line decor
  
line decor

 
 
 

 
 
aktualności

26 czerwca 2015
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Czekamy na relację ....

28 kwietnia 2015
Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

28 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej, w którym wzięli udział uczniowie naszego liceum: Elżbieta Łysiak (klasa I B), Katarzyna Bury (klasa I B), Adam Jakielaszek (klasa II D). Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. Honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski.  Celem konkursu było:
-zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,
-zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami o normalizacji,
-rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),
-uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.
W etapie wojewódzkim udział wzięło 40 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych w naszym województwie. Po zmaganiach konkursowych odbył się wykad dr inż. Zygmunta Niechody, przedstawiciela Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym.
Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca: Elżbieta Łysiak zdobyła II miejsce, zaś Kasia Bury i Adam Jakielaszek zostali wyróżnieni. Laureaci konkursu odebrali nagrody i gratulacje z rąk Wicestarosty p. Marka Sitarza, p. Adama Kozaka Naczelnika Wydziału Społeczno-Oświatowego, dr inż. Zygmunta Niechody przedstawiciela PKN, mgr inż. Pawła Górskiego i p. Dyrektora ZS w Sokołowie Antoniego  Kuli.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy, wykraczającej poza program podstaw przedsiębiorczości i życzymy kolejnych sukcesów.
Opiekunem uczniów była Beata Trzyna.


16 kwietnia 2015
XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

„ A co, gdyby tak wybrać się w podróż?
Najdalszą, jaka tylko może być- w głąb siebie.
Ciekawe, co bym zobaczyła, jakie dziwy spotkałabym?”

Hasłem XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza było „Podkarpacie w drodze”. W czwartek w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się konkurs  recytatorski i uroczysta gala rozdania nagród. Naszą szkołę w kategorii recytatorskiej reprezentowały cztery uczennice: Klaudia Łach, Anna Tworzydło, Laura Kilon i Elżbieta Gałajda, w kategorii plastycznej Zuzanna Sobkowicz i Laura Kilon, w kategorii fotograficznej Zuzanna Sobkowicz i Szymon Fara. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Klaudia Łach i Anna Tworzydło swoją recytacją tekstów współczesnych poetów zachwyciły jurorów i zebranych w auli szkoły gości zdobywając I miejsce w kategorii szkoły średnie. Zuzanna Sobkowicz odebrała II nagrodę w kategorii fotograficznej i wyróżnienie w kategorii plastycznej, również Szymon Fara otrzymał wyróżnienie w kategorii fotograficznej konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Młodzież do konkursu przygotowywały panie Elżbieta Klaczak- Łach, Katarzyna Kłyż i Joanna Duda.


10 kwietnia 2015
II i IV miejsce w etapie centralny konkursu z biologii molekularnej „Od laika do przyrodnika”

Dnia 10.04.2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbył się etap centralny konkursu z biologii molekularnej „Od laika do przyrodnika”, w którym uczestniczyły 3 uczennice z klasy 2b: Justyna Król, Justyna Socha i Amelia Myćka wraz z opiekunem mgr Marią Kuszek. Najpierw odbył się pisemny (bardzo trudny) test wielokrotnego wyboru, który wyłonił 10 finalistów z najlepszymi wynikami. Wśród nich znalazły się : Justyna Socha (uzyskała I miejsce po części pisemnej) i Amelia Myćka, które przystąpiły do ostatniej części konkursu-ustnego egzaminowania finalistów przez pracowników naukowych wydziału biotechnologii. W trakcie trwającego egzaminu ustnego w Kolegium Rungego uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek, a następnie wysłuchali bardzo interesujących wykładów z dziedziny organizmów genetycznie modyfikowanych przedstawionych przez prof. dr hab. Piotra Trojanowskiego i prof. dr hab. Grażynę Lewandowicz. Ostatecznie Amelia Myćka zdobyła II miejsce, a Justyna Socha IV. Konkurs został zakończony uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych w obecności włodarzy Poznania, m.in. wicemarszałka  woj. wielkopolskiego, pani wicekurator, prorektora Uniwersytetu Poznańskiego i dziekana wydziału biotechnologii tej uczelni. Po zakończonych zmaganiach na uczelni wystarczyło czasu na zwiedzenie Starego Rynku Poznańskiego i delektowanie się wspaniałymi posiłkami w restauracji „Manekin”.


30 marca 2015
Polsko- Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

W dniu 30 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się Polsko- Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”.  Konkurs ten narodził się na Ukrainie, we Lwowie – stąd jego nazwa. Jest fizyczną odmianą popularnego matematycznego „Kangura” – zasady i reguły są te same. Wzięło w nim udział 11 uczniów: 6 uczniów z klasy 2 oraz 5 uczniów z klas 1. Uczniowie mieli w każdym z 30 zadań wybrać jedną z pięciu odpowiedzi. Mieli  na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadziło do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega.


26 marca 2015
Pokazy z fizyki

W dniu 26 marca 2015r odbyły się w naszej szkole pokazy astronomiczne w przenośnym planetarium. Pokazy te były zgodne z podstawą programową z zakresu wiedzy z geografii oraz fizyki i astronomii. Jako pasjonaci astronomii chcieli zaciekawić i przybliżyć powszechną wiedzę o otaczającym nas świecie gwiazd i planet. W pokazie tym wzięło udział 100 uczniów naszej szkoły.


26 marca 2015
etap szkolny V edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF

26.03.2015r. odbył się etap szkolny V edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF, do którego przystąpiło cztery 3-osobowe zespoły. Uczniowie rozwiązywali zawiły test w języku angielskim z problematyką lasów europejskich. Nad przebiegiem którego czuwała komisja w składzie: dyrektor szkoły mgr Kazimierz Żak, przedstawiciel Nadleśnictwa Dynów pan mgr inżynier Dawid Kurpiel i nauczyciel biologii (opiekun uczniów) mgr Maria Kuszek. W skali całego kraju w etapie szkolnym tego konkursu brało udział 3450 uczniów, z czego tylko 90 uczniów (30 zespołów)zakwalikowało się do etapu centralnego, który odbędzie się 20 maja w Warszawie.
Miło mi poinformować, że zespół z naszej szkoły w składzie: Gabriela Bubenko, Marek Pudysz, Kamil Bielec (wszyscy z klasy II A) zastali finalistami etapu centralnego zajmując 9 miejsce. Serdeczne gratulacje. Opiekun Maria Kuszek.


25 marca 2015
Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny „Astrolabium”

W dniu 25 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny „Astrolabium”. Wzięło w nim udział 50 uczniów : 34 uczniów z klasy 1, oraz 16 uczniów z klasy 2.
Konkurs Astrolabium ma przybliżyć wiedzę na temat astronomii, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
Uczestnictwo w konkursie pozwoliło pogłębić dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie jak również może wpłynąć na rozwój nowej pasji w młodym człowieku. Przygotowywanie do konkursu w formie przeprowadzanych doświadczeń pozwoliło na nowo odkryć astronomię i zainteresować tą wspaniałą nauką nawet tych, którzy jej unikają.
Dzięki temu, że tak dużo uczniów z naszej szkoły brało udział w Konkursie będą zorganizowane Warsztaty Astronomiczne.
Dlauczniów, którzy zdobędą  największą liczbą punktów przewidziane są nagrody.


25 marca 2015
III miejsce w powiecie w piłce nożnej dziewcząt

Dnia 24 marca 2015 w hali sportowej  naszej szkoły odbyła się powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt, w której drużyna naszych piłkarek  nożnych  zdobyła III miejsce. Opiekunem drużyny była p. Katarzyna Grot.


24 marca 2015
XII Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

24 marca 2015 o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie odbył się etap finałowy XII Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego. Organizatorem XII Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego była  Grupa Samokształceniowa Nauczycieli Języka Niemieckiego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego. Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego, który ufundował także nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy i zainteresowanie uczniów kulturą obszaru niemieckojęzycznego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, a także wykorzystanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zdobytej na innych przedmiotach (język polski, historia, geografia), kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
W etapie powiatowym wzięli udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego  w Tyczynie, Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie oraz Zespołu  Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.
Test konkursowy zawierał zadania dotyczące słuchania i czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i trwał 120 minut.
Laureatami konkursu zostali:
1. Jana Osiadły– Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Dynowie

  1. Damian Pielak - Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Dynowie
  2. Robert Bomba- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Podane osoby otrzymały dyplomy laureatów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w XII Powiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego oraz nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu konkursu uczniowie oraz ich nauczyciele udali się na poczęstunek, przy którym mogli podzielić się wrażeniami z konkursu.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały: Ewa Hadam, Beata Trzyna, Monika Rząsa.


23 marca 2015
Spotkanie dla klas trzecich

W naszej szkole w dniu 23.03.2015r. klasie III miały możliwość odbycia zajęć z doradcą zawodowym  z Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie. Zajęcia te miał na celu zapoznanie uczniów z Młodzieżowymi Biurami Pracy, Mobilnym Centra Informacji Zawodowej, Mobilnymi Centra Pracy  oraz nauce efektywnego szukania  pracy .


18 marca 2015
Akcja profilaktyczna

W dniu 18.03.2015 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja profilaktyczna dotycząca badania piersi.Akcją zostały objęte wszystkie nasze uczennice oraz żeńska część rady pedagogicznej. Akcję koordynowała pani pielęgniarka Krystyna Wielgos wraz z panią pedagog Urszulą Bukała-Pilip.

