line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
 

 II Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej 

o Puchar Starosty Rzeszowskiego

"W hołdzie Niepodległej"


Dokumenty do pobrania
Regulamin turnieju dla szkół
Regulamin turnieju dla innych grup
Karta zgłoszenia dla szkół [  pdf     doc  ]
Karta zgłoszenia dla innych grup [  pdf     doc  ]
Klauzula informacyjna turnieju
Oświadczenie
[  pdf     doc  ]

line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077