line decor
  
line decor

 
 
 

 
 
aktualności


12 września  2020
Informacja dla uczniów i rodziców

7 października po raz kolejny organizujemy zbiórkę krwi, dlatego zapraszamy na nią wszystkich tych, którzy pragną i mogą podarować coś niezwykle cennego. Krew, której nie da się kupić .Jeśli nie możesz oddać krwi, udostępnij przynajmniej ten post.

10 września  2020
Akcja "Szkoło pomóż i Ty"

Samorząd Uczniowski jak co roku zaangażował się w akcję "Szkoło pomóż i Ty" polegającej na sprzedaży cegiełek na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W tym roku zebraliśmy 270 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wsparli tą szlachetną inicjatywę.9 września  2020
Narodowe Czytanie 2020 "Balladyny"

Już po raz dziewiąty, w naszym liceum odbyła się tradycyjnie kolejna edycja Narodowego Czytania 2020. W tym roku była to "Balladyna". Pod opieką prof. Macieja Jurasińskiego w składzie nauczycielsko - uczniowskim wysłuchaliśmy wybranych fragmentów utworu.

7 września  2020
Stypendyści 

7 września wspaniali uczniowie naszego liceum otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020. Stypendia zostały ufundowane z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, a otrzymać je mogli uczniowie którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75, mają zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, oraz mogą się poszczycić tytułem laureata olimpiady przedmiotowej, bądź konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

W naszej szkole są to: Grzegorz Baran (2cs), Monika Jędrysek (2bds), Oskar Kaniuczak (2bds), Laura Lech (2bds), Kamil Tadeusz Szymański (3b) , Aneta Wandas (2bds) i Izabela Wrotniak (2cs)

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy tak wspaniałych wyników również w tym roku .

4 września  2020
Gratulacje dla Ani Dąbrowskiej 

Nasza uczennica Ania Dąbrowska wydała w czerwcu swoją pierwszą płytę, a dziś mieliśmy okazję pogratulować Ani sukcesu.

Przewodniczący szkoły Dominik Pyś w imieniu uczniów i nauczycieli podarował Ani symboliczny prezent i życzył kolejnych sukcesów.3 września  2020
Pożeganie pan prof. Mariusza Chomę

1 września po 37 latach pracy w dynowskim liceum na emeryturę odszedł profesor Mariusz Choma... Nauczyciel historii, łaciny i geografii, pasjonat fotografii i wycieczek, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. 

Pani Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski podziękowali profesorowi za wieloletnią pracę i życzyli udanego odpoczynku na emeryturze, a Pan Jurasiński tradycyjnie ułożył wierszyk pełen miłych wspomnień..3 września 2020
Zdalna Szkoła – zakup laptopów, tabletów oraz oprogramowaniaz przeznaczeniem do nauki zdalnej.

W ramach Projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Powiat Rzeszowski otrzymał prawie 80 000 zł dofinansowania na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania, routerów oraz słuchawek dla uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych, z przeznaczeniem do nauki zdalnej. 

Dzięki współdziałaniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji oraz staraniom resortu cyfryzacji, Komisja Europejska wyraziła zgodę na przeznaczenie zaoszczędzonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa środków w wysokości 186 mln zł na zakup sprzętu dla szkół, które w związku z COVID-19 przechodziły na kształcenie w formie zdalnej. Od 1 kwietnia br., blisko 2800 gmin i powiatów, podzielonych na 6 kategorii dofinansowania ( do 35 tys. zł, do 45 tys. zł, do 60 tys. zł, do 70 tys. zł, do 80 tys. zł oraz do 100 tys. zł) zależnie od ilości uczniów, mogło wnioskować o środki na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. 

Powiat Rzeszowski złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 2 kwietnia br. i po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikował się do dofinansowania. 

Dofinansowanie do projektu „Zdalna Szkoła – zakup laptopów, tabletów oraz oprogramowania z przeznaczeniem do nauki zdalnej” pozyskano w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Wartość projektuto79 935,24 zł w tym: 

• 100% dofinansowania z Unii Europejskiej 

Okres realizacji projektu: od 21.04.2020 r. do 21.10.2020 r. 

Realizator projektu: Powiat Rzeszowski 

Grupa docelowa: 7 nauczycieli oraz 28 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i specjalnych, pracujących w trybie nauki zdalnej w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych z powodu zagrożenia wirusem COVID-19. 

Sprzęt otrzymały następujące jednostki: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie – 2 laptopy, 4 tablety, 

• Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie - 7 laptopów, 7 programów MS Office, 

• Zespół Szkól w Tyczynie – 4 laptopy,4 programy MS Office 

• Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim – 9 laptopów, 1 tablet, 2 programy MS Office, 

• Szkoła Podstawowa Nr 32 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie – 5 laptopów, 3 programy MS Office, 2 routery, 3 słuchawki. 

Wsparcie w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zaocznego” umożliwiło szkołom sprawne wdrożenie nauczania zdalnego.

26 sierpnia 2020
Informacja dla uczniów i rodziców

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (wtorek) na hali sportowej w godzinach 

klasy I - godz. 9.00 

klasy II i III - godz. 10.00 

Po uroczystościach dobędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach. 

Do szkoły wchodzimy tylko wejściem głównym po uprzedniej dezynfekcji rąk, w maseczkach lub przyłbicach ochronnych. 

Proszę przychodzić nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. 

Wszystkich proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przestrzeganiem wytycznych związanych z COVID-19.

Procedury związane z COVID-19.

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Kiermaszu Podręczniówk Szkolnych


10 sierpnia 2020
Uwaga maturzyści !!!!

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru 11 sierpnia 2020 w godzinach 8.00 - 15.00.

Proszę zgłaszać się po nie osobiście. Osoby upoważnione powinny mieć ze sobą stosowne upoważnienie podpisane przez maturzystę oraz dowód osobisty. 

W innych dniach odbiór wyników będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.15 lipca 2020
Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie podręczników

Informujemy, że podręczniki do klas drugich po gimnazjum będzie można nabyć w szkole podczas kiermaszu na początku września 2020 r. 

Podręczniki do klas drugich po szkole podstawowej będą zamawiane przez szkołę bezpośrednio z wydawnictw również na początku września. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nabyć je wcześniej proszę zakupić podręczniki z tych samych wydawnictw, co w klasie I, tylko że dla klasy II. 

Podręczniki dla klas I wykazane są w tabeli. Używane będzie można zakupić na kiermaszu w szkole we wrześniu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą również zamawiać je bezpośrednio z wydawnictwa.

Lp.

Przedmiot

Autorzy

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

„Ponad słowami” część 1 i część 2 zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

2.

Matematyka

Wojciech Babiński, Lech Chańko, Karolina Wej

Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

3.

praca zbiorowa

Matematyka 1. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

4.

Język angielski

Podręcznik do ustalenia i zakupu we wrześniu w szkole ze względu na różne poziomy językowe uczniów klas pierwszych

5.

Język niemiecki

Anna Kryczyńska-Pharn

Effekt 1 lub 2 do ustalenia we wrześniu ze względu na poziom językowy

WSiP

6.

Wiedza o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki,

Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

„W centrum uwagi”

zakres podstawowy

Nowa Era

7.

Historia

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

Historia – „ślady czasu” podręcznik do liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony starożytność i średniowiecze

Gdańskie Wydawnictwo oświatowe

8.

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

„Odkryć fizykę” – podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum  zakres podstawowy

Nowa Era

9.

Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski

„Oblicza geografii” zakres podstawowy

Nowa Era

10.

Biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy

Nowa Era

11.

Chemia

Romuald Hassa, Aleksandra  Mrzigod, Janusz Mrzigod

“To jest chemia” – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik do liceum i technikum. zakres podstawowy

Nowa Era

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

13.

Informatyka

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Informatyka na czasie 1

podręcznik dla liceum i technikum

zakres podstawowy

Nowa Era

14.

Religia

red. Ks. M. Zając

W poszukiwaniu wolności

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

15.

Muzyka

Podręcznik do zakupu we wrześniu  w szkole

16.

Matematyka rozszerzona

(tylko klasa politechniczna)

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Ełżbieta Świda

Matematyka 1. Podręcznik do liceum liceów i techników

 

Oficyna Edukacyjna

17.

Geografia rozszerzona

(tylko oddział przygotowania wojskowego)

Roman Malarz, Paweł Więckowski, Paweł Kroh

„Oblicza geografii” 1

zakres  rozszerzony

Nowa Era

18.

Biologia rozszerzona

(tylko klasa promedyczna)

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,  Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony

Nowa Era

19.

Chemia rozszerzona

(tylko klasa promedyczna)

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

“To jest chemia” – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik do liceum i technikum. zakres rozszerzony

Nowa Era3 lipca 2020
Klasa przygotowania wojskowego - zaprasza

Chcesz zdobyć atrakcyjne wykształcenie? Wybierz klasę przygotowania wojskowego i bądź konkurencyjny na rynku pracy!

Innowacją w tej klasie jest dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, zmodyfikowany rozkład materiału i zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa z elementami ratownictwa medycznego. Będziesz uczestniczył: w zajęciach z zakresu samoobrony, w zajęciach na strzelnicy, w lekcjach z ratownictwa medycznego, w wyjazdach turystyczno – krajoznawczych. W ramach manewrów odbędziesz szkolenia taktyczne: taktyka zielona, czerwona i czarna a w ramach ćwiczeń poligonowych : pętle taktyczne, działania na terenie wroga, przejmowanie posterunku i inne. Poznasz też zasady surviwalu. 

Będziesz brał udział w ćwiczeniach z doświadczonymi instruktorami 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także w wyjazdach do jednostki wojskowej w ramach współpracy z 5 batalionem strzelców podhalańskich w Przemyślu. 

Dostaniesz umundurowanie i sprzęt wykorzystywany do szkolenia. 

Będziesz dobrze przygotowany do pracy w wojsku lub innych służbach mundurowych, a także do nauki na wyższych uczelniach, samodzielnie podejmował decyzje i wykonywał zadania podczas sytuacji zagrożenia, znał zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wojskową, umiał udzielać pierwszej pomocy, znał obsługę radiostacji i umiał nawiązać kontakt drogą radiową, potrafił wyznaczyć azymut i określać kierunek marszu, znał zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, znał ceremoniał wojskowy i regulamin, miał dobrą kondycję fizyczną i predyspozycje do wykonywania służby wojskowej. 

Zapraszamy w nasze szeregi.
2 lipca 2020
Ania Anika Dąbrowska - wydała debiutancki album Afirmacja

Nasi uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a każdy ich sukces cieszy, dlatego mocno trzymaliśmy kciuki za Anię Anikę Dąbrowską, aby udało jej się spełnić jedno z największych marzeń i wydać własną płytę. Udało się. 

W czerwcu na rynek trafił debiutancki album zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids "Afirmacja", na którym znalazły się takie utwory jak : 
1. "Afirmacja (Intro)" 
2. "Małe skrzydła"
3. "Niewidzialna"
4. "Sitowie"
5. "Do końca świata"
6. "Oddycham chwilą"
7. "Nawet jeśli jutra nie ma"
8. "Do gwiazd"
9. "Tak jak ja"
10. "Miłość"
11. "Małe skrzydła (Acoustic)" 

Serdecznie gratulujemy Ani.2 lipca 2020
Klasa promedyczna z innowacją pielęgniarsko - kosmetologiczną - zaprasza

Chcesz być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, farmaceutę czy kosmetologiem- ta klasa jest dla Ciebie !!! 

Nowa klasa promedyczna z innowacją pielęgniarsko - kosmetologiczną została objęta patronatem Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W ramach innowacji programowej będziesz realizować 2 godziny tygodniowo zajęć z wykwalifikowaną pielęgniarką i kosmetologiem w szkole. Ponadto dwa razy w miesiącu będziesz miał możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w specjalistycznych pracowniach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSTE w Jarosławiu, m.in. w Centrum Symulacji Medycznej czy Laboratoriach Kosmetologii Pielęgnacyjnej oraz Wizażu i Stylizacji. Dodatkowo weźmiesz udział w projektach badawczych prowadzonych przez UR, konferencjach naukowych, warsztatach zdrowia, co pozwoli Ci lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego czy przyszłego zawodu, a przede wszystkim zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne na co dzień. 

Nie zwlekaj z decyzją. Wnioski przyjmujemy do 10 lipca. Czekamy na Ciebie.

26 czerwca 2020
26 czerwca 2020
24 czerwca 2020

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice, 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowegosposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swojeobowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania.

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
12 czerwca 2020
Harmonogram rozdania świadectw 26.06.2020r.

 Hala gimnastyczna 

9.00 - uczniowie z klasy 1bn 

9.30 - uczniowie z klasy 1cn 

10.00 - uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem z wszystkich klas 

10.30 - uczniowie z klasy 1bds 

11.00 - uczniowie z klasy 1cs 

11.30 - uczniowie z klasy 2ad 

12.00 - uczniowie z klasy 2c 

Aula 

9.00 - uczniowie z klasy 1adn 

9.30 - uczniowie z klasy 1as 

10.30 - uczniowie z klasy 2b
12 czerwca 2020
Harmonogram konsultacji w dniach 15.06 – 19.06.2020 r.  

KLASY PIERWSZE

Poniedziałek: 15.06.2020r., godz. 12.00 – 14.00

- j. polski – p. E. Klaczak-Łach. p. K. Kłyż, p. J. Duda 

- j. angielski – p. M. Piestrak, p. Al. Żak, p. R. Drążek, p. K. Sieńko 

- j. niemiecki – p. E. Hadam, p. B. Trzyna 

- wos – p. J. Duda 

- edb, przedsiębiorczość – p. B. Trzyna 

- muzyka – p. K. Próchnicka 

Wtorek: 16.06.2020r., godz. 12.00 – 14.00 

- religia – ks. J. Borek 

- edb – p. K. Żak 

- geografia – p. M. Rąsa 

- wych. fizyczne – p. A. Żak, p. B. Peszek, p. K. Grot (godz. 12.15-14.00) 

- biologia, chemia – p. M. Kuszek 

- historia – p. M. Choma 

Środa: 17.06.2020r., godz. 12.00 – 14.00 

- matematyka – p. z. Tesznar, p. M. Pelc-Chochrek, p. J. Krajcarska 

- informatyka – p. J. Krajcarska 

- fizyka, chemia – p. I. Sarnicka

KLASY DRUGIE

Czwartek : 18.06.2020r., godz. 12.00 – 14.00

- j. polski – p. J. Duda, p. K. Kłyż

- geografia – p. M. Rząsa

 - historia – p. M. Choma

- matematyka – p. M. Pelc-Chochrek (godz. 11.30 – 13.30)

- religia – ks. J. Borek

- biologia, chemia – p. M. Kuszek (godz. 11.30 – 13.30)

Piątek: 19.06.2020r., godz. 12.00 – 14.00

- j. angielski – p. K. Sieńko, p. M. Piestrak, p. Al. Żak

 - j. niemiecki – p. E. Hadam, p. B. Trzyna

 - eduk. wojskowa – p. B. Trzyna

 - fizyka, chemia – p. I. Sarnicka ( godz. 12.15 – 14.15)

 - wych. fizyczne – p. B. Peszek, p. K. Grot, p. A. Żak
 
- historia i społeczeństwo – p. M. Jurasiński

Biblioteka:
wtorek (16.06.2020) – godz. 12.00 – 14.00
środa (17.06.2020) – godz. 12.00 – 14.00
czwartek (18.06.2020) – godz. 12.00 14.00

Pedagog szkolny:
wtorek (16.06.2020) – godz. 12.00 – 14.00
czwartek (18.06.2020) – godz. 12.00 14.0029 maja 2020
Informacja dla maturzystów

Ruszyła rekrutacja na studia w @PWSTE w Jarosławiu! 

Wybierz jeden z 18 bezpłatnych kierunków studiów i zdobywaj wiedzę pod okiem wybitnej kadry. Nauka w #PWSTE to nie tylko teoria, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne. Do dyspozycji studentów są liczne laboratoria, a także nowoczesny sprzęt specjalistyczny – bo w #PWSTE #KształcimyZawodowo! 

🎓 Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie tutaj: Rekrutacja


19 maja 2020

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.19 maja 2020
Konsultacje dla uczniów klas pierwszych i drugich
19 maja 2020
Informacja dla maturzystów

Książki do biblioteki  można zwrócić w dniach: 25, 26, 27 maja 2020 (poniedziałek, wtorek, środa) w godzinach 10.00-12.00.

19 maja 2020
Konsultacje dla maturzystów19 maja 2020
Informacja dla maturzystów18 maja 2020
Informacja dla maturzystów8 maja 2020
Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, Podkarpacki Kurator Oświaty, działając na podstawie § 11b ust. 3 przywołanego rozporządzenia, określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów. 

W związku z powyższym tracą moc terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r. 

Jednocześnie informuję, że od 11 maja będzie aktywny elektroniczny wstępny wniosek przyjęcia do szkoły. Będzie można go uzupełnić i przesłać za pomocą formularza do szkoły a po ustaleniu nowych terminów rekrutacyjnych przez MEN i KO w Rzeszowie dostarczyć go z podpisami rodziców i innymi dokumentami do szkoły. 

                                                                    Dyrektor szkoły 

                                                                    Elżbieta Klaczak- Łach
6 maja 2020
„Polskie serce pękło – Katyń '40” – ogólnopolski konkurs poetycko –plastyczny

W piątek 24 kwietnia 2020 roku na antenie TVP1 oraz na stronie sejm.gov.pl, zostały zaprezentowane wyniki konkursu upamiętniającego 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, który zainicjowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.Inauguracja konkursu odbyła się 28 stycznia 2020 r. w Warszawie w Muzeum Katyńskim.Należynadmienić, że w konkursie tym wziął udział uczeń naszej szkoły Kamil Szymański z klasy 2b, a opiekunem merytorycznym była pani Joanna Duda. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Rozpoczął się 1 lutego 2020 roku i trwał do 23 marca 2020. Zadaniem uczestników konkursu, było zaprojektowanie pocztówki związanej z tematem zbrodni katyńskiej albo napisanie pracy „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”.Na konkurs wpłynęło blisko 700 zgłoszeń prac plastycznych i literackich. Kamil napisał pracę, w której zaprezentował szeroką wiedzę historyczną z tematyki katyńskiej oraz własne refleksje na ten temat. 

24 kwietnia w Sejmie miała odbyć się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu. Z powodu panującej epidemii koronawirusa, nie mogła ona jednak dojść do skutku w zaplanowanej formie, dlatego powstał specjalny film.Tytuł konkursu otworzył przed uczestnikami możliwość zaprezentowania wiedzy i przemyśleń w pracach pisemnych oraz plastycznych. Nie było więc dziełem przypadku, że wpłynęły rozprawy naukowe, opowiadania, eseje, wywiady, małe formy teatralne, listy oraz utwory poetyckie. Marszałek Sejmu wraz z członkami Komitetu Honorowego konkursu ogłosiła wyniki, gratulując laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom. 

– Konkurs katyński, 80 lat po dokonaniu zbrodni przez oprawców sowieckich, przekreśla dążenia tych, którzy do zbrodni doprowadzili i ją wykonali. 80 lat później kolejne pokolenie Polaków – polska młodzież – już w wolnej, niepodległej Polsce w historii Zbrodni Katyńskiej szukała inspiracji do swych prac plastycznych i literackich. Otrzymaliśmy wiele bardzo dojrzałych prac. To dowodzi, że zamysł oprawców, żeby Polski niepodległej nie było, nie powiódł się – podkreślił prezes IPN dr Jarosław Szarek. 

Z przesłaniem do uczestników i organizatorów zwrócił się również prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu. W Komitecie Honorowym znaleźli się ministrowie: Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Przewodniczącym komisji konkursowej był prof. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN. Patronat medialny nad konkursem objęły Telewizja Polska i Polskie Radio. W ramach podziękowania za udział w konkursie nasz uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.
29 kwietnia 2020
Informacja dla uczniów i rodziców 

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego, który według nowego harmonogramu podanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będzie przeprowadzany w szkołach od 8 czerwca, w planowanych dniach wolnych, tj. od 4 maja do 6 maja 2020r,odbywać się będą normalne zajęcia, zgodne z nowym planem lekcji

Nowe dni wolne zostaną podane w późniejszym terminie. 

                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                          Elżbieta Klaczak- Łach


27 kwietnia 2020
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Harmonogram matur: pobierz plik
Więcej informacji na stronie OKE 24 kwietnia 2020
Dzień Otwarty - ODWOŁANY

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa zaplanowany na 29 kwietnia 2020r. dzień otwarty Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie zostaje odwołany.

Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły www.lodynow.pl oraz naszego facebooka www.facebook.com/lodynow i zapoznanie się z ofertą rekrutacyjną szkoły na rok 2020/2021.

Serdecznie pozdrawiamy.

                                                        Społeczność szkolna LO Dynów

24 kwietnia 2020

Drodzy Absolwenci, uczniowie klas trzecich 

Dzisiejszy dzień zapisze się na kartach historii naszego liceum oraz w Waszym życiu jako niezwykły, historyczny. Kończycie bowiem kolejny etap edukacyjny i opuszczacie mury naszej szkoły na zawsze. Nie dane Wam było jednak w tych trudnych dla wszystkich czasach pożegnać się z kolegami ze szkolnej ławki, wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły osobiście. Nie dane Wam było dzielić się swoja radością z innymi. Wierzymy jednak, że ta chwila kiedyś nastąpi i spotkamy się wszyscy jeszcze raz w szkolnych ławkach by się wspólnie pożegnać. 

Dzisiaj jednak chcielibyśmy skierować do Was kilka słów , pamiętając, jak jesteście dla Nas ważni i jak ważna jest ta chwila, w której opuszczacie bezpieczną przystań- szkołę, w której spędziliście trzy lata, przeżyliście swoja najpiękniejszą młodość, w której stawialiście pierwsze kroki w dorosłość. Każdy z Was pozostawił w jej murach cząstkę siebie w postaci osiągnięć naukowych, sukcesów artystycznych, sportowych, pracy, która zostanie na długo zapamiętana. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte w szkole przyczynią się do Waszych sukcesów w dalszym życiu. Przed wami matura- kilka trudnych egzaminów. Zdajcie je jak najlepiej, uwierzcie w siebie, swoje możliwości a potem … łapcie w żagle pomyślne wiatry, podróżujcie, śnijcie, odkrywajcie, znajdźcie dla siebie kolejną bezpieczną przystań i nie zapominajcie o nas. My w szkolnych murach zawsze będziemy na Was czekać i o Was pamiętać a Wy zapamiętajcie, że ,,To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.......”( Winston Churchill) 

                                                                            Dyrektor, Wasi wychowawcy i nauczyciele
23 kwietnia  2020
Komunikat dla uczniów klas trzecich

Drodzy Uczniowie 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało odbyć się

24 kwietnia w szkole w obecnych warunkach nie odbędzie się. 

Świadectwa ukończenia szkoły są przygotowane. Planujemy je uroczyście rozdać w pierwszym możliwym terminie po powrocie do szkoły. Poinformujemy Was o tym na stronie internetowej szkoły oraz facebooku. Jeżeli jednak ktoś potrzebowałby odebrać świadectwo wcześniej , proszę indywidualnie umawiać się z sekretariatem szkoły lub wychowawcą, tak aby zachować obowiązujące nas obecnie zasady bezpieczeństwa. Warunkiem odebrania świadectwa jest uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec szkoły ( oddanie kluczyków do szafek, mundurów, książek do biblioteki i innych). 

Liczymy jednak na to, że będziemy mogli się wszyscy spotkać na oficjalnym rozdaniu świadectw i nagród w podanym później terminie. 

                                                                                            Dyrektor i wychowawcy
2 kwietnia 2020

KOCHANI!!!

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem, 400 tysięcy. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas nawet 3 mln. 

A Ty? Znasz taką osobę, rodzinę? A może Twoje dziecko ma takiego kolegę lub koleżankę w szkole? Czy chcesz nas poznać i zrozumieć? Czy wiesz, jak możesz nam pomóc? 

2 kwietnia KOLOR NIEBIESKI da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. 

Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, lub ubrać się cały na niebiesko, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku), 

Niech w ten jeden dzień w roku będzie Nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem 
12 marca 2020

12 marca 2020
JAK ZAPOBIEGAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA?

Najczęściej zadawane pytania?
11 marca 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. zawieszone zostają zajęcia w szkole W tym okresie szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie będą też odbywać się zajęcia popołudniowe ( treningi, siłownia i inne). Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. 

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; 

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 

Uczniu, 

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
10 marca 2020
Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze Wierni"

10 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze Wierni". 

Nasze liceum reprezentowały dwie uczennice: Zuzanna Szybiak i Katarzyna Martowicz. Obie dziewczyny pięknie się zaprezentowały, ale to Kasia, recytując tekst własnego autorstwa, przekonała do siebie jurorów i zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Podczas zmagań konkursowych uczennicom towarzyszyła pani Monika Wandas Wasieńko.
4 marca 2020
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

4 marca odbył się w Przemyślu diecezjalny etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej, pt. „Dumni z Ewangelii i Polski”. W całej diecezji udział wzięło ponad 400 uczniów z 32 szkół. Do finału diecezjalnego zakwalifikowało się 59 uczniów. W tym gronie znaleźli się uczniowie naszego Liceum: Katarzyna Niedzielska (kl. 2a) i Maciej Niedzielski (kl. 1as). Uczniowie rozwiązywali test obejmujący pytania zamknięte i otwarte. Tematyka koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Jezus- głosiciel Ewangelii i Zbawiciel świata; formacja sumienia i patriotyzm. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością m.in. fragmentów Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania św. Jana Pawła II, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wypowiedzi biskupów, kapłanów, prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Gratulujemy uczniom Katarzynie i Maciejowi, którzy wykazali się dużą wiedzą na powyższy temat i godnie reprezentowali nasze liceum.
4 marca 2020
Etap szkolny IV Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

W dniu 4 marca w naszej szkole odbył się etap szkolny IV Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Konkurs ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Naszą szkołe reprezentowali: Witold Gołąb IIc, Dominik Pyś IIC , Dudycz Gabriela III C, Sabina Hniłka III C, Julia Potoczna III C , Pasiecznik Justyna III C, Monika Pyrcz IIIC, Krystian Fabia III C. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru złożonym z 30 pytań. Opiekę nad uczniami sprawowali Kazimierz Żak, Beta Trzyna i Monika Wandas – Wasieńko.
3 marca 2020
Etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wierni" rozstrzygnięty

„W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconegocałkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory,wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia ipostawy u wielu Rodaków” Jan Paweł II. 

O tych pięknych postawach warto mówić, bo wolność nie jest nam danaraz na zawsze, trzeba ją pielęgnować, strzec, umacniać prawdziwymiwartościami i być im „zawsze wierni”. 

3 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowejw Dynowie odbyły się eliminacje powiatowe V Wojewódzkiego Turnieju Poezjii Prozy „Zawsze wierni” dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Powiatu Rzeszowskiego. Celem konkursu jest między innymi budzeniepoczucia tożsamości narodowej, a także poznanie najnowszej historii ijej bohaterów. Idea łączy się z Narodowym Dniem Pamięci ŻołnierzyWyklętych, który przypada na 1 marca. 

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- pani Maria Radoń,polonistka, emerytowana dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, członkowie: pan Marek Pyś- aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z roliWujka Władka w „Świecie według Kiepskich”, czy Zenona Łazanka z „Pierwszej miłości”, pani Krystyna Dżuła- prezes dynowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, polonistka, animatorkakultury, reżyser teatralna amatorskiego teatru działającego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie, pani Grażyna Malawska- emerytowana dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, animatorkakultury, aktorka dynowskiego teatru amatorskiego, miała bardzo trudnezadanie, gdyż poziom recytacji okazał się być bardzo wysoki. 

Spośród 10 recytatorów nominacje do etapu wojewódzkiego konkursu otrzymali: 

1. Maja Kaczorowska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, prezentująca utwór "Zachowałam się" Lecha Makowieckiego. 

2. Katarzyna Martowicz uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Dynowie, prezentująca utwór własnego autorstwa pt.„Nie mówmy o śmierci.” 

3. Zuzanna Szybiak uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KomisjiEdukacji Narodowej w Dynowie, prezentująca utwór „Wyklęci” 

4. Piotr Kopacki uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. StefanaWyszyńskiego w Dynowie recytujący „Ostatni list do matki” Leszka Andrzeja Mroczkowskiego. 

Oprócz nominacji jurorzy postanowili przyznać również trzy wyróżnienia: 

Darii Wielgos - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie,

Karolinie Misiewicz- uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, 

Zuzannie Tarnawskiej - uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie. 

Wszystkim nominowanymgratulujemy i życzymy sukcesów w finalewojewódzkim, który odbędzie się w Ropczycach w dniu 10 marca.

Organizatorzy etapu powiatowego na czele z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie panią Elżbietą Klaczak-Łach dziękują młodzieży za udział w konkursie, opiekunom za przygotowanie recytatorów oraz wybór pięknych tekstów, jak również jurorom. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Patrona Konkursu Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Zobacz zdjęcia
3 marca 2020

Szanowni Rodzice 

W związku z pojawiającym się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa w celach zapobiegawczych prosimy:

1. Nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. 

2. Informować szkołę w sytuacji zgłoszenia dziecka do oddziału zakaźnego z grypopodobnymi objawami. 

3. Przestrzegać w domu podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 

Więcej informacji o koronawirusie i profilaktyce można uzyskać na stronie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie
1 marca 2020

Rekrutacja

do Liceum Ogólnokształcącego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

Klasa

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

politechniczna

matematyka, informatyka,

 fizyka lub geografia

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, informatyka

humanistyczno – językowa

j. polski, historia

 j. angielski lub j. niemiecki

(do wyboru)

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, historia

wojskowa

rekrutacja do tej klasy będzie odbywać się na nowych zasadach. Szczegółowe informacje będą dostępne po 15 marca na stronie internetowej szkoły.

promedyczna

biologia, chemia, j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, matematyka,  j. obcy, biologia

 
NOWOŚĆ !!!
 KLASA PROMEDYCZNA  działająca pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko – kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowacji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach  na wyższych uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową.

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z  tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

DZIEŃ OTWARTY LICEUM

 29 KWIETNIA 2020r.            w godzinach 9.00-13.00
27 luty 2020
Bieg Tropem Wilczym - udział naszych uczniów i nauczycieli

W dniu dzisiejszy nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w kolejnej dynowskiej edycji Biegu Tropem Wilczym - imprezie łączącej upamiętnienie bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych z aktywną formą spędzania wolnego czasu. 

Tradycyjnie trasa obejmowała dystans 1963 m (symbolizującej rok śmierci ostatniego Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka").
28 luty 2020
VI miejsce w regionalnym konkursie języka angielskiego

28 go lutego troje uczniów naszej szkoły (Kacper Wandas Ias, Jagoda Radoń 1bds oraz Jakub Domin 3a) wzięło udział w III regionalnym konkursie języka angielskiego organizowanym przez PWSTE w Jarosławiu. W dwu częściowych zmaganiach podzielonych na część pisemną i ustną do których przestąpiło dwudziestu czterech uczniów wysokie szóste miejsce zajęła Jagoda Radoń. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
28 luty 2020
Wyjazdowe zajęcia klas wojskowych

W dniu 28 lutego br. uczniowie klas mundurowych LO w Dynowie uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu z elementami taktyki. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup na terenie stadionu Polonii w Przemyślu, następnie samochodami wojskowymi udali się do punktu A. Z tego miejsca musieli przejść około 5 km do punktu B przy pomocy mapy i kompasu i azymutu i to jeszcze na czas. Teren był trudny do pokonania, powalone drzewa, krzaki, dodatkowo pogoda nam nie sprzyjała, padał śnieg, było ślisko. Jako pierwsza przyszła drużyna czarnych z czasem 2 godz., następnie niebiescy z czasem 2 godz. 22min, czerwoni – 2 godz. 26 min, zieloni - 2 godz. 41 min., żółci - 2 godz. 46 min. Zajęcia w okolicach miejscowości Witoszyńce koło Przemyśla pozwoliły młodzieży wzbogacić wiedzę o elementy, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować się w terenie z mapą, czy też bez niej, rozpoznając kierunki świata za pomocą punktów terenowych. Przemoknięci, brudni i zadowoleni wróciliśmy do Dynowa.

Zobacz zdjęcia
27 luty 2020
Wicemistrzostwo w finale wojewódzkim w piłce ręcznej dziewcząt

27 lutego 2020 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się finał Wojewódzki Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt. W finale spotkały się cztery najlepsze drużyny Podkarpacia, które o awans walczyły w eliminacjach powiatowych, rejonowych, półfinałach wojewódzkich i turnieju barażowym. 

Ostatecznie najlepiej zaprezentowały sie obrończynie tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w Kolbuszowej - dziewczęta Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie, które wygrały wszystkie swoje mecze. 

Tytuł wicemistrzyń województwa zdobyły gospodynie turnieju. Brąz po rzutach karnych przypadł zespołowi LO Rymanów. Mimo dobrej gry, niestety tym razem LO Kolbuszowa pozostało bez medali. 

Skład drużyny LO Dynów: Monika Malik, Justyna Pasiecznik, Sara Plaucha, Aleksandra Potoczna, Julia Potoczna, Oliwia Sas, Julia Wandas, Izabela Wrotniak, Waleria Berntiou, Weronika Chorążykiewicz, Marzena Flisak, op. Bogdan Peszek. 

Wyniki spotkań finałowych: 

LO Dynów - LO Rymanów 13:12 

ZSSport. Rzeszów - LO Kolbuszowa 12:7 

LO Dynów - LO Kolbuszowa 13:12 

Rzeszów - LO Rymanów 14:7 

ZSSport. Rzeszów - LO Kolbuszowa 12:7 

Rymanów - LO Kolbuszowa 12:12 (k. 3:2) 

Kolejność drużyn: 

1. ZSSport. Rzeszów 

2. LO Dynów 

3. LO Rymanów 

4. LO Kolbuszowa

Zobacz zdjęcia
27 luty 2020
Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej

30 stycznia 2020 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się finał powiatu rzeszowskiego Licealiady w piłce koszykowej dziewcząt. Nasze reprezentantki pewnie wygrały wszystkie mecze awansując do finału rejonowego. W finale musiały uznać wyższość rywalek z ZSL Leżajska i ZSSport. Rzeszowa, po zaciętej walce uległy także koszykarkom z I LO Łańcut. Finał rejonowy odbył się 18 lutego również w naszej szkole. Skład drużyny LO Dynów: Monika Malik, Justyna Pasiecznik, Aleksandra Potoczna, Julia Potoczna, Oliwia Sas, Julia Warchoł, Joanna Trybalska, Izabela Osip, Samanta Pyra, Gabriela Dudycz, Marzena Flisak, op. Bogdan Peszek.

Zobacz zdjęcia
21 luty 2020
Zajęcie klas wojskowych - szkolenie strzeleckie, musztra, taktyka

W piątek 21 lutego 2020 uczniowie klas mundurowych doskonalili swoje umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, musztry oraz taktyki. W programie zajęć znalazły się m.in. tak zwane techniki linowe pionowe oraz poziome.

Zobacz zdjęcia
18 luty 2020
MATEMATYKA WOKÓŁ NAS - zapraszam do rejestracji

Zachęcamy do udziału w internetowym kursie pt. MATEMATYKA WOKÓŁ NAS. 

1. To jest 13 webinariów (środy, godz. 15-15:40) od marca do czerwca. 

2. Ludki (głównie z Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) z jednej strony komputera będą opowiadać o sprawach nurtujących i ważnych. Ludki z drugiej strony, przy swoich komputerach, będą oglądać/zadawać pytania etc. 

3. Po każdym webinarium będą zadanka do samodzielnego rozwiązania. 

4. Kurs jest dla ludności 14-16 lat żywo podjaranej naukami ścisłymi. 

5. Nazwa kursu to trochę oszustwo, bo będzie też informatyka i fizyka ;) 

6. Impreza jest bezpłatna. 

Rejestrować się można do 25 lutego. Jeżeli znacie jakiś młodocianych, co to z żądy wiedzy nie mogą usiedzieć, to koniecznie i bezwzględnie dajcie im znać! 

Więcej info: www.mimuw.edu.pl/mwn
14 luty 2020
Etap szkolny XII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego

14 lutego odbył się etap szkolny XII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego. Uczniowie rozwiązywali test zamknięty sprawdzający wiedzę z zakresu 1 listu do Koryntian. Udział wzięło 42 uczniów. 1 miejsce ex aequo zajęli Julia Priń (kl. 2a) i Kamil Szymański (kl. 2b). Ci uczniowie zdobyli taką samą liczbę punktów. 3 miejsce zajęła Katarzyna Niedzielska (kl. 2a). Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w finale, który odbędzie się 20 kwietnia w Krośnie. W zorganizowaniu konkursu ks. Januszowi pomogły p. Katarzyna Kłyż, p. Monika Wandas-Wasieńko i p. Joanna Grzelak.
13 luty 2020
Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej

W dniu 13 lutego klasa 2b wraz z opiekunką panią I. Sarnicką była na XXVII Seminarium "Wybrane problemy chemii" na Politechnice Rzeszowskiej. 

Uczniowie brali udział w interesujących wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych.
13 luty 2020
Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka"

W dniu 27 stycznia 2020 roku rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny " Fraszka". 

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy III a Julia Warchoł, która otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik. 

Dyplomy wyróżnienia w tym konkursie otrzymali również: Anna Marszałek z klasy III a, Katarzyna Niedzielska z klasy II a oraz Stanisław Tworzydło z klasy III c. Gratulujemy dużego sukcesu!
12 luty 2020
Zajęcia w ramach profilaktyki raka piersi

Jak co roku w naszej szkole odbyła się akcja profilaktyczna dotycząca Profilaktyki Raka Piersi. W tej akcji wzięły udział nasze uczennice , które miały możliwość nauki samobadania piersi na fantomach. Nasze uczennice dowiedziały się, że rak piersi w 90% nie boli, a zdiagnozowany we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczony. Dlatego tak ważne jest regularne badanie. Rak Piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, z jego powodu co roku umiera 5 tys.Polek. Dziękujemy za przeprowadzenie tej akcji w naszej szkole pani Krystynie Wielgos naszej higienistce oraz pani pedagaog Urszuli Bukała-Pilip .
11 luty 2020
Finał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 11 lutego 2020 roku w Krośnie odbyły się rozgrywki barażowe o wejście do finału wojewódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt. Nasza drużyna uzyskała wyniki: 

LO Dynów : ZSEk. Mielec 15 :12 

LO Dynów : I LO Krosno 15 :14. 

A to oznacza, że gramy w FINALE WOJEWÓDZKIM, który odbędzie się w naszym Liceum na początku marca.
7 luty 2020
Zajęcia w terenie klas mundurowych 2c i 1cn

7 lutego 2020 roku klasy mundurowe (II C i I CN) wzięły udział w zajęciach taktycznych, poznając podstawy survivalu. Największe emocje towarzyszyły klasom pierwszym, które nie miały jeszcze okazji szkolić się w takich warunkach. Nie straszny im był mróz – wszyscy wrócili z uśmiechami na twarzy i już czekają na kolejny udział w zajęciach. W przerwie uczniowie mogli zagrzać przy ognisku. Był to kolejny, bardzo udany dzień taktyczny, dzięki któremu młodzież mogła rozwinąć swoje pasje i umiejętności, ale przede wszystkim przygotować się do wymarzonych zawodów w służbach mundurowych.

Zobacz zdjęcia
4 luty 2020
Julia Warchoł - stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się oficjalne wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz liczne osiągnięcia. 

Stypendium to otrzymała uczennica klasy 3a Julia Warchoł, która posiada najwyższą średnią w szkole, a na swoim koncie ma szereg sukcesów naukowych. Serdecznie gratulujemy Julce i życzymy jej kolejnych laurów.
4 luty 2020
Awans do etapu wojewódzkiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Nowy semestr witamy dobrymi wiadomościami. Uczennica klasy I bds Jagoda Radoń zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - gratulujemy sukcesu i już dziś trzymamy kciuki za Jagodę.
1 luty 2020 
Fakultety maturalne

Zapraszamy maturzystów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, na których będzie powtarzany materiał do egzaminu maturalnego:

język polski

p. Joanna Duda - wtorek lekcja 8 

p. K. Kłyż - poniedziałek lekcja 8 

matematyka

p. Małgorzata Pelc - Chochrek - czwartek lekcja 7

p. Zbigniew Tesznar - czwartek lekcja 8

 
język angielski

p. Michał Piestrak - czwartek lekcja 8

p. Renata Drążek - środa lekcja 8

p. Aleksandra Żak - wtorek lekcja 8
1 luty 2020
Studniówka 2020

Czekamy na relację ....
31 stycznia 2020
Zajęcia z Krav Maga

W dniu 31 stycznia klasy wojskowe uczestniczyły w warsztatach z KravMagi, na których zdobywali umiejętności praktyczne, jak obronić siebie i osoby przebywające w ich otoczeniu.Przypominamy, że KravMaga to dosłownie "walka w bliskim kontakcie" – system walki opracowany dla Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji najbardziej skutecznych technik pochodzących z aikido, judo, zapasów i innych sztuk walki. Krav Maga skupia się na rzeczywistych sytuacjach i najskuteczniejszych kontratakach.

Zobacz zdjęcia
31 stycznia 2020
Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej

Mistrzynie powiatu rzeszowskiego w piłce koszykowej. Finał rejonowy 18.02.2020 w naszym liceum - zapraszamy :), no i oczywiście wielkie brawa dla zawodniczek za 3 pewne zwycięstwa.
30 stycznia 2020
Nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym rozdane!

30 stycznia 2020 roku w auli dynowskiego liceum odbyła się oficjalna gala rozdania nagród w XII Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta- twórcze święta”. Tegoroczna edycja konkursu związana była z tematyką anielską, a motto przewodnie brzmiało: „Przylecieli aniołkowie jak pisklęta z nieba, I śpiewali Dzieciąteczku wesoło jak trzeba”. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach- plastycznej, recytatorskiej oraz quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu i zaangażował 87 uczestników ze szkół podstawowych i średnich z Dynowa i okolicy. Na konkurs plastyczny młodzież nadesłała 50 prac, w quizie wzięło udział 20 uczniów, a z recytacją mierzyło się 17 uczestników. Jury w składzie : p Jolanta Pyś- Miklasz, p. Maria Radoń i p. Ewa Hadam ( kat. plastyczna), p. Grażyna Malawska, p. Grażyna Paździorny, p. Maria Radoń ( kat. recytatorska), ks. Janusz Borek, p. Joanna Duda, p. Katarzyna Kłyż (kat. quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu) po trudnych wyborach wyłoniło zwycięzców konkursu. Licznie zebranych w auli w świąteczny klimat wprowadzili uczniowie szkolnego zespołu wokalno- instrumentalnego oraz siostry Ania i Agata Pudysz, którzy zaprezentowali piękne kolędy. W podniosłym nastroju pani Dyrektor Elżbieta Klaczak- Łach wraz z członkami komisji wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Nagrody te nie byłyby tak piękne gdyby nie sponsorzy: 

Klub Sportowy „Pogórze” z Bachórza, 

Hurtownia „U Wojtka” w Dynowie, 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 

Instruktor ćwiczeń relaksacyjno- rozciągających Pan Wiesław Sondej, 

Państwo Maria i Wojciech Radoń, 

Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dynowie Pan Józef Kocaj, 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, 

Dyektor LO w Dynowie Pani Elżbieta Klaczak- Łach. 

W imieniu organizatorów wszystkim serdecznie dziękujemy. Na koniec uroczystości uczestnicy konkursu mogli obejrzeć wystawę prac, zrobić pamiątkowe zdjęcia i skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Organizatorzy zaprosili też do udziału w kolejnej XIII edycji Konkursu Bożonarodzeniowego w przyszłym roku, mając nadzieję, że 13 okaże się szczęśliwa.

Zobacz zdjęcia
29 stycznia 2020
III miejsce w piłce koszykowej 

 W dniu 29 stycznia2020 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej odbyła się powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców. Nasza drużyna w składzie: Mateusz Kazienko, Mateusz Bazanowski, Norbert Bułdys, Dominik Pyś, Oskar Kaniuczak, Paweł Janowski, Robert Waśko, Jakub Zabój, Jakub Tworzydło, Jakub Pyra zajęła III miejsce. Gratulujemy! Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.
29 stycznia 2020 
XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu

„Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 

Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem

Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 

Opłakiwali święte mury Jeruzalem”. 

29 stycznia 2020 roku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie oraz działające przy nim CEM – Trzy Kultury zorganizowało XII Obchody Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Gośćmi honorowymi tegorocznych obchodów byli Pani Nina Talbot, malarka z Nowego Jorku oraz jej mąż Mark Rand. Gości przywitała i słowo okolicznościowe wygłosiła Pani dyrektor Elżbieta Klaczak – Łach. Po niej głos zabrał Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak. Następnie pan Maciej Jurasiński z CEM przywołał tragiczny los jaki spotkał żydowskich mieszkańców Dynowa we wrześniu 1939roku. W klimat tych tragicznych dni uczestników spotkania wprowadzili artyści z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, którzy przygotowali piękną i przejmującą część artystyczną. Po nich Nina Talbot opowiedziała o historii artystycznego przedsięwzięcia, prezentując swoje obrazy zatytułowane „Twarze Dynowa.” Jej mąż Mark Rand wygłosił prelekcję pt ”Żyliśmy razem z Wami”, której towarzyszyła wystawa przygotowana przez goszczącego także w Dynowie pana Marka Koszczana z Dukli. Na koniec przedstawiciele społeczności szkolnej, pan Burmistrz, reprezentanci Radnych oraz mieszkańców Dynowa udali się na cmentarz przy ulicy Karolówka i oddali hołd pomordowanym żydowskim mieszkańcom Dynowa. Spotkanie, z którego relacja pojawiła się w TV Rzeszów skutecznie przypomniało o przedwojennym, dynowskim współistnieniu obu kultur: polskiej i żydowskiej. Było dla młodzieży wyjątkową lekcją historii, a jednocześnie lekcją tolerancji, wrażliwości i kulturowej otwartości. Gratulacje i wyrazy uznania przekazał szkole sam pomysłodawca odbywających się już od 12 lat obchodów, profesor historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Wiesław Wierzbieniec.

Zobacz zdjęcia
27 stycznia 2020
Wyniki Konkursu Bożonarodzeniowego

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: 

        mgr Jolanta Pyś- Miklasz 

Członkowie: 

    mgr Maria Radoń 

    mgr Ewa Hadam 

Spośród 50 prac konkursowych (21 prace ze szkół podstawowych , 29 prac ze szkół średnich) przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 

- szkoły podstawowe:

I miejsce - Liwia Radoń SP nr1 w Dynowie

II miejsce – Daria Wielgos SP nr2 w Harcie 

II miejsce- Daria Kustra SP w Łubnie

III miejsce – Magdalena Łazor SP w Łubnie 

wyróżnienie- Oliwia Sieńko SP w Łubnie 

- szkoły średnie:

I miejsce - Monika Pyrcz LO im. KEN w Dynowie

II miejsce – Izabela Wrotniak LO im. KEN w Dynowie

II miejsce – Paulina Tarnawska Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie 

III miejsce – Natalia Łysek LO im. KEN w Dynowie 

III miejsce- Anna Burek LO im. KEN w Dynowie 

wyróżnienie – Joanna Daraż LO im. KEN w Dynowie
17 stycznia  2020
Sukces hokeistów

Drużyna hokeistów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie podczas półfinału wojewódzkiego rozegranego w Żurawicy 17 stycznia 2020 roku stanęła na najniższym stopniu podium, remisując ze zwycięzcą turnieju ZSEl.iO Przemyśl wygrywając z II LO Przemyśl i przegrywając z III LO Rzeszów i I LO Przemyśl. Skład drużyny LO Dynów: Mateusz Kazienko, Jakub Tworzydło, Mateusz Bazanowski, Patryk Duchniak, Rafał Hrycko, Oskar Kaniuczak, Kacper Sarnicki, Norbert Bułdys, Adrian Koczarga, Radek Undziakiewicz, Kuba Pilch, Łukasz Zioło, Dominik Pyś.


15 stycznia 2020
Jagoda Radoń uczennica klasy 1bds laureatką w Wojewódzkim Konkursie "Hollywood za moim domem"

W styczniu 2020 roku rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs "Hollywood za moim domem", który zorganizowany został przez Podkarpacką Komisję Filmową działającą w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Patronat nad Konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Z naszego liceum przystąpiło do Konkursu troje uczniów: Jagoda Radoń, Stanisław Tworzydło oraz Sebastian Król. Wykonali oni zdjęcia miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia produkcji filmowej, interesujące osobliwości z najbliższej okolicy. Laureatką Konkursu została Jagoda Radoń, której gratulujemy znaczącego sukcesu! Koordynatorem Konkursu w szkole była pani Katarzyna Kłyż.
14 stycznia 2020
Ania Anika Dąbrowska - nominowana do Osobowości Roku gazety Nowiny

 Nasza uczennica Anna Dąbrowska została nominowana do Osobowości Roku gazety Nowiny w kategorii Kultura. 

Pomóżmy Ani zdobyć ten tytuł i zagłosujmy

https://nowiny24.pl/p/kand…/ania-anika-dabrowska%2C1147481/….
11- 26 stycznia 2020
Ferie zimowe

Życzymy wszystkim uczniom udanych ferii.

Przypominamy, że konferencja kończąca semestr odbędzie się 31 stycznia. 

Spotkanie z rodzicami (semestralne) planowane jest  na 5 lutego 2020.
11 stycznia 2020
1 i 3 miejsce w kategorii zespoły dla uczniów naszego liceum
w XXIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

W sobotę 11 stycznia 2020 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie XXIII Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego jesteśmy współorganizatorem razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Dynowa. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 6 zespołów i 14 solistów. Tradycyjnie uczestnicy rywalizowali o złotą, srebrną i brązową bombkę. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:Sebastian Stachurski (Przewodniczący Komisji) Grażyna Malawska Grażyna Paździorny Daniel Maziarz. W kategorii szkoły średnie - zespoły 

  1 miejsce (Złotą Bombkę) otrzymał 

Duet Anna Pudysz i Agata Pudysz 

z Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Dynowie, 

 3 miejsce (Brązową Bombkę) otrzymał

Zespół „Lanzadores” również z naszego liceum. 

Młodzieży gratulujemy pięknych występów, a pani Karolinie Próchnickiej dziękujemy za profesjonalną pracę z nagrodzonymi.
10 stycznia 2020
Miło szaleć, kiedy czas ku temu - zabawa karnawałowa w LO Dynów

W piątkowy wieczór, tuż przed feriami, młodzież LO Dynów wraz z nauczycielami wzięli udział w zabawie karnawałowej. Sala gimnastyczna, przystrojona neonami zaroiła się od misiów, wiedźm, postaci bajkowych oraz filmowych. Wszyscy pięknie się bawili, w rytm muzyki, granej przez didżeja. W przerwie, młodzież gościła się w klasach pysznymi kanapkami, robionymi przez rodziców. Punktem kulminacyjnym imprezy, był konkurs na najlepszy, najbardziej kreatywny strój. Fundatorami nagród była Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna. Uczniowie konkurowali w kategoriach: za najliczniejsze przebranie oraz najładniejsze zaprezentowanie się w klasach oraz indywidualnie. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3a, drugie miejsce klasa 1as, wyróżnienie klasa 2a. W kategorii indywidualnej jury w składzie: rodzice, nauczyciele, uczniowie przyznali 3 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca, 3 miejsce oraz liczne wyróżnienia. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody pieniężne. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotorelacji i filmiku nakręconego przez naszą uczennicę Zuzię Szybiak z 2d.

Zobacz zdjęcia

Zobacz filmik
10 stycznia 2020
Oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi Szkolnemu

W listopadzie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, ale to na zabawie karnawałowej uroczyście pożegnaliśmy "stary" samorząd, w skład którego weszli Jakub Pyś (3c), Gabriela Hniła (3a), Alicja Kielich (3a), Rafał Hrycko (3a), Sebastian Król (3c) oraz Stanisław Tworzydło (3c). 

Członkowie "nowego" samorządu podziękowali za pracę na rzecz szkoły, wspaniałe inicjatywy i wspólnie spędzony czas. 

Trzecioklasiści otrzymali jak co roku maskotki oraz dyplomy.

 
9 stycznia 2020
Etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

9 stycznia odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do którego przystąpiło 20. uczniów. Data tego etapu zbiegła się z dniem Ligii Ochrony Przyrody - najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce, która została założona 9 stycznia 1928 r. Tak liczny udział młodzieży naszej szkoły w etapie szkolnym tej olimpiady świadczy o ich zainteresowaniach przyrodniczych, stanowi inspirację do przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska której podstawą jest rzetelna i rzeczowa wiedzą przyrodnicza. Czekamy z niecierpliwością na wyniki które zadecydują o udziale młodzieży na kolejnym etapie.
7 stycznia 2020
Występ grupy teatralnej z Ukrainy

Czekamy na relacje .....

Zobacz zdjęcia
3 stycznia 2020
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

3 stycznia w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności . Olimpiada stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2b Wiktoria Woźniak i Justyna Dutka, które zmierzyły się z testem konkursowym zawierającym 80 pytań. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki i mocno trzymamy kciuki za dziewczyny. Opiekunką Olimpiady jest pani Monika Rząsa.
20 grudnia 2019
Wigilie klasowe

Święta tuż, tuż!

Niech ten magiczny czas wypełni ciepłem wszystkie mroźne dni. Radosnych chwil w gronie najbliższych, miłości, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.

Zobacz zdjęcia
19 grudnia 2019
Podsumowanie współzawodnictwa sportowego Licealiady za rok szkolny 2018/2019. Drugie miejsce w powiecie dla LO Dynów.
19 grudnia 2019
"Dzień świątecznego sweterka"

13 grudnia 2019
Promocji IV t. rocznika historycznego "Dynoviana"

Czekamy na relację ........


13 grudnia 2019
Wyjazd klas wojskowych 1cn i 1cs do 5 batalionu strzelców podhalańskich do Przemyśla

Uczniowie klas pierwszych wojskowych Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2019 uczestniczyli w zajęciach w V Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 

Zobacz zdjęcia
11 grudnia 2019
Awans do półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt
11 grudnia 2019
Wyjazd uczniów na spektakl teatralny „TANGO”

Czekamy na relację ......
10 grudnia 2019
I miejsce w X edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego "Potyczki logiczne"

W grudniu 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się już X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno-Logicznego „Potyczki Logiczne”. W związku z tym otwarcie rywalizacji miało bardziej uroczysty charakter, gdyż uczestniczył w nim Starosta Marek Sitarz oraz dwie osoby z Kuratorium Oświaty. Pamiątkowy upominek otrzymała pani Barbara Selwa, która miała swój wkład w zorganizowaniu pierwszych edycji konkursu w tej szkole. Następnie oficjalnego otwarcia zawodów dokonał pan Starosta. Właściwa rywalizacja składała się z dwóch części 30- i 60-minutowej, w których 5-osobowe drużyny z pięciu szkół z naszego powiatu, rozwiązywały zestawy zadań przygotowane przez nauczycielki matematyki z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Zespół reprezentujący Liceum Ogólnokształcące w Dynowie zdobył I-sze miejsce po raz drugi z rzędu, ponownie uzyskując znaczącą przewagę nad kolejnymi drużynami, gdyż zgromadził łącznie 27 punktów, drugi zespół z Trzciany 22 punkty, a dwa kolejne po 21 punktów. W skład zwycięskiej ekipy wchodzili następujący uczniowie: Anna Marszałek, Jakub Domin, bracia Tomasz i Kamil Polit z klasy IIIa oraz Joanna Dziopak z klasy Ias. Pierwsze 3 z wymienionych osób sięgnęło po wygraną także rok wcześniej. Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla opiekunów wręczyła Dyrektor szkoły Halina Cygan. Zespół z naszej szkoły do udziału w konkursie przygotowywał Zbigniew Tesznar, który uczestniczył również w poprawie prac.
6 grudnia 2019
Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy 6 grudnia 2019r. w naszej szkole miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz naszym liceum, będące uwieńczeniem wspólnych trzyletnich działań ukierunkowanych na realizację innowacyjnego programu "edukacja wojskowa" w utworzonych w szkole klasach wojskowych. W uroczystym akcie podpisania porozumienia wzięli udział dowódca 3PBOT płk Dariusz Słota, asystenci dowódcy, kpt. Witold Sura i mł. chor. Bogdan Nałęcki oraz 5 instruktorów prowadzących w tym dniu zajęcia strzeleckie. Organ prowadzący szkołę - Powiat Rzeszowski- reprezentowali p. Jan Sieńko, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz p. Ewa Hadam radna Powiatu Rzeszowskiego. W uroczystości wzięli udział także wychowawcy klas, instruktorzy oraz wszystkie klasy wojskowe liceum. Ceremonia rozpoczęła sie odśpiewaniem hymnu narodowego oraz wygłoszeniem przemówień przez dowódcę 3 PBOT płk Dariusz Słotę i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie Elżbietę Klaczak- Łach. Młodzież zapoznana została z celami porozumienia oraz zadaniami, które będą wspólnie realizowane. Dowódca podkreślił, jak ważna dla ojczyzny jest edukacja wojskowa oraz kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i powinności wobec państwa. Pogratulował również młodzieży wyboru tej ścieżki kształcenia. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia przez dowódcę 3 PBOT płk Dariusza Słotę oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie Elżbietę Klaczak-Łach. Porozumienie szczegółowo określa zakres i formy współpracy obu stron w zakresie realizacji praktycznych ćwiczeń wojskowych, popularyzowania idei Wojska Polskiego w środowisku szkolnym a także upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć 3PBOT oraz szkoły. Po podpisaniu dokumentu uczniowie klas wojskowych na ręce dowódcy 3PBOT oraz członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego złożyli kwiaty, dziękując za współpracę oraz realizację wielu działań służących rozwojowi klas wojskowych oraz popularyzacji tego kierunku kształcenia w środowisku. Po ceremonii wszyscy udali się na tradycyjną grochówkę a gości odwiedził św. Mikołaj, rozdając prezenty i życząc wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
6 grudnia 2019
Wizyta św. Mikołaja w szkole

Nasi uczniowie i nauczyciele byli grzeczni w tym roku, dlatego święty Mikołaj mimo wielu obowiązków odwiedził naszą szkołę w towarzystwie aniołka i diabełka .
4 grudnia 2019
Wyróżnienie w XVII edycji Rzeszowskich Dni Kultury

4 grudnia w 3 LO w Rzeszowie odbyła się gala XVII edycji Rzeszowskich Dni Kultury. 

Wyróżnienia w dwóch kategoriach: 

literackiej oraz fotograficznej 

odbierała nasza uczennica Julia Polewka, podopieczna pani Joanny Dudy. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
4 grudnia 2019
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

W dniu 4 grudnia odbył się szkolny etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej. 16 uczniów rozwiązywało test składający się z pytań zamkniętych i otwartych dotyczących wybranych fragmentów Pisma Świętego, nauczania Kościoła i listów pasterskich św. Jana Pawła II. Do następnego etapu Olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie: Katarzyna Niedzielska z kl. 2a i Maciej Niedzielski z kl. 1a. Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym. Dziękujemy p. Monice Wandas- Wasieńko i p. Katarzynie Kłyż za pomoc w zorganizowaniu konkursu.
3 grudnia 2019
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

3 grudnia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyła się oficjalna gala rozdania nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS". Wśród wyróżnionych prac znalazły się plakaty Moniki Pyrcz, Katarzyny Gibały oraz Klaudii Kulig. Sukces dziewczyn jest znaczący, ponieważ konkurencja była duża. Na konkurs wpłynęło aż 319 prac z 74 szkół województwa podkarpackiego. Gratulujemy nagrodzonym i opiekunce pani Katarzynie Kłyż.
2 grudnia 2019
Etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki

2 grudnia w naszej szkole odbył się etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki, który obejmował pytania dotyczące geografii, historii i kultury Czarnego Lądu. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Anna Marszałek z klasy 3a i Kamil Szymański z klasy 2b. Serdecznie gratulujemy uczniom i już dziś życzymy powodzenia w następnym etapie, który odbędzie się 2 marca w Rzeszowie. Opiekunem olimpiady jest pani Monika Rząsa
2 grudnia 2019
ZAPRASZAMY

 
1 grudnia 2019
3. Bieg Mikołajkowy

 3. Bieg Mikołajkowy zgromadził rekordową liczbę biegaczy. 
1001 osób pobiegło dla Lenki . Wśród uczestników nie zabrakło także naszych uczniów i nauczycieli.
29 listopada 2019
XXIX PODKARPACKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

W dniu 29 listopada odbyły się eliminacje rejonowe XXIX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice Milena Kolasa (kl. 2b) w kat. recytacji i Anna Pudysz (kl. 1bds) w kat. poezji śpiewanej. Niestety nie udało się zakwalifikować do następnego etapu, ale wierzymy, że w przyszłym roku jury doceni występy naszych uczennic. Na pochwałę zasługują nie tylko wspomniane wcześniej uczennice, ale również p. Katarzyna Kłyż i p. Karolina Próchnicka, które zaangażowały się w ich przygotowanie.
28 listopada 2019
Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

W dniu dzisiejszym odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Uczniowie w zespołach dwuosobowych rozwiązywali test dotyczący zagadnienia rodziny w polskim prawie cywilnym oraz sakramentu małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zwycięzcami tego etapu zostały uczennice z kl. 3a Anna Marszałek i Gabriela Hniłka. Gratulujemy wygranej i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.
28 listopada 2019
II miejsce w rejonowej Licealiadzie w unihokeju

II miejsce w rejonowej Licealiadzie w unihokeju - awans do półfinału wojewódzkiego. Brawa dla drużyny za walkę !!! LO Dynów : Sokołów Młp. 0:0 karne 1:0 LO Dynów : LO JP II Rzeszów 1:0 LO Dynów : ZSM Rzeszów 1:0 III LO Rzeszów : LO Dynów 1:0 LO Dynów : ZSZ Dynów 1:0 W turnieju udział brało 9 szkół.
27 listopada 2019
Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego

W dniu 27 listopada odbył się w naszym liceum etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Przystąpiło do niego 23 uczniów z klas II i III, którzy zmierzyli się w teście z wierszem Bolesława Leśmiana” Łąka”. Trzymamy kciuki za uczestników. Koordynatorem konkursu w szkole jest pani Katarzyna Kłyż, której pomagają pani Joanna Duda i Monika Wandas- Wasieńko..
26 listopada 2019
Finał Wojewódzki „Licealiady” w badmintonie chłopców

W dniu 26 listopada 2019 roku w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbył się Finał Wojewódzki „Licealiady” w badmintonie chłopców. 

Drużyna w składzie: 

Mateusz Spławiński, Norbert Bułdys i Radosław Undziakiewicz 

zajęła VII miejsce. 

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.
26 listopada 2019
Warsztaty  z kryminalistyki dla klas wojskowych

Uczniowie klas wojskowych 2 C i 3 C uczestniczyli w dniu 26 listopada w warsztatach w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Podczas warsztatów prowadzonych przez technika kryminalistyki uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieje zbrodnia doskonała? Spotkanie uświadomiło i przekonało słuchaczy, że w rzeczywistości nie ma zbrodni doskonałej! Odnalezienie przestępcy jest tylko kwestią czasu a ewentualny przedłużający się termin wykrycia sprawcy wynika z wielu powodów; m.in. zaniedbań osób prowadzących sprawę, braku rzetelności, innych okoliczności lub zbyt jeszcze małej wiedzy z zakresu kryminalistyki czy kryminologii. Uczniowie podczas warsztatów mogli poznać bazę dydaktyczną uczelni, a w szczególności dotyczącą wydziału Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Drużyna w składzie Mateusz Kazienko, Paweł Janowski, Jakub Pyś zdobyli pierwsze miejsce w zawodach strzeleckich o puchar Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia. Indywidualnie I miejsce zajął Jakub Pyś, zdobywając 99,3 punkta, II miejsce Paweł Janowski – 99 i III miejsce Mateusz Kazienko -98,4.
23 listopada 2019
Wybory do samorządu szkolnego

Wczoraj w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zdecydowali, że przewodniczącym szkoły zostanie Dominik Pyś z klasy 2c. Gratulujemy Dominikowi i liczymy na to, że nie zawiedzie swoich "wyborców".
20 listopada 2019
Sukces w 27 Dynowskim Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej

W 27 Dynowskim Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie po raz kolejny zebrali laury. Aleksandra Gaweł zdobyła I nagrodę, Kasia Martowicz zajęła II miejsce w kategorii recytacja. Zuzanna Szybiak ,,Kasztanami''' wyśpiewała miejsce II w kategorii poezja śpiewana, a towarzyszył jej, akompaniując na gitarze Radek Słaby. Swój udział w konkursie zaznaczyła też Karolina Dec. Nagrodzonym gratulujemy! Z młodzieżą pracowały panie Katarzyna Kłyż, Joanna Duda i Karolina Próchnicka.
19 listopada 2019
Turniej gry planszowej "Czas na start-up"

19 listopada naszą szkołę w Turniej gry planszowej „Czas na strat-up!” w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” reprezentował zespół uczniowie z klasy 1 cs w składzie: Łukasz Zioło, Karolina Jarema, Julia Łach, Karol Durys. Podczas wydarzenia wystąpiła przedstawicielka Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, która przedstawiła cele i założenia akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem start-upu: Psyllosoft Sp. z o.o na temat: „Droga od pomysłu do prowadzenia start-upu” oraz „Rola modeli biznesowych w rozpoczęciu działalności”. Odbyły się dwie rundy rozgrywki 2x45 min. W I rundzie wszyscy nasi uczniowie wygrali swoje partie. II runda również była udana w wykonaniu naszych uczniów, ale uzyskana liczba punktów nie wystarczyła, żeby wygrać.
19 listopada 2019
Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym - II miejsce chłopców i III miejsce dziewczyn.

Czekamy na relację ....
18 listopada 2019
Spotkanie z rodzicami

Informujemy, że 27 listopada 2019r. odbędzie się spotkanie z rodzicami. Początek o godz. 15.30, w klasach z wychowawczmi. Zapraszamy.
15 listopada 2019
Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączone z uroczystym ślubowaniem klas I wojskowych w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie


W piątek 15 listopada 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie miała miejsce piękna uroczystość. W tym dniu 56 uczniów dwóch klas pierwszych o profilu wojskowym podczas obchodów 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości złożyło ślubowanie na sztandar szkoły.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, służb mundurowych, prezesi i dyrektorzy instytucji, stowarzyszeń i szkół z powiatu rzeszowskiego, emerytowani nauczyciele oraz rodziny uczniów składających ślubowanie. Po powitaniu gości przez dyrektora Elżbietę Klaczak-Łach, głos zabrał Wicestarosta Rzeszowski pan Marek Sitarz, dziękując szkole za włączenie się w obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz za inne działania, które budują naszą Ojczyznę  i narodową tożsamość, gratulując jednocześnie uczniom klas wojskowych dokonanego wyboru.
Po wystąpieniu Pana Wicestarosty uczniowie klas I wojskowych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, deklarując w nim przestrzeganie określonych norm i wartości, a przede wszystkim wierność Ojczyźnie. Po ceremonii głos zabrali pan Marek Kondziołka, Dyrektor  Oddziału Wspomagania i Innowacji  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, oraz pani dyrektor liceum Elżbieta Klaczak-Łach, gratulując uczniom i życząc wytrwałości w wypełnianiu słów ślubowania.
Następnym punktem uroczystości było złożenie podziękowań osobom i instytucjom, które wspierają działalność klas wojskowych w liceum (obecnie w 4 klasach uczy się 111 uczniów). Na ręce Wicestarosty Rzeszowskiego, pana Marka Sitarza uczniowie, rodzice i wychowawcy klas złożyli podziękowania dla całego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego za nowe mundury, w których uczniowie będą godnie reprezentować powiat i szkołę.
Podziękowania dla dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady OT płk Dariusza Słoty oraz instruktorów 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie za prowadzenie edukacji wojskowej w szkole odebrał reprezentujący dowódcę podporucznik Mariusz Szczypek, natomiast podziękowania dla dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu, ppłk Marcina Zalewskiego za współpracę w realizacji ścieżki edukacja wojskowa odebrał podporucznik Piotr Przybyła.
Po tej części ceremonii, uczniowie liceum zaprezentowali piękny program artystyczny, którego myślą przewodnią było współczesne rozumienie wolności związane z dokonywaniem dobrych wyborów życiowych. Program wywołał wiele wzruszeń wśród gości i spotkał się z dużym uznaniem.
W dalszej części uroczystości głos zabrał ks. prof. Stanisław Janusz, dziekan dekanatu dynowskiego i proboszcz parafii Dynów, który podkreślił, że dynowskie liceum jest nie tylko placówką, która edukuje ale przede wszystkim wychowuje w duchu patriotyzmu i kształtowania właściwych postaw społecznych. Swoimi refleksjami podzielił się również Burmistrz Miasta Dynowa, pan Zygmunt Frańczak, podkreślając zasługi szkoły dla środowiska lokalnego i dziękując klasom wojskowym oraz pocztowi sztandarowemu za udział w miejskich obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po wystąpieniu gości głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach, dziękując pracownikom szkoły i młodzieży za pomoc w przygotowaniu uroczystości a zaproszonym gościom za uświetnienie swoją obecnością tak ważnej dla całej społeczności szkolnej imprezy.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla zaproszonych gości oraz rodzin i uczniów I klas wojskowych.  

Zobacz zdjęcia.
12 listopada 2019
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS

W listopadzie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Plastyczny Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS. Młodzież naszego liceum jak co roku przygotowała prace, które przesłane zostaną do organizatorów, czyli Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie. Trzymany kciuki. 

Do konkursu przystąpili : Marcelina Juras, Katarzyna Gibała, Klaudia Kulig, Izabela Wrotniak, Staszek Tworzydło, Gabriela Dudycz, Monika Pyrcz, Julia Polewka. 

Oto prace konkursowe.
12 listopada 2019
I miejsce w powiecie w piłce ręcznej

W dniu 12 listopada2019 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się powiatowa „Licealiada” w piłce ręcznej chłopców. 

Drużyna w składzie: Norbert Bułdys, Dominik Pyś, Oskar Kaniuczak, Jakub Pyś, Mateusz Bazanowski, Kacper Sarnicki, Mateusz Kazienko, Jakub Tworzydło, Kamil Pudysz, Rafał Bukowiński, Bartłomiej Burzyński, Patryk Duchniak, Hubert Dziura, Kacper Różycki, Norbert Serafin zajęła I miejscei tym samym wywalczyła awans do zawodów rejonowych.

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.
12 listopada 2019
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Już po raz kolejny wystartowaliśmy się w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr w kategorii Senior. Tym razem brało w nim udział 14 uczniów z klas o profilu politechnicznym. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Wyniki już wkrótce. Konkurs w naszym liceum zorganizowała pani J. Krajcarska.
11 listopada 2019
Udział uczniów klas wojskowych w 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Trochę wspomnień z życia uczniów klas wojskowych ....... 11 listopada uczniowie klas mundurowych wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 101 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się na Rynku Miasta, gdzie Przewodniczący Rady Miasta Dynowa Pan Roman Mryczko i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunta Frańczak złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy uroczystości, tradycyjnie wzięli też udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.
6 listopada 2019
I miejsce w półfinale wojewódzkim i awans do finału w badmintonie

W dniu 6 listopada 2019 roku w hali Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu odbył się półfinał wojewódzki „Licealiady” w badmintonie chłopców. 

Drużyna w składzie: Mateusz Spławiński, Norbert Bułdys i Radosław Undziakiewicz zajęła I miejsce i wywalczyła awans do Finału Wojewódzkiego.

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak
5 listopada 2019
Udział w półfinale wojewódzkim w badmintonie

W dniu 5 listopada 2019 roku w hali Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu odbył się półfinał wojewódzki „Licealiady” w badmintonie dziewcząt. 

Naszą drużynę reprezentowały Gabriela Front i Weronika Chorążykiewicz. Opiekunem zawodniczek był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.
4 listopada 2019
I miejsce IX Konkursie Poezji Patriotycznej dla Ani Pudysz

Anna Pudysz, uczennica klasy pierwszej "wyśpiewała"  I miejsce w IX Konkursie Piosenki Patriotycznej w Przeworsku. 

Jury doceniło niezwykły głos Ani, wrażliwość oraz sposób przekazu. Bardzo cieszymy się z sukcesu Ani i gratulujemy zarówno jej, jak i opiekunce pani Karolinie Próchnickiej.

4 listopada 2019
Spotkanie z podróżnikiem

Dziś w naszej szkole gościliśmy pana Grzegorza Chachurę, który reprezentował grupę "Trzask". "Spotkania z podróżnikiem" od lat cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży 👍👍👍. Tym razem uczniowie mieli okazję posłuchać o wrażeniach z podróży do Omanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przymierzyć strój noszony przez ludność muzułmańską oraz dowiedzieć się sporo o walorach przyrodniczych tego rejonu świata.
30 październik 2019
I miejsce w wojewódzkim konkursie "Leśnie dyktando"

W dniu 30 października w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się 9 edycja wojewódzkiego konkursu "Leśne dyktando". W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 6 uczniów naszego liceum, a ogółem 53 uczniów z kilku szkół wojewódzkich. Wszystkie miejsca na podium przypadły naszej młodzieży. Kamil Szymański otrzymał nagrodę specjalną oraz zajął I miejsce. Na drugim znalazła się Patrycja Wrotniak, na trzecim Wiktoria Woźniak a wyróżnienie zdobyła Katarzyna Martowicz. Gratulujemy Mistrzom Ortografii!. Julce Polewce i Monice Jędrysek niewiele zabrakło do wyróżnienia. Opiekunkami młodzieży były panie Joanna Duda, Katarzyna Kłyż i Monika Wandas Wasieńko.
23 października 2019
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

Znajomość szybkiego udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków czy innych zdarzeń losowych jest nieoceniona. Dlatego uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w spotkaniu z naszym absolwentem ratownikiem medycznym Pawłem Fuksą, które odbyły się 23 października 2019. Aula szkolna na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium polowe, gdzie uczniowie omawiali zasady alarmowania służb ratunkowych, zabezpieczenia potencjalnego miejsca wypadku, szybkiego diagnozowania i reanimacji osoby pokrzywdzonej. Po omówieniu teoretycznym, uczniowie mogli w praktyce sprawdzić przekazaną wiedzę, w czym pomocą były profesjonalne fantomy, pozwalające ocenić skuteczność przywracania czynności życiowych.
23 października 2019
Przygotowanie do ślubowania i przysięgi klas wojskowych

W piątek 23 października 2019r., w ramach zajęć z edukacji wojskowej uczniowie klas wojskowych realizowali przedsięwzięcia związane z przygotowaniem do ślubowania i przysięgi. Były to ćwiczenia z musztry indywidualnej i zespołowej. Zostali teoretycznie zapoznani z podstawowymi terminami z zakresu Regulaminu Musztry SZ RP, następnie przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Zajęcia w całości poświęcone były treningowi do uroczystego ślubowania klas pierwszych, które odbędzie się 15 listopada 2019.

