line decor
 
 
 
 

 
  


Regulamin konkurs z języka angielskiego - powiat

Przykładowy zestaw zadań na konkurs z języka angielskiego - powiat:

zestaw 1

Regulamin konkurs z języka angielskiego - szkoła podstawowa

Przykładowy zestaw zadań na konkurs z języka angielskiego - szkoła podstawowa

zestaw 1

zestaw 2


line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077