 

 


16 marca 2015
Finał Wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 16 marca w Mielcu z udziałem czterech drużyn odbył się Finał Wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt w ramach międzyszkolnej „Licealiady” sportowej. Droga do finału naszych szczypiornistek rozpoczęła się od zajęcia I miejsca w powiecie rzeszowskim. Zwycięstwo w tych zawodach dało awans do finału rejonowego w którym to nasze panie ponownie okazały się najlepsze. Kolejnym etapem był półfinał wojewódzki i tylko małe kroki dzieliły nas od awansu do finału. Po dużych emocjach, zaciętej walce i kolejnych zwycięstwach, po raz pierwszy w historii naszej szkoły drużyna awansowała do finału wojewódzkiego. Sam turniej finałowy rozpoczęliśmy od wygrania jedną bramką z ubiegłorocznym mistrzem. Niestety w następnym meczu oprócz porażki, kontuzji nabawiła się nasza kluczowa zawodniczka, która nie zagrała już do końca turnieju. Poważnie osłabiona drużyna nie sprostała również ostatniemu rywalowi ostatecznie zajmując IV miejsce. Jest to wielki sukces za który naszym dziewczętom należą się ogromne brawa, do medalu zabrakło na prawdę nie wiele. Dziękujemy za walkę, poświęcenie i duuuże emocje!

Skład drużyny: Natalia Chudzikiewicz, Dominika Kocyło, Samuela Boczar, Maria Dżuła, Angela Rzepka, Jolanta Hadam, Karolina Domin, Paulina Sarnicka, Paulina Piskorek, Natalia Sieńko, Dominika Kasprowicz, Karolina Łojko, Ewelina Kajdas. Opiekunowie: Bogdan Peszek, Andrzej Dżuła.


12 marca 2015
I miejsce w powiecie w piłce nożnej chłopców

Dnia 12 marca 2015 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. Drużyna naszych piłkarzy nożnych zdobyła I miejsce w powiecie. Opiekunem drużyny był p. Michał Piestrak.

.


6 marca 2015
Konkurs o Rajskie Jabłko - Dzień Kobiet w LO

Czekamy na relację ....


6 marca 2015
XIV miejsce i tytuł finalisty IV Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy dla Dominika Pabiańskiego

W dniu 06.03.2015 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyły się zawody trzeciego stopnia (centralne) IV Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.
Miło nam poinformować, że Dominik Pabiański  zajął XIV miejsce i otrzymał tytuł finalisty IV Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy !!!
Do etapu finałowego zakwalifikowało się 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Naszą szkołę reprezentowali:
1. Dominik Pabiański I D
2. Paulina Młynarska I B
3. Amelia Piątkowaka II B/D
4. Ula Bury II B/D
5. Adam Jakielaszek II B/D
Część pierwszą stanowił test składający się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru ocenianych 0-1 punkt za zadanie.
Do części drugiej zakwalifikowało się 20 uczniów. Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie przed komisją konkursową i publicznością na wylosowane pytania.
Nasz uczeń jako jedyny z naszego województwa osiągnął tak doskonały wynik.
Zabrakło odrobinę szczęścia do tego, aby dostać się do czołowej 10. Ale jeszcze wszystko przed nami!!!
Uczestnikom finału olimpiady i laureatom serdecznie gratulujemy –  to dla nich i dla naszej szkoły ogromny sukces zakwalifikowania się do finału i znalezienia wśród 100 finalistów z całej Polski. Dziękujemy!
Opiekunem grupy była Beata Trzyna.


3 marca 2015
I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno - Logicznym
Czekamy na relację ....


2 marca 2015
IV edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

2 marca w naszej szkole odbył się drugi etap IV edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Amelia Piątkowska, Anna Dżuła, Urszula Bury, Paulina Młynarska, Adam Jakielaszek, Dominik Pabiański. Etap finałowy odbędzie się w Białymstoku 6  marca 2015 roku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem uczniów była pani Beata Trzyna.


2 marca 2015
REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO
w roku szkolnym 2014/2015

Pobierz


2 marca 2015
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Pobierz


19 luty 2015
I miejce w piłce koszykowej

W dniu 19 lutego 2015 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się powiatowa „Licealiada” w piłce koszykowej dziewcząt w której to drużyna naszych koszykarek zajęła I miejsce!  Zwycięstwo w turnieju dało również awans do finału rejonowego który odbędzie się 3 marca Leżajsku. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! Szkołę w zawodach reprezentowały: Jolanta Hadam, Kinga Kucel, Karolina Radoń, Anna Dżuła, Ewelina Kajdas, Natalia Chudzikiewicz, Paulina Sarnicka, Kamila Marszałek, Beata Kubrak, Karina Domin, Angelika Kustra, Alina Skiba. Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Bogdan Peszek


1 lutego 2015
Dla chwały imienia Twojego - Koncert Laureatów XXIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej

W niedzielę, 1 lutego o godz. 12.30 w kościele Ojców Kapucynów w Sędziszowie Młp. odbył się koncert laureatów XXIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Konkurs, który od przeszło dwóch dekad odbywa się w grudniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, zdobył sobie liczne grono sympatyków na całym Podkarpaciu a także wśród uczniów naszej szkoły. Co roku nasza młodzież bierze w nim udział, zdobywając zaszczytne miejsca i wyróżnienia. W tym roku do grupy laureatów dołączyła uczennica klasy III b Klaudia Łach, zdobywając III miejsce w kategorii recytatorskiej. W niedzielę zaprezentowała się jeszcze raz wraz z innymi laureatami przed sędziszowską publicznością z kompilacją tekstów pt. „ Wiara, nadzieja, miłość”. Gościny młodym artystom użyczył Ojciec Gwardian Janusz Pałka a koncert poprowadził jeden z jego pomysłodawców, Pan Czesław Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury. Występom młodych artystów towarzyszyły gromkie brawa oraz wzruszenie słuchaczy, ponieważ w tym urokliwym kościółku śpiewane piosenki oraz recytowane wiersze tworzyły niepowtarzalny nastrój. Po koncercie, młodzi artyści wraz z rodzinami zaproszeni zostali na przepyszny obiad oraz deser do MGOK w Sędziszowie Małopolskim. W koncercie laureatów XIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej wystąpili: 1.Dominika Jarosz-Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy 2.Martyna Materna -Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. 3. Klaudia Łach-Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 4.Szymon Ossowski - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie 5. Tomasz Piątek –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Władysława Jagiełły w Przeworsku 6. Duet: Klaudia Kurpiel i Alicja Łabaj-Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie 7. Sylwia Drogoń-Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie


30 stycznia 2015
Zimowe ferie

Pierwszy semestr dobiegł końca i wszyscy udajemy się na zasłużony dwutygodniowy odpoczynek. Życzymy udanego i bezpiecznie spędzanego czasu. Widzimy się 16 lutego.


30 stycznia 2015
Kolędowanie w Domy Spokojnej Starości w Dynowie

Grupa instrumentalno - wokalna z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, jak co roku   wraz z opiekunem pedagogiem Urszulą Bukała-Pilip odwiedzili podopiecznych  Domu Spokojnej Starości w Dynowie. Uczniowie przedstawili koncert kolęd i pastorałek dla podopiecznych, który przyjęty był  dużym aplauzem.


28 stycznia 2015
Etap szkolny konkursu "Od laika do przyrodnika"

28 stycznia 2015 roku w naszym liceum odbył się pierwszy etap konkursu pt. „Od laika do przyrodnika” z zakresu biologii molekularnej, organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do testu przystąpiło 15 uczniów:
- Justyna Król, Amelia Myćka, Damian Pielak, Dominika Paściak, Justyna Socha, Damian Szałyga, Szymon Tworzydło – klasa II B;
- Joanna Bielec, Urszula Bury, Anna Dżuła, Adam Jakielaszek, Dawid Łysiak, Karolina Nowak – klasa II D;
-Magdalena Nowak, Anna Tworzydło – klasa III B.
Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Poznaniu, zakwalifikowały się następujący uczniowie:
I miejsce – Justyna Król - II B
II miejsce – Amelia Myćka - II B
III miejsce – Magdalena Nowak - III B, Justyna Socha - II B
IV miejsce – Anna Tworzydło - III B
Życzymy powodzenia naszym konkursowiczom ! Opiekunem uczniów była pani Maria Kuszek


27 stycznia 2015
Zabawa noworoczna

Czekamy na relację ......


25 stycznia 2015
Studniówka 2015

Czekamy na relację i zdjęcia ......


23 stycznia 2015
Spotkanie z rodzicami

W czwartek 29 stycznia 2015 r. odbędzie się wywiadówka, której głównym celem jest podsumowanie semestru. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodzciów. Początek spotkania o 15.30 w auli naszego liceum.


23 stycznia 2015


17 stycznia 2015
II miejsce i nagroda publiczności dla naszego zespołu w XVIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

„Cieszmy się i pod niebiosy
Wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina,
Czysta Panna rodzi Syna.
Bijcie w kotły, w trąby grajcie,
A Jezusa przywitajcie,
Na świat narodzonego. ...”
17 stycznia 2015 roku aula Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie za sprawą odbywającego się w niej XIII Dynowskiego Młodzieżowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „pękała w szwach”. Długoletnia tradycja konkursu świadczy o tym, że wciąż na Naszym terenie jest żywa tradycja śpiewania kolęd oraz przekazywania jej kolejnym pokoleniom młodych ludzi ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Dzieje się tak ponieważ celem konkursu jest właśnie popularyzowanie i podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie postarali się, aby w tym roku przesłuchania konkursowe przebiegały sprawnie, a przybyli goście spędzili czas w miłej atmosferze.  Uroczystość  rozpoczęła się od stłuczenia bombek przez Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka,  Pana Macieja Jurasińskiego reprezentującego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie Panią Anetę Pepaś, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pana Kazimierza Żaka oraz przedstawicielkę młodzieży Annę Tworzydło.
  Prezentacje odbywały się pod czujnym okiem jury w składzie: przewodniczący Jerzy Kołodziej Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dynowie, członkowie: sopranistka Pani Bogusława Dulska, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  Pani Krystyna Dżuła, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Aneta Pepaśoraz animator kultury Pan Daniel Maziarz. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół średnich oraz uczniowie gimnazjów, którzy prezentowali dwie kolędy (w tym jedną tradycyjną). Nagrodzeni zostali soliści i zespoły.  Zwycięzcy otrzymali   tradycyjnie Złote, Srebrne i Brązowe Bombki oraz kolędowe sakiewki i nagrody rzeczowe.  W przerwie konkursu wystąpiła Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” działająca przy MOK w Dynowie pod kierunkiem Pana Andrzeja Sowy.
Zespół wokalno- instrumentalny działający w naszym liceum w składzie: Klaudia Łach, Kamila Marszałek, Justyna Król, Aneta Wawrzko, Karolina Król, Anna Ostafińska, Wioletta Dańko, Wojciech Bilski, Jakub Norek, Robert Duda, Piotr Młynarski i  Dominik Pabiański  wywalczył bardzo wysokie II miejsce w kategorii  szkoły średnie- zespoły. Z młodzieżą pracowała Pani Elżbieta Klaczak- Łach oraz Pan Tomasz Tereszak. Dodatkowym sukcesem zespołu była przyznana przez zgromadzonych gości  Nagroda Publiczności- wielki pluszowy miś. Gratulujemy sukcesu!
Mamy nadzieję, że konkurs pozostanie na długo w pamięci uczestników i tych wszystkich, którzy przysłuchiwali się pięknym kolędowym śpiewom.


16 stycznia 2015
Wycieczka klas drugich do Warszawy

Czekamy na relację i zdjęcia .....


14 stycznia 2015
Konkurs Recytatorski w ramach VII Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego "Radosne święta- twórcze święta"

Przesłuchania recytatorów w ramach VII Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego  odbyły się tuż przed jego uroczystą, oficjalną Galą w auli naszego liceum 14 stycznia 2015roku o godzinie 10.Prezentowane teksty w tym roku odnosiły się do hasła:
„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich , którzy są w potrzebie.”
Cieszy fakt, że przybyli na konkurs uczniowie z pasją, wypiekami na twarzy i ogromną wrażliwością pokazali, że poezja może być ciekawa i można świadomie wędrować po jej świecie. Tych, którzy ujęli słuchaczy i jurorów swoją interpretacją tekstów nagrodzono. Komisja konkursowa w składzie: P.Aneta Pepaś- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, P. Grażyna Paździorny- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie oraz P. Ewa Hadam- zastępca Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a zarazem Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa przyznała następujące miejsca:

Kategoria gimnazja:
I miejsce- Nikola Mędzela uczennica Gimnazjum w Dynowie
II miejsce- Martyna Kłyż uczennica Gimnazjum w Dynowie
III miejsce- Weronika Kondrat uczennica Gimnazjum w Hłudnie
III miejsce- Karolina Szczepanik uczennica Gimnazjum w Dydni
wyróżnienie: Michał Świder uczeń Gimnazjum w Dynowie

Kategoria szkoły średnie:
I miejsce- Karolina Sowa uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce Laura Kilon uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie
wyróżnienie Aneta Pustelnik uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Wszystkim recytatorom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Opiekunom dziękujemy za wspaniałe przygotowanie młodzieży do konkursu.

wyniki - kategoria recytatorska


9 stycznia 2015
Rozstrzygnięcie VII Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego "Radosne święta - twórcze święta" - kategoria plastyczna i literacka

W piątek 9 stycznia w bibliotece naszego liceum odbyło się posiedzenie komisji konkursowych VII Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta- Twórcze święta ”w kategoriach plastycznej  i literackiej. Przewodniczący wraz z członkami Komisji mieli twardy orzech do zgryzienia. Prac  do oceny było bardzo wiele w obydwu kategoriach i wszystkie na bardzo wysokim poziomie. Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia. Protokoły z wynikami znajdują się w zakładce poświęconej  Konkursowi. Wszystkich zwycięzców  wraz z opiekunami zapraszamy na Uroczystą Galę Rozdania Nagród, która odbędzie się w auli naszego liceum w środę o godzinie 12. Galę poprzedzi Konkurs recytatorski, który odbędzie się o godzinie 10.  Serdecznie zapraszamy!

wyniki - kategoria plastyczna
wyniki - kategoria literacka


20 grudnia 2014
II etap Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

Dnia 20.12.2014r. odbył się II etap Podkarpackiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. Wzięło w nim udział 125 uczniów ze szkół średnich z Podkarpacia i innych województw. Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Nowak (III B), Karolina Nowak (II D) i Damian Pielak (II B). Test pisemny trwał 90 minut, składał się z 11 pytań zamkniętych i dwóch pytań otwartych, z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Niestety, pomimo zdobycia dużej ilości punktów nasi uczniowie nie uzyskali awansu do III etapu. Opiekun Maria Kuszek


19 grudnia 2014
Apel, wigilia i życzenia świąteczna

„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.”

W związku ze zbliżającymi  się świętami Bożego Narodzenia cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu. Pan Dyrektor odczytał wiele życzeń, które spłynęły do nas od różnych instytucji i osób prywatnych oraz sam do tych życzeń się przyłączył. Staropolskim zwyczajem rozpoczęliśmy od kolęd w wykonaniu zespołu wokalno- instrumentalnego, następnie na scenie pojawił się zespół taneczny, bo przecież święta to czas radości i zabawy. Szkolny kabaret „Rudy 102” pokazał jak wyglądają święta po Śląsku, a powstała na okoliczność dzisiejszej uroczystości grupa kolędnicza złożona z nauczycieli, rozbawiła zebranych swoim wykonaniem  pastorałki „Hej kolęda, kolęda” i bardzo oryginalnymi życzeniami. Po apelu odbyły się wigilie w poszczególnych klasach, łamano się opłatkiem i śpiewano kolędy.  Jak przystało, stoły uginały się od pierogów, barszczu, uszek, kwasówki, gołąbków, pierników i wielu innych tradycyjnych potraw. Podczas wigilii samorządowej wspólnie kolędowali nauczyciele, uczniowie, rodzice  a także emerytowani nauczyciele i zaproszeni goście.


19 grudnia 2014
IX miejsce w finale wojewódzkim w tenisie stołowym

Dnia 19 grudnia w Nowej Sarzynie odbył się finał wojewódzki w tenisie stołowym, w którym drużyna naszej szkoły w składzie Piotr Front, Konrad Banaś i Mateusz Baran zajęła wysokie IX miejsce. Opiekunem drużyny była pani Katarzyna Grot.


18 grudnia 2014
Wigilia miejska

Jak co roku, w ostatni przed świętami Bożego Narodzenia czwartek ,przy Szopce na prawie już odnowionym Rynku w Dynowie odbyło się przedświąteczne spotkanie, którego organizatorem była Rada Miasta Dynowa wraz z Burmistrzem Miasta oraz liczni sponsorzy i darczyńcy. Przy choinkach ustawiony został wigilijny stół, bogaty w tradycyjne świąteczne potrawy. Przybył Święty Mikołaj, a harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju oraz świąteczne życzenia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, zakładów pracy, instytucji oraz szkół i placówek. Nie zapomniano również o wspólnym kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem i życzeniach świątecznych. Na spotkaniu była Przewodnicząca Rady Miasta, a zarazem nasza pani wicedyrektor Ewa Hadam wraz uczniami naszego liceum i to właśnie oni przynieśli w mury liceum Betlejemski Ogień.


18 grudnia 2014
Mistrzostwo Powiatu Rzeszowskiego i złote medale

W dniu 18 grudnia 2014 roku w hali sportowej w Błażowej odbył się finał powiatowejLicealiady” w piłce siatkowej chłopców. W turnieju wzięło udział sześć szkół. Nasi siatkarze po odniesieniu dwóch zwycięstw w grupie awansowali z pierwszego miejsca do półfinału, w którym również okazali się lepsi od rywala. W emocjonującym meczu finałowym nasza drużyna pokonała LO Błażową, zdobywając tym samym Mistrzostwo Powiatu Rzeszowskiego i złote medale. Zwycięstwo w turnieju dało również awans do finału rejonowego. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! Szkołę w zawodach reprezentowali: Karol Karnas, Kamil Spólnik, Konrad Banaś, Marek Staszczak, Amadeusz Łach, Witold Pielech, Bartłomiej Chrzan, Łukasz Demczak, Patryk Lubiński, Mateusz Baran, Marek Chrobak. Opiekunem naszej drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.   
Mecze w grupowe:
LO Dynów - LO Błażowa               2:0
LO Dynów - ZS Tyczyn                   2:0
Półfinał
LO Dynów - ZS Sokołów Młp.    2:0
Mecz o I miejsce:
LO Dynów - LO Błażowa               2:0


18 grudnia 2014
Wigilia miejska

Jak co roku, w ostatni przed świętami Bożego Narodzenia czwartek ,przy Szopce na prawie już odnowionym Rynku w Dynowie odbyło się przedświąteczne spotkanie, którego organizatorem była Rada Miasta Dynowa wraz z Burmistrzem Miasta oraz liczni sponsorzy i darczyńcy. Przy choinkach ustawiony został wigilijny stół, bogaty w tradycyjne świąteczne potrawy. Przybył Święty Mikołaj, a harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju oraz świąteczne życzenia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, zakładów pracy, instytucji oraz szkół i placówek. Nie zapomniano również o wspólnym kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem i życzeniach świątecznych. Na spotkaniu była Przewodnicząca Rady Miasta, a zarazem nasza pani wicedyrektor Ewa Hadam wraz uczniami naszego liceum i to właśnie oni przynieśli w mury liceum Betlejemski Ogień.


15 - 19 grudnia 2014
Próbne matury z CKE

W dniach 15-19 grudnia  trzecioklasiści już po raz kolejny w tym roku zmierzyli się z  próbnym egzaminem maturalnym  z przedmiotów: język polski, matematyka,  język obcy oraz przedmiot dodatkowy. Egzaminy te odbyły się w nowej hali sportowej. Uczniowie mieli zapewnione komfortowe warunki do pracy nad trudnymi arkuszami maturalnymi przygotowanymi tym razem  przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nauczyciele  ponownie zadbali o to, by próbny egzamin przebiegał  sprawnie, z zachowaniem wszelkich procedur maturalnych. Tegoroczni maturzyści  mieli przedsmak tego, jak  będzie wyglądał majowy, właściwy egzamin.


12 grudnia 2014
III miejsce w finale 24 Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej

2 grudnia nasza uczennica Klaudia Łach montażem tekstów: Czesława Miłosza „Nadzieja”, Ks. Jana Twardowskiego „Wiara”, Haliny Poświatowskiej „Miłość”, frag. Homilii Jana Pawła II, frag. „Hymnu o miłości” św. Pawła zdobyła III miejsce spośród 25 recytacji podczas Finału 24 Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej  „Dla chwały imienia Twojego” w Sędziszowie Małopolskim. Opiekunem podczas konkursu był ksiądz Mariusz Mul.

 


12 grudnia 2014
Spotkanie z podróżnikiem

12 grudnia uczniowie klas I i II mieli okazję po raz kolejny spotkać się z naszym zaprzyjaźnionym podróżnikiem, członkiem grupy Trzask, panem Grzegorzem Chachurą.  Tym razem opowiadał nam o wyprawie do Wietnamu i Kambodży. Świetna opowieść uzupełniana  była fantastycznymi zdjęciami z podróży. Oczyma wyobraźni odwiedziliśmy największy na Ziemi kompleks świątyń – słynny Angor, poznaliśmy obecną sytuację mieszkańców Kambodży, zobaczyliśmy przepiękną Pływającą Wioskę, dowiedzieliśmy się dlaczego mnich nosi pomarańczowe szaty i goli głowę. Spotkanie było  bardzo interesujące. Uczniowie odebrali je jako nietypową lekcję historii i kultury.


12 - 14 grudnia 2014
Wyjazd na wykłady do Warszawy w ramach projektu "Z WAT nauka jest fascynująca"

Obecnie klasy 3 realizują projekt „Z WAT nauka jest fascynująca”. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zorganizowała wykłady z zakresu biologii i chemii. Sześć osób z naszego liceum dostało zaproszenie do Warszawy, z którego oczywiście nie można było nie skorzystać! Padło na klasę 3b, z której wybrano sześć dziewczyn. Tak więc 12 grudnia wyruszyłyśmy w drogę. Jechałyśmy razem z naszymi kolegami z Łańcuta. Wykłady odbyły się 13 grudnia. Tematem pierwszego z nich była „Spektroskopia podczerwieni (IR) w analizie chemicznej”. Pan doktor bardzo obszernie i ciekawie przedstawił temat, a my mogłyśmy sprawdzić swoją wiedzę. Drugi wykład dotyczył biologii. Na tym wykładzie uczyłyśmy się o mechanizmach obronnych roślin i zwierząt. Pan profesor w bardzo pozytywny i humorystyczny sposób wytłumaczył nam co i jak działa u poszczególnych organizmów. Oczywiście na obydwu wykładach można było zadawać pytania, profesorowie bardzo chętnie odpowiadali oraz przedstawiali różne ciekawostki. Oprócz wykładów miałyśmy również dużo wolnego czasu, dzięki czemu mogłyśmy poznać Warszawę nocą. Pięknie, świątecznie oświetlone Stare Miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie. Tego wyjazdu na pewno na długo nie zapomnimy i bardzo się cieszymy, że mamy okazję uczestniczyć w tym projekcie.

10 grudnia 2014
II miejsce w powiecie w piłce siatkowej

Dnia 10 grudnia 2014 roku w Kamieniu odbyły się zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewczyn w ramach Licealiady. Drużyna naszych siatkarek zajęła II miejsce w powiecie.
Opiekunem drużyny była pani Katarzyna Grot.


8 grudnia 2014
Awans do finału wojewódzkiego w tenisie stołowym

Pierwszy raz w historii szkoły drużyna naszych tenisistów stołowych w składzie Piotr Front, Konrad Banaś i Mateusz Baran po wspaniałej grze zajęła II miejsce w rejonie i uzyskała awans do finału wojewódzkiego. Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Szczęście nie dopisało dziewczynom, które w składzie Monika Antosiak, Katarzyna Szybiak i Monika Baran zajęły V miejsce w rejonie.
Opiekunem drużyn była pani Katarzyna Grot.


6 grudnia 2014
Mikołajki szkolne

Czekamy na relacje .....


5 - 7 grudnia 2014
Wyjazd na wykłady do Warszawy w ramach projektu "Z WAT nauka jest fascynująca"

Czekamy na relacje .....4 grudnia 2014
V miejsce w pływaniu

W dniu 4 grudnia 2014 roku na basenie w Łańcucie odbył się półfinał wojewódzki międzyszkolnej „Licealiady” w pływaniu. Naszą szkołę w tych zawodach reprezentowały sztafety dziewcząt i chłopców, które zajęły bardzo dobre V miejsca. Serdecznie gratulujemy. Opiekunem pływaków był nauczyciel wychowania fizycznego p. Bogdan Peszek.


4 grudnia 2014
Etap szkolny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej.

Dnia 4.12.2014 odbył się etap szkolny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, której temat w tym roku brzmi: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Wzięło w niej udział 20 uczestników z klas pierwszych, drugich i trzecich.
Test sprawdzający miał zróżnicowaną skalę trudności. Do etapu diecezjalnego awansują dwie osoby o najwyższych wynikach testu. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.
Opiekunem młodzieży był ks. Mariusz Mul


3 grudnia 2014
I miejsce w rejonie w piłce ręcznej dziewcząt

Czekamy na relację ....


28 listopada 2014
Eliminacje rejonowe 24 Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej -
Mamy finał!

28 listopada odbyły się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie eliminacje  rejonowe 24 Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej  „Dla chwały imienia Twojego”. W eliminacjach wzięły udział trzy uczennice naszego Liceum : Klaudia Łach, Anna Tworzydło i  Elżbieta Gałajda. Do finału, który odbędzie się 12 grudnia 2014 roku  o godz. 10.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, zakwalifikowała się Klaudia Łach, która prezentować będzie montaż tekstów „Wiara, nadzieja, miłość”. Opiekunem młodzieży  podczas konkursu był ksiądz Mariusz Mul, a  z uczennicami  pracowały  panie polonistki. Klaudii gratulujemy i trzymamy kciuki za finał!


28 listopada 2014
Występ pana Marka Pysia

Dnia 28.11.14r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie wystawiony został spektakl teatralny ” Byłem …. Szwejk” na motywach powieści Jarosława Haska w reżyserii Macieja Ferlaka. W roli głównej wystąpił Marek Pyś. Wydarzenie- skierowane do całej społeczności lokalnej  - zainicjowało Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" w ramach VIII Jesieni Teatralnej. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl w ubiegłym roku szkolnym.


28 listopada 2014
Zdzisław Beksiński w NASZEJ SZKOLE

W auli naszego liceum odbyła się wystawa prac i multimedialny wykład biograficzny dotyczący życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński urodził się w Sanoku w 1929 r. Zajmował się malarstwem, rzeźbą, fotografią, rysunkiem oraz grafiką komputerową. W niezwykle ciekawy i interesujący sposób została przedstawiona droga jego życia. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę o życiu artysty. Ta lekcja na pewno zostanie w pamięci naszych uczniów.


27 listopada 2014
Dyskoteka andrzejkowa - przekazanie władzy

Czekamy na relację ....


26 listopada 2014
Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

W naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Rzeszowie. Spotkanie miało na celu przybliżyć problem dotyczący chorób kobiecych a przez pomoc uczennicom naszego liceum w dbaniu o swoje zdrowie. Ta nietypowa lekcja była dobrze wykorzystanym czasem. Uczestnicy spotkania materiały edukacyjne zachęcające do bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych.


25-27 listopada 2014
Próbna matura z Operonem

W dniach 25, 26 i 27 listopada młodzież klas III przystąpiła do próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy. Po raz pierwszy w naszej szkole egzaminy te odbyły się w nowej hali sportowej. Uczniowie mieli zapewnione komfortowe warunki do pracy nad trudnymi arkuszami maturalnymi. Nauczyciele zadbali o to, by próbny egzamin przebiegał  sprawnie, z zachowaniem wszelkich procedur maturalnych.


25 listopada 2014
II miejsca i wyróżnienia w konkursie "Jestem OK. Nie Palę!"

19 listopada 2014 roku zakończyła się IX edycja powiatowego konkursu plastycznego na plakat „Jestem OK., Nie Palę! ” dla szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu rzeszowskiego. Spośród 82 prac plastycznych  z 15 szkół jury wyłoniło zwycięzców.  Cieszymy się, bo aż trzy uczennice z naszego liceum zostały nagrodzone. Miejsce II zdobyła za swoją pracę Karolina Chromiak, wyróżnienia Marysia Hendzel i Gabriela Szybiak. Gratulujemy!


19 listopada 2014
„Aby stać się lepszym
Nie musisz czekać na lepszy świat…”

Słowa Phila Bosmansa stały się mottem XXII Dynowskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w środowy wieczór 19 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Karolina Król, Elżbieta Gałajda, Laura Kilon i Szymon Fara. Wszyscy pokazali się z bardzo dobrej strony. Jury doceniło recytację Laury Kilon i przyznało jej wyróżnienie. Uczestnikom konkursu  gratulujemy! Z recytatorami pracowały panie polonistki: Elżbieta Klaczak-Łach, Katarzyna Kłyż i Joanna Duda.


19 listopada 2014
I miejsce w powiecie w tenisie stołowym

W środę 19 listopada 2014 rokuw Sokołowie Młp. odbyły się zawody powiatowe w tenisie stołowym w ramach Licealiady. Drużyna naszych dziewczyn w składzie Monika Antosiak, Monika Baran i Aneta Pustelnik po wszystkich wygranych meczach zajęła I miejsce w powiecie. Również drużyna chłopców w składzie Piotr Front, Konrad Banaś i Mateusz Baran okazała się bezkonkurencyjna i po wygraniu wszystkich meczy zajęła także I miejsce w powiecie. Obie drużyny tym samym uzyskały awans do zawodów rejonowych, które odbędą się w Nowej Sarzynie. Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny była pani Katarzyna Grot.


18 listopada 2014

Spotkanie z rodzicami

26 listopada (środa) o godz. 15.30 odbędzie się drugie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami. Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy najpierw na spotkanie ogólne do auli liceum, po którym w klasach spotkają się z wychowawcami. Natomiast rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy bezpośrednio na spotkania z wychowawcami.


18 listopada 2014
„Jestem OK- nie palę!”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wrazze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, po raz IX w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu organizują konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Jestem OK- nie palę!”. Konkurs ten od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, wychowawców i pedagogów. Daje możliwość skutecznego i aktywnego mobilizowania młodzieży na rzecz zdrowia.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wicestarosta Rzeszowski.
W naszym liceum troszczymy się o kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia, a więc wolnego od nałogu tytoniowego. Prowadzimy działalność  dydaktyczno- wychowawczą z zakresu profilaktyki antynikotynowej na lekcjachwychowawczych. Efektem tych działań  m.in. jest duże zainteresowanie Konkursem na plakat „Jestem OK- nie palę!”
Prezentujemy tegoroczne prace konkursowe naszych uczennic: Gabrieli Szybiak, Edyty Dziaczyńskiej, Karoliny Chromiak i Marysi Hendzel.  Życzymy powodzenia!


18 listopada 2014
„Dla chwały imienia Twojego”

W listopadzie rozstrzygnięty zostanie Konkurs Plastyczny towarzyszący XXIV Konkursowi poezji Religijnej pt. „Dla chwały imienia Twojego”. Organizatorem obydwu imprez jest Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Poniżej przedstawiamy prace plastyczne, które zostały zgłoszone do konkursu. Autorkami prac są drugoklasistki: Karolina Chromiak, Edyta Dziaczyńska, Zuzanna Sobkowicz i Amelia Myćka. Trzymamy kciuki!13 listopada 2014

Wyniki wyborów szkolnych

13 listopada odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, w których kandydowali wybrani przedstawiciele klas pierwszych i drugich. Oto wyniki:

1. Adam Jakielaszek - 195 głosów
2. Kamil Bielec - 34 głosy
3. Zuzanna Tochowicz - 12 głosów
4. Ewelina Wrotniak - 12 głosów
5. Karolina Domin -11 głosów
6. Andrzej Kwasiżur - 7 głosów
7. Karol Piejko - 7 głosów
8. Jakub Piskorek - 7 głosów
9. Dominik Pabiański - 4 głosy
10. Laura Kilon - 2 głosy
11. Katarzyna Kaszycka - 2 głosy
12. Kamil Konopka - 1 głos
13. Jan Kociuba - 1 głos
14. Robert Duda - 0 głosów
15. Domink Bachurski - 0 głosów

Frekwencja wyborcza wyniosła:
IA – 93%
IB –78%
IC – 93%
ID – 90%
IIA – 83%
IIB – 94%
IIC- 100%
IID/B- 88%
IIIA – 81%
IIIB – 79%
IIIC – 97%

Grono pedagogiczne – 79%
Ogólna – 89% 
Zwycięzcom gratulujemy I życzymy owocnej pracy.


12 listopada 2014

Konkurs chemiczny - etap szkolny

12 listopada 2014 roku w godzinach od 1000 do 1200 odbył się I etap VII edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.  Wzięło w nim udział 9 uczniów z naszego liceum (pod opieką nauczyciela chemii mgr Marii Kuszek):
Damian Pielak i Justyna Socha - kl. II B
Urszula Bury, Dawid Łysiak i Karolina Nowak - kl. II D/B
Adrianna Lis, Klaudia Łach, Magdalena Nowak i Anna Tworzydło - kl. III B
Konkurs składał się z 12 pytań zamkniętych i 2 zadań otwartych o różnym poziomie trudności. Z niecierpliwością czekamy na wyniki etapu szkolnego!


11 listopada 2014

DYNÓW JEDNĄ ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĄ 

Nawiązując do patriotycznych tradycji polskiego domu, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie po raz kolejny  dla uczczenia Święta Niepodległości, zorganizowały w auli szkoły 11 listopada 2014 roku wieczornicę pod hasłem „DYNÓW JEDNĄ ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĄ”.
 Imprezę rozpoczął okolicznościowy montaż słowno- muzyczny z okazji Święta Niepodległości  w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie i uczniów LO  w Dynowie, następnie odbył się koncert  zespołu TRIO CONCERTANTE w składzie: Bogusława Dulska –sopran, Bogusław Dulski – skrzypce, Piotr Dżuła –kontrabas, gościnnie Kamil Łukasiewicz - akordeon.
Licznie zgromadzona w auli publiczność m.in. włodarze miasta Dynowa, zaproszeni goście, mieszkańcy Dynowa i okolic oddali się miłej atmosferze i po poczęstunku  przygotowanym  przez gospodarzy wieczoru, śpiewali pieśni patriotyczne. Zebrani, od najmłodszych do najstarszych, jak jedna wielka rodzina, wyśpiewywali „Czerwone Maki”, „Wojenko, wojenko”, „Pierwszą brygadę”, „Rotę” i wiele innych pieśni, a niejednemu śpiewającemu ze wzruszenia zakręciła się łza w oku.  
 Piękną oprawę uroczystości stanowiła wystawa prac plastycznych pani Anny Warchał, którą można było podziwiać w trakcie trwania imprezy. Wieczór był miły, a uroczystość  okazała się być dużym sukcesem. Około godziny 20, z nadziejami spotkania na kolejnym wspólnym  śpiewaniu, rozeszliśmy się do domów. 
W imieniu gospodarzy dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przybyć na nasze spotkanie i w duchu patriotycznym spędzić  miło czas oraz tym, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy oraz sprawnego jej przebiegu.


7 listopada 2014
Rocznica Odzyskania Niepodległości - szkolny apel

96 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości obchodziliśmy w naszej szkole bardzo uroczyście. Specjalnie na tę okazję uczniowie wraz z paniami Urszulą Bukałą -Pilip i Aleksandrą Żak, przygotowali montaż słowno -muzyczny. Piękne teksty poetyckie i nostalgicznie wykonane  pieśni patriotyczne przypomniały wydarzenia sprzed lat ważne dla Polaków i naszej Ojczyzny. Prezentacja multimedialna dopełniła całości przekazu. Zebrani w auli, w ciszy i skupieniu, wysłuchali  także pogadanki  historycznej przygotowanej przez pana Mariusza Chomę, który zwrócił uwagę na współczesny patriotyzm i wartości, którymi każdy Polak, szczególnie młody obywatel, powinien kierować się w swoim życiu.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością  Prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dynowie p. Jan Aleksander Gerula i Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie p. Adam Sochacki wręczając naszym uczennicom : Sylwii Gałce dyplom i nagrodę  za zdobycie wyróżnienia  w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność” oraz  Gabrieli Szybiak  dyplom i nagrodę za zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym  pod hasłem: „ Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ecce Homo. Oto Człowiek”. Podziękowania za przygotowanie uczennic do konkursów  otrzymały  też  panie Joanna Duda i Katarzyna Kłyż.  
Apel przebiegał w podniosłym i uroczystym  charakterze.


7 listopada 2014
Kandydaci do Samorządu Szkolnego

Klasa I a - Zuzanna Tochowicz, Robert Duda

Klasa I c - Paulina Starzak, Jakub Piskorek, Kamil Konopka

Klasa I d - Laura Kilon, Dominik Pabiański

Klasa II a - Jan Kociuba, Karol Piejko, Kamil Bielec

Klasa II b - Ewelina Wrotniak, Katarzyna Kaszycka, Dominik Bachurski

Klasa II bd - Karolina Domin, Adam Jakielaszek, Andrzej Kwasiżur

Oto zdjęcia

Robert Duda
Zuzanna Tochowicz
Dominik Pabiański i Jakub Piskorek
Kamil Konopka
Jan Kociuba
Karol Piejko i Dominik Bachurski
Kamil Bielec
Ewelina Wrotniak
Adam Jakielaszek
Andrzej Kwasiżur

7 listopada 2014
Ogólnopolska Akcja Zdrowego Śniadania

7 listopada przypada Ogólnopolski Dzień „Śniadanie Daje Moc”. Celem akcji jest wypracowanie nawyku zdrowego odżywiania i uświadomienie młodzieży, że codzienne śniadanie pomaga dobrze zacząć dzień .W tym dniu w naszej szkole były prowadzone liczne działania edukacyjne, które miały uświadomić uczniom, jak ważne jest jedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły oraz drugiego śniadania w szkole. Dzięki śniadaniu młodzież ma energię do nauki, lepiej koncentruje się podczas lekcji i ma  siłę do twórczej pracy. W każdej  klasie, uczniowie wspólnie z wychowawcą przygotowali śniadanie, które opierało się na różnych warzywach i owocach.  Było smacznie, kolorowo, a przede wszystkim zdrowo!


6 listopada 2014
I miejsce w powiecie w piłce ręcznej dziewcząt

Czekamy na relację ....


5 listopada 2014
I miejsce w Powiecie Rzeszowskim w rozgrywkach Licealidady w roku szkolnym 2013/2014.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
za rok szkolny 2013/2014 w Powiecie Rzeszowskim

W dniu 4 listopada 2014 rokuw UrzędzieWojewódzkim w Rzeszowieodbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla szkół Powiatu Rzeszowskiego za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014. W rozgrywkach „Licealiady” w Powiecie Rzeszowskim po raz ósmy z rzędu I miejsce zajęło nasze dynowskie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji EdukacjiNarodowej. Na ręce pana Dyrektora Kazimierza Żaka zostałzłożony puchar wraz z dyplomem.Nagrodzone zostały także nasze dziewczęta za zajęciew finalewojewódzkim II miejsca w aerobiku i III miejsca w badmintonie. W ich imieniu gratulacje i nagrody odebrały: Klaudia Marszałek i Karolina Binko. Dyplom za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku szkolnym w Powiecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2013/2014 otrzymał także nauczyciel wychowania fizycznego pan Adam Żak.Kolejny wielki sukces naszej szkoły wdziedzinie sportu jest dowodem na to, że zapał, zaangażowanie i motywacja uczniów pozwalają na zdobywanie najwyższych osiągnięć. Nasi uczniowie zasługują na szczególne podziękowania za kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej oraz stosowanie aktywnych form spędzania czasu pozalekcjami. Na uwagę zasługują również sukcesy innych dynowskich szkół: Zespołu Szkół Zawodowych - II miejsce w rywalizacji i Gimnazjum  - I miejsce w Gimnazjadzie. Z dumą możemy powiedzieć, żeDynów to mocny ośrodek sportu szkolnego. Serdecznie gratulujemy!