23 październik 2019
Turniej gry planszowej „Czas na Start-up!”

Zapraszam uczniów do udziału w Turnieju gry planszowej „Czas na Start-up!”, organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. Turniej zostanie zorganizowany na dwóch poziomach: wojewódzkim oraz finałowym w Warszawie. Podczas gry uczniowie będą walczyć o stworzenie najlepszego na rynku start-upu. Uczniowie zainteresowani udziałem w Turnieju proszeni są o zgłoszenie się do Beaty Trzyny Opiekuna Drużyny. Nasza szkoła może zgłosić maksymalnie 2 pięcioosobowe Drużyny (4 zawodników/czek głównych i jeden/na zawodnik/czka rezerwowy/a). Udział w Turnieju to nie tylko dobra zabawa, szansa na kreatywne spędzenie czasu, ale też możliwość zdobycia cennych nagród o wartości 1250,00 zł (laureaci) oraz 800,00 (pozostali finaliści). Szczegóły turnieju dostępne są w zakładce „Regulamin rozgrywek” na stronie www.lekcjaofunduszach.pl Zapraszamy!


18 października 2019
Zbiórka krwi w LO Dynów - 24 października 2019 godz. 9.00

18 października 2019
Jubileusz 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

 

Jubileusz 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. „Lubię wracać w strony, które znam Po wspomnienia zostawione tam…” I wracali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w mury swojej szkoły z okazji jej pięknego Jubileuszu 75-lecia. 12 października 2019 roku Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. prof. Stanisława Nabywańca w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Dalsze obchody miały miejsce w hali sportowej szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Rzeszowski pan Marek Sitarz, Starosta Rzeszowski w latach 1999-2005, Poseł na Sejm RP oraz Poseł do Europarlamentu p. Stanisław Ożóg, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego, pan Waldemar Szumny, członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w osobach p. Danuty Gargały, p. Jana Sieńko i p. Tadeusza Pachorka, radni Powiatu Rzeszowskiego na czele z przewodniczącym p. Tomaszem Wojtonem, władze samorządowe miasta i gminy Dynów, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski oraz miasto i gminę Dynów, dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Dynowszczyzny, emerytowani nauczyciele oraz liczna rzesza absolwentów szkoły i uczniów.Pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach przywitała zebranych i w krótkich słowach zapewniła, że nasze liceum nigdy nie było tylko instytucją, ale miejscem przyjaznym, rodziną stworzoną przez pokolenia młodzieży, rodziców i nauczycieli, którzy oddali jej swoje serce, wiedzę i umiejętności, do której wraca się z sentymentem. Nazwane kiedyś „kuźnią talentów” nadal stara się ich nie marnować i „szlifować” to, co w uczniach najcenniejsze. Przekłada się to na liczne sukcesy ogólnopolskie i wojewódzkie. W związku z powyższym u progu Święta Edukacji Narodowej Wicestarosta Rzeszowski pan Marek Sitarz, doceniając wysiłki i efekty pracy nauczycieli, wręczył nagrody Starosty Rzeszowskiego paniom Elżbiecie Klaczak- Łach i Ewie Hadam, a nagrody dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele: p. Joanna Krajcarska, p. Monika Rząsa, p. Beata Trzyna, p. Urszula Bukała- Pilip, p. Katarzyna Kłyż, p. Joanna Duda, p. Iwona Sarnicka, p. Ewelina Marszałek, p. Michał Piestrak, p. Adam Żak, ks. Janusz Borek oraz pracownicy niepedagogiczni p. Monika Wardęga oraz p. Wojciech Buczkowski. Obchodzenie tak pięknego jubileuszu, jakim jest 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie nie byłoby możliwe bez życzliwości instytucji i ludzi, którzy zawsze okazywali nam serce i dobrą wolę, którzy wspierali i nadal wspierają wiele podejmowanych przez nas inicjatyw. Pani Dyrektor w tym miejscu uroczystości podziękowała Staroście Powiatu Rzeszowskiemu p. Józefowi Jodłowskiemu, Staroście Powiatu Rzeszowskiego w latach 1999-2005 p. Stanisławowi Ożogowi, byłym dyrektorom liceum - p. Marii Radoń, p. Kazimierzowi Żakowi oraz p. Andrzejowi Stankiewiczowi przewodniczącemu Komitetu Zjazdowego. Kolejnym punktem było przypomnienie najważniejszych wydarzeń z dziejów naszej szkoły. Po krótkim rysie historycznym, kultywując obyczaj otwierania polonezem ważnych bali i uroczystości, goście zaproszeni zostali do obejrzenia poloneza w wykonaniu zespołu tanecznego prowadzonego przez panią dyrektor Elżbietę Klaczak-Łach, w którego składzie są głównie absolwenci naszego liceum. Po nim prowadzące uroczystość panie Katarzyna Kłyż i Joanna Duda zachęciły do obejrzenia części artystycznej, która miała za zadanie przywołać wspomnienia z lat szkolnych i sprawić, że niezapomniane i wyjątkowe chwile ożyją na nowo. I tak się stało. „Kasztany” w wykonaniu Zuzanny Szybiak, „Lubię wracać tam gdzie byłem” z pięknym wokalem Anny Pudysz, czy „Tak bardzo wierzę w nas” wyśpiewane przez Aleksandrę Sacharzec, wszystko z akompaniamentem szkolnego zespołu instrumentalnego, do tego piękne recytacje spowodowały, że niejednemu absolwentowi „łza wzruszenia cicho spłynęła po policzku, że westchnieniem załkało serce”. Po części refleksyjnej zmieniony został nastrój i goście poddali się atmosferze nieco luźniejszej, bo na scenie pojawił się kabaret NASZ, którego założycielem, a zarazem autorem większości tekstów jest pan Maciej Jurasiński absolwent i nauczyciel liceum w Dynowie. Okolicznościowy program rozbawił zebranych do łez.Wisienką na torcie, a zarazem naszą niespodzianką dla gości był koncert Ani Aniki Dąbrowskiej, zwyciężczyni programu The Voice Kids, od września uczennicy klasy I naszego liceum, która wystąpiła wraz z zespołem prowadzonym przez pana Wojciecha Jakubca. Ania ujęła wszystkich siłą swego głosu oraz niezwykłą wrażliwością a sam koncert został przyjęty przez uczestników uroczystości z wielkim entuzjazmem i pozostawił niezapomniane wrażenia. Mamy nadzieję, że obchody Jubileuszu 75- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zapiszą się trwale w dobrych wspomnieniach tych, którzy przybyli na uroczystość, bo „czas omija miejsca, które wspominamy”. Wieczorem absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w pięknie przystrojonej na tę okoliczność hali sportowej. Przy dźwiękach muzyki oraz suto zastawionych stołach wspomnieniom nadal nie było końca. Wspominano półmetki, zabawy studniówkowe i inne szkolne uroczystości. Tańcom nie było końca. Zabawa zakończyła się o świcie, a wszyscy obiecywali sobie, że spotkają się na pewno przy okazji kolejnego jubileuszu szkoły.

Zobacz zdjęcia
17 października 2019
Zbiórka na rzesz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

W dniu 17 października br. została w naszej szkole przeprowadzona zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki niej młodzież, która jest zdolna, ale pochodząca z niezamożnych rodzin może skuteczniej rozwijać swoje zdolności naukowe. Fundacja niesie pomoc nie tylko finansową, ale również poprzez spotkania formacyjne, wychowuje młodzież na dobrych ludzi i przykładnych katolików, aby w przyszłości mogli lepiej służyć Panu Bogu i ludziom. Wśród stypendystów Fundacji są uczniowie naszej szkoły. W przeprowadzenie zbiórki zaangażowały się uczennice klasy 2b Beata Marszałek i Julia Kuś, którym serdecznie dziękujemy. W tym roku w naszej szkole udało się zebrać kwotę 440 złotych. Wszystkim darczyńcom niech Pan Bóg hojnie wynagrodzi.
15 października 2019
Wycieczka klas pierwszych w okolice Kielc

Piękna pogoda sprzyja, dlatego warto to wykorzystać. Uczniowie klas pierwszych wraz z paniami Joanną Krajcarską i Moniką Rząsą wybrali się na jednodniową wycieczkę szkolną. Zamek w Chęcinach, Geopark oraz Centrum Leonardo da Vinci te miejsca znalazły się w programie wycieczki. Młodzież mogła poznać dzieje naszej planety w świetnie wyposażonym Geoparku, poznać możliwości ludzkiego ciała w Centrum da Vinci oraz przenieść się do czasów średniowiecza i posłuchać historii zamku w Chęcinach.

Zobacz zdjęcia
15 października 2019
Jubileusz 75-lecia naszej szkoły

Już niedługo dłuższa relacja z jubileuszu 75-lecia szkoły, a tymczasem zapraszamy do wysłuchania kilku piosenek w wykonaniu naszych szkolnych artystów.

Kasztany


Lubię wracać tam gdzie byłem


Tak bardzo wierzę w nas8 październik 2019
Sztafetowe biegi przełajowe

W dniu 8 października 2019 roku w Tyczynie odbyła się powiatowa „Licealiada” w sztafetowych biegach przełajowych. Drużyna dziewcząt w składzie: Natalia Błońska, Weronika Chorążykiewicz, Julia Potoczna, Karolina Pustelnik, Monika Malik, Julia Świst, Marzena Flisak, Samanta Pyra, Izabela Wrotniak, Natalia Błażejowska i Wiktoria Wilgucka zajęła I miejsce. Drużyna chłopców w składzie: Grzegorz Baran, Karol Domin, Patryk Duchniak, Adrian Koczarga, Jakub Pawłowski, Jakub Pilch, Kamil Pudysz, Dominik Pyś, Kacper Sarnicki, Jakub Tworzydło i Paweł Janowski zajęła II miejsce. Obie nasze ekipy wywalczyły tym samym awans to etapu rejonowego. Gratulujemy! Opiekunami biegaczy byli nauczyciele wychowania fizycznego p. Bogdan Peszek i p. Adam Żak.5 października 2019
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

 

W dniu 5 października 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w archidiecezjalnej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki „Oto ja” jest wezwaniem dla młodych, aby powierzyli swoje życie Panu Bogu na wzór Matki Najświętszej, która wiernie wypełniła Bożą wolę. Na początku pielgrzymki uczniowie wraz z wychowawcami i katechetami zgromadzili się w Bazylice, gdzie było zawiązanie wspólnoty, po czym ks. Marek Studenski wygłosił homilię, w której podkreślił wartość pokory. Zdarza się że młodzi zakładają różne „maski” przed nauczycielami, rodzicami, przyjaciółmi. Jaki jestem naprawdę? Warto to pytanie zadać sobie tutaj na Jasnej Górze przy obliczu Maryi- przekonywał kaznodzieja. Po konferencji uczniowie naszej szkoły prowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Tematyka była skoncentrowana wokół daru mądrości o który trzeba prosić zwłaszcza w klasie maturalnej, która poprzedza decyzje mające wpływ na całe nasze życie. Następnie odbył się Apel Jasnogórski i modlitwa różańcowa. Zakończeniem pielgrzymki była uroczysta msza święta pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka, który w homilii wskazywał, że matury nie należy się bać, ale trzeba zaufać Panu Bogu, który z pewnością udzieli nam darów Ducha Świętego jeśli tylko będziemy z Nim współpracować poprzez modlitwę i solidną naukę. Mamy nadzieję, że przeżycia duchowe na długo pozostaną w sercach uczniów i pomogą im z jeszcze większym zaangażowaniem spełniać swoje obowiązki szkolne i kształtować swoje człowieczeństwo a przede wszystkim wiarę w Boga. W pielgrzymce wzięli również udział nauczyciele: p. Joanna Krajcarska, p. Bogdan Peszek, p. Mariusz Choma i ks. katecheta Janusz Borek.
1 października 2019
Wiemy, dlaczego warto być przedsiębiorczym – bierzemy udział w akcji „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”!

