e-podanie

Materiały dla klasy 2a

wstęp

typy danych

podstawowe instrukcje

instrukcja if .. else

instrukcja case

pętla for

pętla while

pętla do .. while

liczby losowe

tablice jednowymiarowe

tablice dwuwymiarowe

łańcuchy

powtórka 1

funkcje w języku c++

parametry w funkcjach

obsługa plików

powtórka 2

rekurencja

wskaźniki

dynamiczne struktury danych