3 listopada 2014
II miejsce w powiecie w piłce ręcznej chłopców

W dniu 03.11.2014 r. w hali sportowej w Miłocinie odbył się finał powiatowej „Licealiady” w piłce ręcznej chłopców. Nasza drużyna po dużych emocjach i zaciętej walce wywalczyła bardzo wysokie II miejsce. Gratulujemy zawodnikom i dziękujemy za poświęcenie i walkę do ostatniej piłki. Naszą szkolę w zawodach reprezentowali: Karol Karnas (1c), Kamil Gąsecki (3b), Artur Mryczko (3a), Kamil Fara (1c), Łukasz Demczak (1a), Kamil Spólnik (1c), Mikołaj Mryczko (2a), Przemysław Baran (3b), Amadeusz Łach (3b), Adam Jakielaszek (2d), Patryk Lubiński (2a), Adrian Tymowicz (2a), Michał Trybalski (3a), Konrad Banaś (3a). Opiekunem piłkarzy ręczny był nauczyciel wychowania fizycznego p. Adam Żak.

Wyniki meczów w grupie:

LO Dynów – LO Błażowa                 3:3
LO Dynów – ZS Tyczyn                  11:1
LO Dynów – ZS Sokołów Młp.         8:3

Półfinał:

LO Dynów – Z

STW Trzciana             9:2

Finał:

LO Dynów – LO Błażowa                 1:4

Klasyfikacja końcowa:

I        LO Błażowa
II       LO Dynów
III     LO Kamień
IV     ZSTW Trzciana
V       ZS Sokołów Młp.
VI     ZSZ Dynów
VII    ZS Tyczyn


2 listopada 2014
"C'est magnifique", czyli wycieczka Licealistów z Dynowa do Francji

     W minionym roku szkolnym grupa uczniów z klas II odniosła ogromny sukces wygrywając ogólnopolski etap quizu o Unii Europejskiej "Euroscola". Nagrodą w tym konkursie był wyjazd do Strasburga i uczestnictwo w sesji w Parlamencie Europejskim. Podróż rozpoczęła się 27 października. Grupa 24 uczniów z dynowskiego liceum wraz z opiekunami : P. Ewą Hadam i P. Michałem Piestrakiem oraz niezwykle sympatycznym panem przewodnikiem wyruszyła w trasę. Kierunek - PARYŻ! Droga przez kolejne kraje Europejskie upłynęła bardzo wesoło.
Do celu podróży, którym było centrum miasta zakochanych, autobus dotarł we wtorek w godzinach porannych. Niezwłocznie rozpoczęło się zwiedzanie. Spacer najsłynniejszymi paryskimi ulicami, Katedra Notre Dame, Muzeum Madame Orsay, les Invalides, w której spoczywają prochy Napoleona,  romantyczny wieczorny rejs statkiem po Sekwanie, a na koniec sesja zdjęciowa nocą z przepięknie oświetloną  wieżą Eiffla w tle - to kolejne punkty planu pierwszego dnia we Francji wczasowiczów z Dynowa. Wymarzonym zwieńczeniem tego bardzo długiego i emocjonującego dnia był przyjazd do hotelu. Po pysznej kolacji i wesoło spędzonym wieczorze we wspólnym gronie, wszyscy udali się spać, aby nabrać sił na następny dzień wspaniałej wycieczki.
Punktualnie o 7:00 rozpoczęło się śniadanie, podczas którego na stole nie mogło zabraknąć słynnych francuskich croissantów i pysznej kawy. Niedługo po śniadaniu pełni energii licealiści wyruszyli dalej, aby podjąć  się z niezwykle ambitnego zadania, jakim było wyjście na szczyt wieży Eiffla. Schodek po schodku, powoli i bez pośpiechu....udało się! Na drugie piętro tej olbrzymiej budowli wszyscy weszli pieszo. Aby dostać się na punkt widokowy na szczycie wieży, była tylko jedna opcja - windą (prawie) do nieba! Widok zapierał dech w piersiach. Tego dnia nie mogło także zabraknąć przejazdu słynną ulicą Chans de lise. Około godziny 12:30 26-osobowa grupa weszła do Luwru - jednego z największych muzeów na świecie. To właśnie tam można zobaczyć najsłynniejsze dzieła sztuki, takie jak Mona Lisa, Wenus z Milo, Nike z Samotraki, czy Kodeks Hammurabiego. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali eksponaty, które dotychczas mieli okazję widzieć wyłącznie w podręcznikach i encyklopediach. Na tym zakończył się pobyt w Paryżu, z którego wycieczkowicze podążyli do równie urokliwego miasta, jakim jest Strasburg. Do hotelu uczniowie dotarli bardzo późnym wieczorem. Po kolacji miały miejsce ostatnie szlify opracowanych wcześniej materiałów do dyskusji w grupach tematycznych i przygotowywanie strojów na czwartkowe "wielkie wyjście". 
Wcześnie rano elegancko ubrani i bardzo dobrze przygotowani merytorycznie uczniowie udali się do Parlamentu Europejskiego. Tam zostali bardzo miło przywitani i otrzymali identyfikatory. Po śniadaniu wzięli oni udział w pierwszej części sesji, jaką było posiedzenie na głównej sali obrad, gdzie swoje przemówienie miał przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Wysłuchali  także wystąpień reprezentantów wszystkich obecnych tego dnia delegacji, w tym również Dominika Bachurskiego. Wyśmienicie poradził sobie z niełatwym zadaniem, jakim było przedstawienie grupy z Polski oraz przybliżenie realiów panujących w dynowskim liceum ogólnokształcącym. Podczas tego posiedzenia młodzi politycy mieli okazję zagłosowania, tak jak na co dzień czynią to europosłowie. Po smacznym obiedzie miały miejsce obrady w mniejszych salach konferencyjnych, podczas których w każdej z nich omawiane było inne zagadnienie. Narady okazały się być niezwykle owocne, a delegacja z Polski bardzo aktywnie brała udział w rozmowach wykazując się wzorowym opracowaniem tematów i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Zakończeniem tego dnia było ostatnie posiedzenie podsumowujące pracę grup tematycznych. Przybyli uczniowie po raz ostatni głosowali i debatowali nad omawianymi zagadnieniami. Ten niezwykle emocjonujący dzień zakończył się wieczornym spacerem po Strasburgu, który oświetlony był niezliczoną ilością lamp i świateł. Całość prezentowała się bajkowo. W bardzo przytulnej kawiarence na Polaków czekała pyszna kolacja, po której mieli  chwilę czasu na ostatni spacer francuskimi uliczkami. Sprzyjająca aura sprawiła, że nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć w tym przepięknym miejscu. Po tym niezwykle miło spędzonym wieczorze nastąpił powrót do autobusu i początek drogi powrotnej do Polski. Przez całą trasę wszystkim uczestnikom dopisywał wyśmienity humor. Podróż dobiegła końca w 31 października około godziny 16:00.
     Podczas tej niezwykłej wycieczki uczniowie liceum jeszcze mocniej zintegrowali się ze sobą, ponadto wykazali się znajomością języka angielskiego na wysokim poziomie. Swoją wiedzą na temat Unii Europejskiej również nie odbiegali oni od innych uczestników spotkania w Parlamencie Europejskim. Godnie reprezentowali dynowskie liceum i nasz kraj. Ich wrażenia po wycieczce były wyłącznie pozytywne, a pochlebnym komentarzom na temat zwiedzonych miejsc nie było końca. Już podczas drogi powrotnej dało się słyszeć głosy na temat planowanego powrotu do Francji, a na pytanie o to, jaka była wycieczka, wszyscy zgodnie odpowiedzieli : "ZA KRÓTKA! " :)


1 listopada 2014
Kwesta na rzecz Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta w Dynowie

„Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo,
 co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili”

                         Po raz kolejny uczniowie  i nauczyciele naszego Liceum kwestowali w dniu Wszystkich Świętych na dynowskim cmentarzu na rzecz Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta w Dynowie. Od lat pieniądze zebrane podczas kwesty zasilają budżet  Domu Pogodnej Starości w Dynowie ,a podopieczni domu czują się lepiej wiedząc, że spora część mieszkańców Dynowa pamięta o ich potrzebach.
Wszyscy kwestujący dali wyraz głębokiego poparcia dla działalności Towarzystwa. Im i darczyńcom  z całego serca dziękujemy.


1 listopada 2014
Kwestujemy na dynowskim cmentarzu.

W dniu 1 listopada 2014 odbyła się już XII kwesta na rzecz odnowy starego cmentarza. Od trzech lat we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa organizuje go nasza szkoła. Uczniowie klasy 3c Katarzyna Gajewska i Szymon Fara przygotowali gazetkę przedstawiającą nagrobki, które do tej pory odnowiono, a nauczyciele i uczniowie chętnie wzięli udział w kweście. Pogoda dopisała. W tym roku zebrano rekordową sumę ponad 4500 zł.


29 października 2014
IV miejsce w pófinale wojewódzkim w badmintonie chłopców

Czekamy na relację .....


28 października 2014
III miejsce w pófinale wojewódzkim w badmintonie dziewcząt

W dniu 28 października w hali gimnazjum w Medyce odbył się półfinał wojewódzki w badmintonie dziewcząt w ramach „Licealiady” Szkolnego Związku Sportowego. Naszą szkołę w tych zawodach reprezentowały Monika Antosiak (1c) i Andżelika Czajkowska (1c). Nasze dziewczęta po wygranych w grupie meczach z I LO Jarosław, CKZiU nr 1 Przemyśl, ZS Oleszyce i ZSZ Dynów awansowały z I miejsca do półfinału w którym niestety musiały uznać wyższość I LO Przemyśl. Ostatecznie nasza drużyna zajęła bardzo dobre III miejsce. Gratulujemy zawodniczkom i dziękujemy za poświęcenie i walkę do ostatniej lotki. Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Żak.


25 października 2014
Półmetek

       25 października 2014 r. w naszej szkole odbył się bal półmetkowy. Uczestniczyło w nim 140 osób z klas drugich. Młodzież wspaniale bawiła się przez całą październikową noc przy muzyce zespołu Lexer, wykazując przy tym niesamowite zdolności taneczne. Pełnię uroku dodawały różnorodne kreacje zarówno dziewcząt, jak i chłopców, którzy zaskoczyli wszystkich elegancją i szykiem. W czasie przerw delektowano się przepysznymi potrawami serwowanymi przez catering pod przewodnictwem pani Anety Świst. Nad bezpieczeństwem licealistów i zaproszonych gości  oraz porządkiem imprezy czuwali rodzice wraz z wychowawcami: Katarzyną Kłyż, Marią Kuszek, Katarzyną Grot i Elżbietą Klaczak-Łach.
Zabawa półmetkowa zapewniła nie tylko rozrywkę, lecz również umożliwiła integrację między poszczególnymi klasami oraz zaproszonymi gośćmi. Dyscyplina i kultura osobista bawiących się osób sprawiły, że dobre serce pana dyrektora pozwoliło na przedłużenie imprezy prawie do „białego rana”. Bal półmetkowy na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na zabawie.


23 października 2014
Leśne Dyktando

W dniu dzisiejszym odbyło się już po raz kolejny organizowane m.in. przez Nadleśnictwo w Dynowie i Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie „Leśne Dyktando”. W szranki o tytuł Mistrza Ortografii stanęli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich. Zadanie mieli bardzo trudne, gdyż przyszło im rozstrzygnąć „ortograficzny spór” o to, które z drzew w lesie jest najważniejsze. Udało się to najlepiej uczniowi klasy II Damianowi Pielakowi, który otrzymał nagrodę specjalną oraz I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wyróżniona została również Amelia Myćka. Bartkowi Chromiakowi i Joannie Bielec zabrakło „kilku przecinków”, by znaleźć się na podium. Zwycięzcom, szczególnie Damianowi ,gratulujemy sukcesu! Uczniów wspierały panie polonistki: Elżbieta Klaczak-Łach, Joanna Duda i Katarzyna Kłyż, które także zaangażowane były w prace komisji oceniającej.


13 października 2014
Podziękowania

„Człowiek jest wielki nie przez to,
Co posiada, lecz przez to kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to,
Czym się dzieli z innymi”
                                   Jan Paweł II

Szanowni Państwo! Drodzy Sponsorzy!

Bezinteresowna pomoc to wielki dar, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, nie oczekując nic w zamian.  Państwo, taką właśnie  pomoc nam ofiarowali.
Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Jubileuszowe Obchody 70- lecia Liceum Ogólnokształcącego połączone ze Zjazdem Absolwentów były wyjątkowe i niezwykle uroczyste, pragniemy złożyć najserdeczniejsze  życzenia wielu sukcesów i powodzenia w realizacji własnych marzeń.
Dziękujemy:
Członkom Organizacyjnego  Komitetu Zjazdowego, w szczególności Andrzejowi Stankiewiczowi,
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego,
Wojewodzie Podkarpackiemu,
Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty,
Staroście Rzeszowskiemu,
Wicestaroście Rzeszowskiemu,
Posłowi na Sejm Stanisławowi Ożogowi,
Burmistrzowi Miasta Dynowa Zygmuntowi Frańczakowi,
Wójtowi Gminy Dynów Adamowi Chrobakowi,
Wójtowi Gminy Dubiecko Zbigniewowi Blecharczykowi,
Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego- „Towarzystwu Przyjaciół Dynowa”,
Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Januszowi oraz  wszystkim Księżom celebrującym Mszę Świętą,
Dyrektorom Szkół: Łucji Blecharczyk, Tadeuszowi Święsowi, Józefowi Stolarczykowi, Romanowi Mryczko,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie Anecie Pepaś,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Grażynie Pażdziorny,
Prezesom Banku Spółdzielczego w Dynowie  Stanisławowi Baranowi i Adamowi Rybie
Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Bachórz,
Orkiestrze Dętej z Dynowa pod batutą Tadeusza Podulki,
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie,
Kapeli Ludowej Dynowianie,
Państwu Elżbiecie i Wiesławowi Domin Piekarnia „ Genesis”
Państwu Marii i Wojciechowi Radoń,
Państwu Ewie i Wiesławowi Hadam,
Państwu Krystynie i Wiesławowi Gudykom,
Państwu Kopackim Karczma „Pod Semaforem”
Pani Monice Wardędze,
Pani Halinie Banaś Kwiaciarnia „Stokrotka”,
Panu Antoniemu Balawejdrowi  „Woodstyle”,
Panu Krzysztofowi Siry  Firma „Gezo”,
Panu Jerzemu Majce,
Panu Wojciechowi Szarudze,
Panu Maciejowi Toczkowi,
Panu Waldemarowi Toczkowi.

Za okazaną pomoc i hojność dziękujemy również tym wszystkim, których nie wymieniliśmy z nazwiska, a bez których nasza uroczystość nie przebiegałaby tak sprawnie i nie miała tak pięknej oprawy. Z wyrazami szacunku Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.


11-12 października 2014
Jubileusz 70-lecia Szkoły

„ Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło…”. Hasło to towarzyszyło obchodom Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów z okazji 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Uroczystość  odbyła się w dniach 11-12 października 2014 roku. W imprezie wzięło udział 800 Absolwentów Szkoły oraz zaproszeni goście. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez 15 księży związanych z Liceum. Przed Szkołą nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez najstarszego uczestnika Zjazdu. Ceremonii tej towarzyszyła orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Podulki. Dalsza część uroczystości odbywała się na nowej hali sportowej. Staropolskim zwyczajem rozpoczęto ją polonezem powitalnym i oficjalnym otwarciem imprezy przez Dyrektora Szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz Absolwenci m.in.: Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Marek Sitarz, Wicepremier Zbigniew Szałajda, Senator III Kadencji Roman Karaś, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska,  Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dubiecko Zbigniew Blecharczyk, Dziekan Stanisław Janusz, byli dyrektorzy Stanisław Jarosz i Maria Radoń oraz przewodniczący Komitetu Zjazdowego Andrzej Stankiewicz.
W trakcie uroczystości nadane zostały tytuły Honorowego Obywatela Miasta Dynowa dla Starosty Powiatu Rzeszowskiego  p. Józefa Jodłowskiego oraz p. Marii Radoń. Dla wyróżnionych arie operowe zaśpiewała absolwentka Liceum Bożena Chrapek, jednocześnie otwierając część artystyczną.  Wzięli w niej udział uczniowie i Absolwenci zachęcając do odbycia podróży w czasie od momentu powstania Szkoły po współczesność. Pogram był zróżnicowany: od nostalgicznych utworów poetyckich poprzez muzykę, śpiew, taniec po teksty kabaretowe. Wywołał u Absolwentów wspomnienia, przeniósł w młodzieńcze lata, niektórych wzruszył do łez.
Po części oficjalnej odbyły się spotkania w klasach, na korytarzach, w kawiarence szkolnej, a chwilom tym towarzyszyła ludowa kapela „Dynowianie”.
Wieczorem  Absolwenci wzięli udział w balu, na którym bawili się do białego rana. Uroczystości zakończyło niedzielne ognisko. Wszyscy biorący udział w obchodach jubileuszowych miło spędzili czas obiecując, że spotkają się  na następnym zjeździe .


6 października 2014
Matura-nauki w brud, liczymy na cud

Matura już niedługo, więc jak mówi mądre przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”. Tak więc 6 października 80 maturzystów z naszego liceum wraz z wychowawcami, panią pedagog i księdzem pojechało na Jasną Górę, aby błagać na kolanach Matkę Boską Częstochowską o dary Ducha Świętego i ogólne oświecenie na egzaminie maturalnym.
Godzina 5 rano, niewyspani maturzyści wsiadają do autokarów, trasę czas zacząć! Pierwszym przystankiem było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie grzeszne dusze mogły przystąpić do spowiedzi, by godnie uczestniczyć w dalszej części pielgrzymki. Po zwiedzeniu sanktuarium autokary zawiozły naszych pielgrzymów na Jasną Górę. Nie od razu jednak nasi maturzyści padli do stóp Matki Boskiej Częstochowskiej. Najpierw musieli się nieco posilić, by w ciszy i skupieniu oddać się modlitwie, a było o co się modlić. Perspektywa nowej matury spędza niejednemu sen z oczu i przeraża nie tylko uczniów, ale i wychowawców. Trzeba więc było w drodze krzyżowej odpokutować swoje winy i prosić o łaski. Maturzyści chętnie i ze skruszonymi sercami czytali ważne dla wszystkich przesłania. Po drodze krzyżowej wszyscy poszli na Mszę św. sprawowaną właśnie w intencji licealistów z Dynowa. Maturzyści ze wzruszeniem uczestniczyli w Eucharystii, szczerze modląc się i śpiewając przy Cudownym Obrazie. Po Mszy był czas na indywidualną modlitwę, kolację, spacer, spędzenie czasu w gronie swoich znajomych, a później wszyscy najedzeni i szczęśliwi wrócili do klasztoru na Apel Jasnogórski! Było to cudowne przeżycie. Można było zauważyć, jak nasi koledzy ze wzruszeniem w oczach, donośnymi głosami śpiewali „Bogurodzicę”, wpatrując się w obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wspólnej modlitwie trzeba było wracać do domu.
Maturzyści wrócili do domów ok. 6 rano, trochę niewyspani i zmęczeni, ale za to poznali niezwykłych ludzi, wspólnie modlili się za sukcesy nie tylko na maturze, ale również w dalszym życiu i oczywiście wystąpili w telewizji „TRWAM”


2 października 2014
Spotkanie z rodzicami.