Bycie przedsiębiorczym to nie tylko odpowiednia wiedza. To również zdolność do pracy w zespole, umiejętność analizowania, podejmowania decyzji i planowania, a także autoprezentacji. Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy warto otworzyć własną firmę i jak osiągnąć sukces – dlatego my przystąpiliśmy do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzięki udziałowi, nasi uczniowie nie tylko zwiększą poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ale także pobudzą w sobie postawy przedsiębiorcze i dowiedzą się w jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm oraz jakie możliwości dają młodym ludziom. W ramach tej akcji w naszej szkole odbędą się wyjątkowe zajęcia, podczas których uczniowie wcielą się w rolę młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Podstawowym materiałem dydaktycznym, który im to umożliwi, jest gra planszowa „Czas na Start-up!”. Każdy jej uczestnik rozwinie swój własny start-up, aby stał się najlepszy na rynku. Oprócz gry uczniowie zapoznają się z filmem animowanym, nauczą się tworzyć uproszczony model biznesowy oraz wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów. Dodatkowo, dzięki udziałowi w akcji nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwuetapowych rozgrywkach gry planszowej „Czas na Start-up!. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki. Jesteśmy przekonani, że udział w akcji pozwoli w naszych uczniach wzbudzić prawdziwego ducha przedsiębiorczości, a także stanie się wstępem do dalszej nauki, która w przyszłości zaowocuje wielkim sukcesem rynkowym.


28 września 2019
II Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Rzeszowskiego rozstrzygnięty

W dniu 28 września 2019 roku na strzelnicy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się II Turniej strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego „W hołdzie Niepodległej”. Do rywalizacji zaproszeni zostali przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, organizacji, grup samorządowych oraz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Wydarzeniem tym organizatorzy chcieli uczcić 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także umożliwić uczestnikom udział w rywalizacji sportowej, a poprzez nią integrację środowiska lokalnego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał instruktor strzelectwa Kazimierz Żak, który następnie zapoznał uczestników z zasadami i regulaminem zawodów. Każdy uczestnik turnieju miał możliwość oddania 10 strzałów próbnych i 10 ocenianych. O końcowym wyniku decydowała suma punktów uzyskana przez wszystkich członków drużyny. Nad przebiegiem turniejowych zmagań czuwali: Kazimierz Żak - prowadzący strzelanie, sędzia główny zawodów, Adam Żak - sędzia zawodów, Aleksandra Żak - protokolant zawodów, Bogdan Peszek - wsparcie organizacyjne, Beata Trzyna, Joanna Krajcarska, Iwona Sarnicka, Zofia Zdaniewicz, Ewa Wojdyło - przygotowanie i organizacja poczęstunku podczas zawodów, 6 uczniów klasy wojskowej i 2 uczennice - pomoc organizacyjna. Rywalizacja była bardzo emocjonująca ale przebiegała w bezpiecznej, spokojnej i przyjemnej atmosferze. Zawodnicy poszczególnych zespołów do ostatnich strzelań bardzo starali się o osiągnięcie jak najlepszych wyników , w efekcie czego końcowe różnice punktowe pomiędzy zespołami były nieduże. Po zakończeniu zawodów Pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach uhonorowała najlepsze zespoły i indywidualnych strzelców następującymi wyróżnieniami i nagrodami: trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy, zawodnikom, którzy indywidualnie zdobyli najlepsze wyniki wręczono statuetki. Wszystkim uczestnikom zawodów wręczono pamiątkowe koszulki i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

Najlepszy wynik indywidualny wśród kobiet uzyskała Aleksandra Skubisz z wynikiem - 73 pkt. Najlepszy wynik indywidualny wśród mężczyzn uzyskał Łukasz Hadam z wynikiem - 86 pkt. 

W czasie trwania zawodów uczestnicy nie biorący udział w strzelaniu mieli możliwość spędzania czasu na grze: w piłkarzyki, tenisa stołowego, szachy, warcaby, bilard stołowy, lotki. Wszyscy biorący udział w zawodach podczas przerw w strzelaniu mieli przygotowany posiłek zarówno gorący jak i zimny oraz napoje. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie inicjatywy i przeznaczenie środków na organizację turnieju.

Zobacz zdjęcia


27 września 2019
II Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Rzeszowskiego rozstrzygnięty

W dniu 27 września 2019 roku na strzelnicy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się II Turniej strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego „W hołdzie Niepodległej” dla szkół średnich Powiatu Rzeszowskiego. Patronat nad imprezą po raz kolejny sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Ideą turniejowych zmagań była popularyzacja strzelectwa sportowego w naszym regionie, integracja środowisk szkolnych, podnoszenie umiejętności strzeleckich, propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a także uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W zawodach wzięło udział 5 zespołów składających się z 4 osób. O końcowym wyniku decydowała suma punktów uzyskana przez wszystkich członków drużyny. Każdy uczestnik oddał 10 strzałów próbnych i 10 ocenianych z broni i stanowiska wylosowanego wcześniej. Po powitaniu gości i oficjalnym otwarciu turnieju przez panią dyrektor Elżbietę Klaczak-Łach, a także po przedstawieniu zasad zawodów przez prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa Kazimierza Żaka, młodzież przystąpiła do strzelania. Rywalizacja wywołała wiele emocji ale przebiegała w bezpiecznej, spokojnej i przyjemnej atmosferze. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: 

 Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: 

1. Dziewczęta 

Zuzanna Rzeszutek z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim - 58 pkt. 

2. Chłopcy 

Jakub Pyś z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie- 84 pkt. 

Po zakończeniu zawodów Pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach uhonorowała najlepsze zespoły i indywidualnych strzelców następującymi wyróżnieniami i nagrodami: Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy, uczniom, którzy indywidualnie uzyskali najlepsze wyniki wręczono statuetki. Wszystkim uczniom uczestniczącym w zawodach wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W czasie przerw w strzelaniu uczniom zorganizowano poczęstunek. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie inicjatywy i przeznaczenie środków na organizację turnieju a dyrektorom szkół, opiekunom i zawodnikom gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów na niwie sportowej rywalizacji.

Zobacz zdjęcia
20 września 2019
Akcja #sprzataMY

Uczniowie klas wojskowych wraz z opiekunami brali udział #sprzątaMy zorganizaowanej przez Nadleśnictwo Dynów Lasy Państwowe
20 września 2019
#nasza ziemia# Sprzątanie świata
17-18 września 2019
XV Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

W dniach 17 – 18 września 2019 roku grupka młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w XV Plenerze Kulturalnym: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zwiedzali leżący w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej średniowieczny zamek Lipowiec oraz podziwiali roztaczające się z wieży zamkowej widoki na okolice Zatora oraz Oświęcimia. Kolejnym punktem pleneru było zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie, gdzie uczniowie oglądając obiekty stanowiące przykłady architektury wsi nadwiślańskiej, poznali tradycyjną kulturę ludową Krakowiaków Zachodnich. Po obejrzeniu renesansowego zamku zwanego „Małym Wawelem” w Suchej Beskidzkiej, ścieżką dydaktyczno - przyrodniczą uczniowie udali się do Kaplicy Konfederatów Barskich na górze Jasień, powstałej w 1773 roku na pamiątkę potyczki, jaką w czasie konfederacji barskiej stoczyli konfederaci z wojskami generała Suworowa. Podczas drugiego dnia wycieczki młodzież zwiedzała zamek w Żywcu , który był własnością najwybitniejszych rodów : Komorowskich, Wazów oraz Habsburgów, podziwiała park zamkowy oraz rynek miasta. Dzięki wizycie w Muzeum Juliana Fałata w Bystrej uczniowie bliżej poznali dzieła oraz postać artysty malarza, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ostatnim punktem pleneru było zwiedzanie budowli fortyfikacyjnych pochodzących z 1939 roku, fortów „Wędrowiec” i „Waligóra” usytuowanych w Węgierskiej Górce.
16 września 2019
Ognisko integracyjne klas pierwszych (po szkole podstawowej)
13 września 2019
Ognisko integracyjne klas pierwszych (po gimnazjum)10 września 2019  
Informacja dla rodzciów

Informujemy, że  17 września 2019 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły. Spotkanie rozpocznie pani Dyrektor o godz. 15.30 w auli liceum, po którym rodziców zapraszamy do klas na spotkanie z wychowawcami.6 września 2019
Dynów czyta nowele polskie

Ósme już NARODOWE CZYTANIE pod patronatem Pary Prezydenckiej odbyło się 6 września 2019 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Organizatorami – oprócz gospodarza imprezy – byli też: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu Pana Prezydenta RP wystosowanego z tej okazji, oraz powitania zaproszonych gości przez panią dyrektor Elżbietę Klaczak- Łach, a wśród nich członka zarządu Powiatu Rzeszowskiego pana Jana Sieńko oraz dyrektora Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie pana Adama Kozaka. Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęli najmłodsi – dynowskie przedszkolaki, które z przejęciem wyrecytowały napisany specjalnie na tę okazję wierszyk: Na ucztę z naszą twórczością I z polską przepiękną mową Znów zapraszają nas dzisiaj Prezydent z Prezydentową. Każdy, kto chodził do szkoły, To umie składać literki. Już po raz ósmy czytamy, Tym razem polskie nowelki. Przypomni Państwu Żeromski Jak klęska w powstaniu boli, Przywoła szlachtę Rzewuski, Reymont opowie o roli. Pan Aleksander Głowacki Powie o pewnej dziewczynce, A my sprawimy jej radość Śpiewając o katarynce! Jak zapowiedziały, tak zrobiły – czyli zaśpiewały piosenkę o katarynce z pomocą i akompaniamentem uczniów klasy II liceum- Dawida Pudysza i Jakuba Łacha. Po tej „śpiewanej zapowiedzi” na scenę weszli nauczyciele LO w Dynowie: pani Joanna Duda, pani Katarzyna Kłyż i pan Zbigniew Tesznar, którzy brawurowo przeczytali fragmenty „Katarynki” Bolesława Prusa. Następnie pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie zaprezentował fragment „Orki” Stanisława Reymonta, a po nim wystąpiła pani Ewa Hadam – nauczycielka dynowskiego LO, a jednocześnie Radna Powiatu Rzeszowskiego z fragmentem noweli „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej. Wreszcie przyszedł czas na przewodniczącego Szkoły – Jakuba Pysia – który przeczytał dość przejmujący fragment noweli Marii Konopnickiej „Dym”. Na półmetku wystąpiły panie: Jolanta Głuchowska z Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz reprezentantka Uniwersytetu Złotej Jesieni – Maria Wydra. Przywołały one upadek powstania styczniowego, czytając fragmenty noweli Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony”. Następnie na scenie pojawili się panowie Bartłomiej Walus z AKTYWNEGO DYNOWA, który nie przypadkiem pojawił się w kontuszu, gdyż przeczytał fragment „Gawędy” Henryka Rzewuskiego o pochwale szlachectwaoraz Marian Szpiech, który przeniósł słuchaczy na kontynent amerykański, za sprawą noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, opowiadającej o smutnych losach Indian. Ósmą edycję Narodowego Czytania zakończyła zasłużona dla Liceum długoletnia polonistka i dyrektor pani Maria Radoń. Pięknie przeczytała fragment noweli Brunona Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, przybliżając wcześniej słuchaczom sylwetkę pisarza i jego twórczość. Finałem imprezy był występ młodych artystów z dynowskiego LO – Zuzanny Szybiak, Anny i Agaty Pudysz, Jakuba Łacha i Dawida Pudysza, którzy zaśpiewali pieśń Bułata Okudżawy „Katarynka”. Na koniec – pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podziękowała wszystkim czytającym oraz słuchaczom za udział w uroczystości i zaprosiła na kolejną edycję Narodowego Czytania za rok… 

Zobacz zdjęcia


2 września 2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Pani Dyrektor Elżbieta Klaczak - Łach przywitała serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość: rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Swoją obecnością zaszczycili na członkowie Rady Powiatu Rzeszowskiego: pani Ewa. Hadam, pan Jan Sieńko oraz pan Aleksander Stochmal, którzy wręczyli stypendia wyróżniającym się uczniom: Annie Marszałek (3a), Oliwii Sas (3a), Kamilowi Szymańskiegum (2b), Zuzannie Szybiak (2a), Patrycji Wrotniak (3a). Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Pyś w nowym roku szkolnym Gronu Pedagogicznemu życzył wytrwałości i sukcesów w pracy zawodowej, uczniom dobrych ocen i świetnych wyników na egzaminie maturalnym, zaś uczniom klas pierwszych samych szczęśliwych chwil w nowej szkole. 

Zobacz zdjęcia
30 sierpnia 2019
Zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz rodziców w najbliższy poniedziałek 2 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które poprzedzi msza święta w kościele pw. św. Wawrzyńca w Dynowie (godz. 8.00). Inauguracja roku szkolnego odbędzie się na hali sportowej godz. 9.00. A już dziś  prezentujemy plan lekcji.

Aby zobaczyć aktualności z lat ubiegłych są wystarczy kliknąć na wybrany rok szkolny: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,  2013/20142014/20152015/2016,2016/2017, 2017/2018 , 2018/2019
line decor    line decor      
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl