line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
SAMORZĄD SZKOLNY


Przewodniczący:  Dominik  Pyś


Zastępca:
Milena Kolasa


Skarbnik: Joanna Trybalska

Sekretarz: Zuzanna Szybiak


Opiekun: Monika Rząsa

  Samorząd szkolny w naszym liceum posiada bogatą tradycję, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mnogość i różnorodność działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski zaowocowała wytworzeniem partnerskich stosunków między nauczycielami i uczniami. Członkowie SU czują się odpowiedzialni za całokształt pracy szkoły, tak jak dyrekcja i Rada Pedagogiczna. Samorząd Szkolny jest odpowiedzialny za organizację imprez szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, studniówka, pożegnanie klas maturalnych, zakończenie roku szkolnego, itp.). Członkowie samorządu uczestniczą także w wielu imprezach środowiskowych, np. kwesta na rzecz Domu Pogodnej Starości w dniu 1 listopada, udział w obchodach 3-majowych i z okazji Święta Niepodległości.
      Do tradycji SU należy również włączanie się w ogólnopolskie akcje np. ''Góra grosza'' czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie pracujący w SU przeprowadzają również zbiórki pieniężne dla osób chorych, wymagających kosztownego leczenia oraz zbiórki odzieży, przedmiotów szkolnych i słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka i rodzin patologicznych. Od dwóch lat SU projektuje również ofertę szkoły na Targi Edukacyjne, dbając o rzetelny obraz naszej placówki. Jest także współorganizatorem ''Drzwi otwartych szkoły'' dla gimnazjalistów.
      Bez SU trudno wyobrazić sobie życie w szkole. Jest bowiem siłą napędową życia kulturowego i towarzyskiego. Mocno akcentuje swój ślad w środowisku, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach oraz imprezach lokalnych. W skład samorządu wchodzi również sekcja imprezowo-dekoracyjna, która usprawnia działania SU i pomaga w pracy całej społeczności szkolnej. Opiekę nad SU sprawuje Monika Rząsa


 
 
 
line decor
  
line decor
      Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl