasów tajnego nauczania aż do Zjazdu z okazji 70-lecia Jej istnienia. W „Kalendarium”, opracowanym dekadami, staraliśmy się uwzględnić wszystkie dostępne dla nas fakty, szczególnie te świadczące o znaczeniu naszej Szkoły w środowisku oraz w życiu każdego z nas. Korzystaliśmy z kronik szkolnych, protokołów Rad Pedagogicznych, dzienników, akt osobowych pracowników oraz szkolnych zasobów archiwalnych – licznych zdjęć i artykułów prasowych. Ważną częścią naszej publikacji są dokumentalne materiały ze Zjazdu z okazji 60-lecia istnienia Szkoły, obchodzonego bardzo uroczyście, którego ranga została podkreślona wmurowaniem tablicy o nadaniu Szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.
Nasza publikacja zawiera również wiele wspomnień Absolwentów ze zjazdów klasowych, które wyrażają ich przywiązanie do Szkoły, koleżanek i kolegów oraz nauczycieli. Ważna jest również swoista atmosfera towarzysząca zarówno tym spotkaniom, jak przede wszystkim czasom naszej młodości, do których tak chętnie wracamy. Bo przecież „przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie” (Larysa Mitzner)
Mamy nadzieję, że wszystkich zaciekawi prezentacja wybranych dzieł (poezja, proza, malarstwo, grafika) naszych nauczycieli, uczniów i absolwentów.
Nasza publikacja ukazuje się w 70-rocznicę powstania Szkoły. Nie może w niej więc zabraknąć informacji o dokonaniach dydaktycznych i wychowawczych, które staraliśmy się skrupulatnie przedstawić. Na koniec pozostawiliśmy wykazy tych, którzy wychowywali, uczyli i opiekowali się nami oraz tych, którzy byli wychowywani i uczeni.
Mamy świadomość, że niniejsza praca nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z historią Szkoły. Staraliśmy się pokazać prawdziwy obraz Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, uzupełniając także informacje zawarte w poprzednich wydawnictwach napisanych z okazji 50-lecia i 60-lecia istnienia Szkoły.
Redakcja ma nadzieję, że ta publikacja skłoni do refleksji, obudzi miłe wspomnienia i będzie piękną pamiątką ze wspólnego spotkania w szkolnych murach.

line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077