line decor
  
line decor
 

 
 
Klasa 1ad
Klasa 1b
Klasa 1c
Klasa 2adn
Klasa 2bn
Klasa 2cn
       
 
Klasa 2 as
Klasa 2 bds
Klasa 2 cs
 
Klasa 3 a
Klasa 3 b
Klasa 3 c
     
 
 
line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl