line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Dyrektor
Zastępca dyrektora
zdjecia zastępca

 mgr Elżbieta Klaczak - Łach

mgr Joanna Krajcarska

 

Sekretariat/dyrekcja:

 

Księgowość:

Buczkowski Wojciech
tel./fax: (016) 65 21 077
8.00 - 15.45
Monika Wardęga
Aneta Radoń
tel.: (016) 65 21 077
8.00 - 14.00

mail: lodyn9@poczta.onet.pl

 
 
 
line decor
  
line decor
     

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl