line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
 

Dokumenty do pobrania
Regulamin konkursu
[  pdf     doc  ]
Karta zgłoszenia  [  pdf     doc  ]


line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077