9 października 2014 r. odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z rodzicami. Początek o godz. 15.30, w nowej sali sportowej naszego liceum. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.


24-25 września 2014
X Plener Kulturalny

W dniach 24-25 września 2014 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski wraz z nauczycielami uczestniczyli w X Plenerze Kulturalnym pt. „ Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”. W związku z przypadającą w bieżącym roku setną rocznicą wybuchu I wojny światowej wszystkie miejsca odwiedzane w trakcie pleneru dotyczyły tego tragicznego światowego konfliktu zbrojnego. Trasa tegorocznego pleneru prowadziła po terenie Województwa Małopolskiego. Odwiedziliśmy m. in.: Gorlice (Muzeum Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Góra Cmentarna), Limanową (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej) i Kraków (Fort 49 „Krzesławice” Twierdzy Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego). W plenerze wzięli także udział reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Marszałek, Klaudia Łach, Karolina Binko, Magdalena Nowak, Iwona Lis, Przemysław Baran, Adrianna Lis, Iwona Lis, Szymon Fara. Opiekunem grupy była pani Ewelina Krasnopolska. Ta lekcja bolesnej a zarazem tragicznej historii na długo pozostanie w naszych pamięciach. Pamiętajmy !1914-2014


25 września 2014
Wieczorek zapoznawczy dla klas pierwszych.

Zgodnie z tradycją szkoły 25 września 2012 roku odbył się wieczorek zapoznawczy uczniów klas pierwszych. Zabawa trwała od 17.00 do 22,00 odbyła się w auli liceum. Zebranych tłumnie pierwszoklasistów i ich starszych kolegów bawili Amek, Razor. Około godziny 22.00 młodzież udała się do domów, a ci, którzy nie mieli autobusów zostali odwiezieni specjalnie wynajętym przez szkołę busem.Opiekunami imprezy byli: Monika Rząsa, Joanna Krajcarska, Aleksandra Żak, ks. Mariusz Mul, Adam Żak, Bogdan Peszek, Mariusz Choma.


18 września 2014
Ognisko integracyjne klas pierwszych.

Dzięki uprzejmości p. Wiesława Domina po raz kolejny pierwszoklasiści naszej szkoły mieli możliwość integrować się ze swoimi kolegami z klasy, jak i wychowawcami w pięknym otoczeniu natury.
Pogoda dopisała. W plenerze nad jeziorem palili grilla oraz brali udział w grach i zabawach organizowanych przez p. pedagog Urszulę Bukałę - Pilip.
We wszystkim wspierani byli przez wychowawców Joannę Krajcarska, Iwonę  Sarnicka, Monikę Rząsę oraz  Ewelinę Krasnopolską.  Mamy nadzieję, że będzie to mile wspominany czas.


17 września 2014
Spotkanie z mistrzami informatyki

Kilku uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem panią Joanna Krajcarską wzięło udział w konferencji "Spotkanie z mistrzami informatyki" zorganizowanej pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do uczenia się informatyki, a zwłaszcza algorytmów i programowania oraz udział w olimpiadzie informatycznej. Zachęcał do tego prof. Krzysztof Diks - przewodniczący Olimpiady Informatycznej, dyrektor Instytutu UW, twórca potęgi młodej polskiej informatyki oraz Karol Farbiś - student UW, zwycięzca polskiej Olimpiady Informatycznej, złoty medalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej. Frekwencja była znakomita a wykład z elementami gier ciekawy. Mamy nadziej, że uzyskane informacje zachęcą do uczestnictwa w olimpiadzie.


10-11 września 2014
Kiermasz podręczników

W dniach 10 – 11 września 2014r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych dla uczniów klas I, II i III, poprzedzony trzydniową zbiórką książek. Umożliwił on uczniom zakup brakujących  podręczników, natomiast uczniom klas III dodatkowo materiałów potrzebnych w przygotowaniu do matury.


6 września 2014
Cała Polska czyta "Trylogię" Sienkiewicza

W tym roku, 6 września Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił wszystkich do lektury "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. "Trylogia", jak czytamy na oficjalnej stronie Pana Prezydenta, to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Pisana "ku pokrzepieniu serc" w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze".
Dyrektor, nauczyciele, uczniowie, wzorem lat ubiegłych podjęli tę inicjatywę i wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie czytali dzieła Sienkiewicza. Do auli naszego liceum przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Miasta, Nadleśnictwa  Dynów, aktorzy, przeurocze przedszkolaki oraz Ci wszyscy, którzy chcieli miło spędzić czas na lekturze "Trylogii".
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał p. Maciej Jurasiński. W przerwie wszyscy goście mogli poczęstować się ciastem, wypić kawę i herbatę. W drugiej części spotkania "Dumką na dwa serca" wzruszyli zebranych p. Tomasz Tereszak i p. Samuela Łach. Duże brawa otrzymały też "królewny" uczennice Szkoły Podstawowej z Dynowa. Możemy obiecać, że w następnym Narodowym Czytaniu też zaznaczymy swoją obecność.


5 września 2014
Uroczyste otwarcie hali sportowej

"Tym sport dla ciała,
czym wiedza dla umysłu".
W piątek 5 września 2014r. w naszym Liceum odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej.  Było to wydarzenie ważne nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla dynowskiego środowiska. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Po mszy w pięknym pochodzie zaproszeniu goście, nauczyciele i uczniowie przemaszerowali do szkoły. Wśród znamienitych gości obok organizatorów Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza, dyrektora LO Kazimierza Żaka znaleźli się ksiądz Stanisław Janusz, Stanisław Ożóg - poseł w Parlamencie Europejskim, Radni Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunt Frańczak i wiele innych ważnych osobistości. Cała uroczystość przebiegła zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Po przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie obiektu a po nim liczne przemówienia i część artystyczna w wykonaniu nauczycieli, uczniów, absolwentów i zaprzyjaźnionych ze szkołą osób.  Całość dopełnił występ orkiestry dętej z Dynowa pod batutą pana Podulki. Mamy nadzieję, że otwarta hala sportowa będzie służyła wielu pokoleniom młodzieży oraz mieszkańcom Dynowa i przyczyni się do wielu sukcesów sportowych

 


2 września 2014
Mamy dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie!

Kilka dni temu ukazały się na stronie internetowej wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków pracowni Domów Kultury w całej Polsce. Konkurs przebiegał pod hasłem: „ Dom, rodzina, miłość- utrata tych wartości to bezdomność”. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:  JE Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawlowicz, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Konkurs stał na wysokim poziomie. Jury przeczytało 192 prace literackie z 46 szkół i przyznało 10 nagród i 7 wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica naszego liceum Sylwia Gałka z klasy I b. Równorzędnie z konkursem literackim przebiegał konkurs plastyczny pod hasłem: „ Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ecce Homo. Oto Człowiek”. Na konkurs wpłynęło 66 prac z 20 szkół z całej Polski i Młodzieżowych Domów Kultury. Jurorzy przyznali 6 nagród i 6 wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazła się praca Gabrieli Szybiak z klasy Ib. Gratulujemy ogromnego sukcesu wyróżnionym dziewczynom oraz pani Joannie Dudzie i Katarzynie Kłyż.


2 września 2014
Wakacyjny obóz młodzieży klas drugich w Murzasichle koło Zakopanego

W dniach 3-12 sierpnia 2014 roku 98 uczniów klas drugich wraz z opiekunami uczestniczyło w obozie edukacyjno - rekreacyjnym w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Wyjazd był możliwy dzięki projektowi "Sposób na naukę" finansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, realizowanemu m.in. przez nasze liceum. Celem obozu było połączenie tego co przyjemne z pożytecznym. Obok imprez integracyjnych odbyły się zajęcia dydaktyczne, pogadanki, jak również zajęcia w tzw. terenie. Wędrowaliśmy po Tatrzańskim Parku Narodowym, zwiedzaliśmy Muzeum Tatrzańskie, a w Galerii Malarstwa podziwialiśmy dzieła Rubensa. Zdobyliśmy Nosal i Gubałówkę, a po wyczerpujących spacerach pod Dolinie Kościeliskiej "moczyliśmy" się w basenach termalnych. Zajęcia sportowe (siatkówka), a szczególnie basen cieszyły się dużą popularnością wśród obozowiczów. Na pewno długo po wakacjach z sentymentem będziemy wspominać wspólnie spędzony w otoczeniu gór i lasów czas, a kojarzyć nam się będzie z ciekawie przeżytymi wakacjami.


1 września 2014
I rozpoczął się rok szkolny 2014/2015 .....

1 września opaleni, wypoczęci i z nową energią przyszliśmy do odświeżonej i odmalowanej, naszej szkoły, by rozpocząć rok szkolny 2014/2015. Aula, jak zwykle, pękała w szwach, a naczelne miejsca zajmowali w niej pierwszoklasiści. Goszcząca u nas z okazji inauguracji roku szkolnego przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, uroczyście wręczyła dyplom i stypendium Pana Starosty naszemu uczniowi Damianowi Pielakowi. Uroczystość uświetnił występ kabaretu Rudy 102, który na scenie zaprezentował skecz o tematyce wakacyjnej. Nadmienić należy, że gościnnie, zresztą brawurowo, wystąpiła na scenie również pani wicedyrektor Ewa Hadam. Na koniec głos zabrał pan dyrektor, życząc wszystkim uczniom i nauczycielom powodzenia w rozpoczętym roku szkolnym i zaprosił na uroczystość otwarcia nowej hali sportowej, która odbędzie sie w piątek 5 września.


wkładka do Dynowinki 2013/2014

 


Aby zobaczyć aktualności z lat ubiegłych są wystarczy kliknąć na wybrany rok szkolny: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,


Aby zobaczyć wkładki z lat ubiegłych są wystarczy kliknąć na wybrany rok szkolny: 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013


line decor
  
line decor
     
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel. (fax) 16 65 21 077
www.lodynow.pl
mail: lodyn9@poczta.onet.pl