line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
okruchy wspomień, ziarna refleksji

"Z nostalgią wracam też do zespołów artystycznych: tanecznego, wokalnego, teatru dramatycznego, teatru poezji i konkursów. Związane z nimi wyjazdy do większych ośrodków kulturalnych, kontakty z aktorami, malarzami, muzykami - to było "okno na świat". Wyjazdy zwykle łączyły się z przygodami, które cementowały grupy i budowały prawie koleżeńskie więzi z nauczycielami. O ileż łatwiej było później na lekcjach: bez stresu, z wiedzą dodatkową o młodym człowieku, jego kłopotach rodzinnych, a nawet sercowych" - Janina Jurasińska

"Myślę sobie "po latach", że w pewnym sensie Liceum Dynowskie było zaprzeczeniem tego wszystkiego złego, co czasem wypisuje się o szkołach: że lata szkolne to koszmar, że nauczyciele to "wrogowie nr 1", że szkoła powoduje nerwice" - Janina Jurasińska

"Ta szkoła nie tylko uczyła ale i wychowywała, uczyła wartościowania stąd wychowankowie nieraz wracają do niej swoimi myślami, przeżyciami, wrażeniami, Jest to "kraj lat dziecinnych"". -
ks. Andrzej Skiba

" Noszę w sercu wiele ciepłych wspomnień związanych z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Na dobrą sprawę, cały tamten rok to jedno wielkie, ciepłe wspomnienie. Sympatia wydaje się być obopólna, o czym świadczą żywe kontakty z uczniami i nauczycielami. To raduje i krzepi." -
ks. Krzysztof Rzepka

"Liceum Ogólnokształcące nie kojarzy mi się jedynie z nauką. Istniała możliwość wszechstronnego rozwoju. Uroczystości szkolne, "omaszczone ogładą" wieczorki spędzone w murach szkoły, będące spotkaniami młodzieży, gdzie przy blasku świec i muzyce prowadzono konwersacje, przerywane ćwiczeniami ruchowymi, jakimi był taniec, ponadto możliwość uczestnictwa w kółku tanecznym, a tym samym popularyzowanie tradycji narodowych oraz wiele innych wydarzeń, przywołują cenne wspomnienia i niejednokrotnie uśmiech na twarzy. Każdy dzień wydawał się podobny do poprzedniego, lecz tak naprawdę zawsze różniły się od siebie." - Monika Mączyńska

"Nie będę się rozpisywał o szkole. Trzeba tyło się uczyć i tyle! Profesorowie wykładali i pytali. Nie było za wiele pomocy naukowych. Dzięki mozołowi nauczycieli nasze Liceum osiągnęło wysoki poziom." - Zygmunt Duduś

 

listy absolwentów
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 brak 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
zdjęcia
2019
3a 3b 3c
2018
3a 3b 3c
2017
3a 3b 3c 3d

2016
3a 3b 3c 3db
2015
3a 3b 3c
2014
3a 3b 3c 3d
2013
3a 3b 3c 3d
2012
3a 3b 3c 3d
2011
3a 3b 3c 3d
2010
3a 3b 3c 3d
2009
3a 3b 3c 3d
2008
3a 3b 3c 3d
2005
3a 3b 3c 3d
 
 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077